Belföld

A Klubrádiónak jelenleg nem lehet ideiglenes médiaszolgáltatási lehetősége

Jelenleg törvényesen nincs mód a Klubrádió számára ideiglenes médiaszolgáltatási lehetőséget biztosítani - hangsúlyozza Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke az Európai Bizottságnak írt pénteki válaszlevelében, amely a bizottság által február 12-én a magyar hatóságokhoz küldött levélre reagál.

A Klubrádiónak jelenleg nem lehet ideiglenes médiaszolgáltatási lehetősége
A Klubrádiónak jelenleg nem lehet ideiglenes médiaszolgáltatási lehetősége
Fotó: Pexels

A Roberto Viola főigazgatónak címzett, az MTI-hez is eljuttatott levél szerint „az uniós joganyag, illetve az azon alapuló magyar jogszabályok értelmében sincs olyan törvényes lehetőség, amely jelen helyzetben a Klubrádió számára ideiglenes médiaszolgáltatási lehetőséget biztosítana”.

Az NMHH elnöke szerint „egy jogszabályokkal, az egyenlő elbánás elvével ellentétes eljárás lefolytatása a Bizottságnak sem állhat érdekében, mivel az nem felelne meg a mindannyiunknak fontos jogállamisági kritériumoknak”.

Karas Monika emlékeztet arra, hogy már többször ismertette jogi álláspontját az Európai Bizottsággal, amely azonban az érvekre „nem reagál, az objektív tényeket figyelmen kívül hagyja”.

Az NMHH és a médiatanács elnöke fenntartja, hogy az Európai Bizottság elektronikus hírközlési szolgáltatásra utaló „irányelvi” hivatkozásai nem alkalmazhatóak a Klubrádió esetében, továbbá „mind a hazai szabályozás, mind a Médiatanács eljárása minden szempontból megfelel az uniós és a magyar jogszabályok által garantált jogállami elveknek”.

A törvény szerint a médiaszolgáltatási jogosultság pályázat nélküli megújítása egy kivételes eljárás, olyan kedvezmény, amely kizárólag akkor alkalmazható, ha a megújítást kérő médiaszolgáltató kérelem előtti működése során minden jogszabályt betartott. A megújításnál kizárólag a súlyos vagy ismételt jogsértés kizáró ok. „Ez álláspontom szerint arányos és méltányos kritérium” - áll Karas Monika válaszlevelében.

A törvényi előírások a magyar jogban csaknem 25 éve változatlanok, a Klubrádió több mint húsz éve nyújt médiaszolgáltatást, így a fennálló jogi környezet a Klubrádió számára is ismert volt. Ennek ellenére a Klubrádió 2014 és 2021 közötti működése során hat esetben követett el jogsértést, ebből kétszer ismételten, tehát 365 napon belül kétszer ismételte meg ugyanazt a jogsértést, elmaradt az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével - emlékeztet az NMHH elnöke.

A hosszabbítás iránti eljárásban a törvény szerint már nincs lehetőség a korábbi jogsértések felülmérlegelésére, felülbírálatára. A Klubrádió megújítást kizáró ismételt jogsértései nem tekinthetők csekély súlyúnak: a Klubrádió összesen 18 hónap tekintetében nem tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, ami akadályozta az uniós jogszabályok szerint is kötelező törvényi kötelezettségek ellenőrzését. Mindezek alapján megállapítható, hogy a Klubrádió esetében nem álltak fenn a jogszerű működés feltételei - áll a levélben.

A törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy az elkövetett jogsértésnek milyen következményei vannak, e körben tehát a médiatanács nem rendelkezik mérlegelési lehetőséggel. Az adatszolgáltatási kötelezettség megsértése esetén a médiatanács bírságot szab ki, és kizárólag a bírság összegének megállapítása körében van mozgástere. A bírság összege mindkét esetben alacsony volt, ennek oka azonban nem az volt, hogy a jogsértések nem voltak jelentősek, hanem az, hogy a médiatanács figyelemmel volt a Klubrádió anyagi helyzetére, és nem kívánt a rádió működését ellehetetlenítő vagy azt megnehezítő szankciót alkalmazásával élni. Önmagában tehát a bírság összegéből a jogsértés súlyára nem lehet következtetni. Ugyanakkor fontos tény az is, hogy a jogsértéseket és azok súlyát maga a Klubrádió is elismerte azzal, hogy nem kért jogorvoslatot a határozatok ellen - olvasható a levélben.

A médiaszolgáltatási jogosultság pályázat nélküli meghosszabbítását a hatályos törvény kizárja, a Klubrádió megújítási kérelméről való döntéshozatal során a médiatanácsnak nem volt mérlegelési lehetősége. A Fővárosi Törvényszék február 9-én hozott ítéletében egyértelműen megerősítette, hogy a médiatanács jogszerű döntést hozott azzal, hogy a fennálló tények alapján nem hosszabbította meg a Klubrádió jogosultságát. Mindezek egyértelmű és objektív feltételek, melyek alkalmazásával bármilyen politikai kérdéstől, pártállástól függetlenül a médiatanács bizonyítható módon egységesen jár el, és kizárja azokat a megújítás kedvezményéből, akik a vonatkozó törvényi feltételeket nem teljesítik.

„Korábbi levelemben részletesen és tételesen bemutattam, hogy számos más rádió esetében is megtagadta a Médiatanács a médiaszolgáltatási jogosultság meghosszabbítását, többek között a Klubrádióéhoz hasonló esetben is, amikor szintén a havi adatszolgáltatási kötelezettség ismételt megszegése volt a kizáró ok” - tartalmazza Karas Monika levele, jelezve azt is, hogy a médiatanács a Klubrádió frekvenciájára új pályázatot írt ki, amelyből a Klubrádiót nem zárta ki, mi több, a rádió a pályázati feltételek alapján előnyt élvez, mert ezen a frekvencián szolgáltatta műsorát.

A médiatanács folytatja a pályázati eljárást, amelyen jelenleg kizárólag a Klubrádió vesz részt - áll a levélben.

Kapcsolódó írásaink