Belföld

2015-ben meg akart szabadulni az Órdy Színpadtól a Színművészeti akkori vezetése

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület egykori székházát az 1950-es években a Színművészeti Főiskola kapta meg átmeneti használatra. A Magyarországi Református Egyház 1993-ban visszaigényelte az ingatlant, majd 2015-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetem akkori rektora fel is ajánlotta, végül pedig a 2020. évi LXXII. törvény alapján az Országgyűlés a Színház- és Filmművészetért Alapítvány tulajdonába adta a Vas utcai épületet – foglalja össze álláspontját a Magyarországi Református Egyház.

2015-ben meg akart szabadulni az Órdy Színpadtól a Színművészeti akkori vezetése
A Vas utcai épületet 2015-ben az egyetem akkori vezetése felajánlotta a Református Egyháznak
Fotó: MH/Papajcsik Péter

Azaz, az Ódry Színpadtól már 2015-ben meg akart szabadulni a Színművészeti akkori vezetése, igaz, a modellváltás ellenzői háborognak, hogy az Ódry Színpadot visszakapja az egyház. Az Origo megkereste M. Tóth Géza akkori rektort, Ascher Tamást, az előző rektort, és Hegedűs D. Gézát, a Színművészeti akkori fontos vezetőjét, de egyelőre nem kaptak választ.

Íme az egyház állásfoglalása:

A Vas utca 2/c alatti, Keresztyén Ifjúsági Egyesület székháza népi adakozásból épült fel 1943-ban.

A Közületeket Elhelyező Bizottság 1950-ben határozatot adott ki, amely szerint az épületet a Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség veheti bérbe (amely már évek óta használhatta az épületet istentiszteleti és gyülekezeti programjai alkalmával). Ezt a határozatot soha nem hajtották végre.

A Vallás- és Közoktatási Minisztérium a Színművészeti Főiskola részére utalta ki az épületet átmeneti használatra, egy új, számukra építendő, korszerű épület ígérete mellett. Ez az új épület azóta sem készült el.

Az SZFE akkori rektorának levele a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökéhez
Az SZFE akkori rektorának levele a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökéhez
Fotó: reformatus.hu

A Magyarországi Református Egyház a korábbi gyülekezeti használata és egyházi kötődése miatt 1993-ban kérvényezte a rendszerváltás után a Vas utca 2/c címen található ingatlan egyházi tulajdonba helyezését. A Miniszterelnöki Hivatal 1996-ban ezt a kérést elutasította.

Az ingatlant használó Színház- és Filmművészeti Egyetem akkori rektora 2015-ben megkereste a Magyarországi Református Egyház Zsinatának vezetését, felajánlva a Vas utcai ingatlant a Református Egyház részére.

A Magyar Közlönyben megjelent 2020. évi LXXII. törvény alapján az Országgyűlés a Színház- és Filmművészetért Alapítvány tulajdonába adta az épületet.

Kapcsolódó írásaink