Belföld

Mindszenty bíboros példája ma is érvényes: a hűség és az önazonosság jelenti a hitelességet

Újabb csodára van szükség, s megvalósulhat a főpásztor boldoggá avatása – mondta ügyének viceposztulátora

Fiataloknak szánt, interaktív blogkönyv jelent meg Mindszenty József bíboros, hercegprímás életének állomásairól a pandémia tavaszi, első hulláma idején. A könyv alapján 2020 végén kiállítás is nyílt a Párbeszéd Házában, amelyről Mindszenty József boldoggá avatási ügyének viceposztulátora, Kovács Gergely nyilatkozott lapunknak. Beszámolt arról is: egy újabb csodára van szükség, amellyel megvalósulhat a boldoggá avatás.

Mindszenty bíboros példája ma is érvényes: a hűség és az önazonosság  jelenti a hitelességet
Blogkönyv is készült a bíboros életéről – mondta Kovács Gergely
Fotó: MH/Papajcsik Péter

– Honnan jött az ötlet a blog-könyvhöz?

– Amióta láttuk, hogy a minden év májusában megrendezett, esztergomi Mindszenty-zarándokmisén milyen sok fiatal vesz részt, mi, a Magyarországi Mindszenty Alapítványnál is többet gondolunk rájuk, amikor a kiadványainkat, projektjeinket tervezzük. Szerveztünk már középiskolásoknak többfordulós vetélkedőt, és kiadtunk egy képregényt is Mindszenty bíboros életéről. Hosszabb tervezés eredménye most ez az interaktív könyv és a hozzá kapcsolódó kiállítás.

– A kiadvány arculata nagyon különleges, nem is láttam még hasonló formai és tartalmi elrendezésű kötetet. Ez kinek az elképzelését tükrözi?

– A blogkönyv tartalmi és esztétikai rendjét a szerkesztőtársaimmal közösen alakítottuk ki, az volt a vezérelv, hogy minél érdekesebb legyen a tartalom, a fejezetek önálló és izgalmas olvasmányok legyenek akkor is, ha valaki nem az elejétől a végéig akarja kiolvasni a könyvet. Emellett szándékosan törekedtünk arra, hogy minél több internetes tartalmat emeljünk be QR-kódok segítségével, mintha egy változatos honlapon böngészhetnénk szakmai vagy személyes hangvételű szövegeket, új és régi képeket, hangokat, filmeket. A kötet látványvilága is ezt a sokszínűséget tükrözi és a teljesen kötetlen használatát erősíti.

– Miért pont #Mindszenty lett a kötet címe?

– Az idei járványhelyzet első hulláma alatt már szándékunk volt erősíteni az alapítvány online jelenlétét és aktivitását, ehhez rá kellett hangolódni az online közösségi terek kommunikációs szokásaira. Így találtam rá az érzelemkifejező ikonok mellett a # jelre, amely – amellett, hogy segít egy bizonyos témában minél több tartalom elérésében, és ezáltal az érdekesebb témákat jelzi –, megtetszett, mert több szempontból is kifejező. Egyrészt kifejezi azt, amit Mindszenty bíborosról érzünk, gondolunk, hogy ő egy érdekes történelmi és egyházi személyiség, aki ma is megszólít minket. Maga a jel ráadásul nagyon hasonlít ahhoz a kereszthez, amit ősi hagyomány szerint a főpásztorok a nevük elé rajzolnak, és hasonlít a börtönrácshoz is, amelynek fontos szerepe volt a bíboros életében. Börtönben töltött ideje alatt istenkapcsolatának elmélyülése őt az életszentség megélésére vezette.

– Milyen minőségben vett részt ezekben a projektekben?

– A Mindszenty-könyv az én szövegeimre és képválogatásomra épül, de a szöveget Kovács Attila Zoltán tapasztalt irodalmárral közösen frissítettük és Balogh Margit történészprofesszorral véglegesítettük. Izgalmas csapatmunka volt az online tartalmak válogatása, szerkesztése! A kiállítást pedig Bertáné Varga Judit történésszel közösen terveztük, szintén egy nagyon rátermett csapat segítette a kurátori munkánkat, a művészi kivitelezés pedig Mihalkov György grafikus és Bukta Norbert festőművész igényes alkotómunkáját dicséri.

– Mit tud üzenni Mindszenty bíboros alakja a mai fiataloknak?

– Sokkal többet, mint azt elsőre gondolnánk. Én magam is serdülőkoromban ismertem és szerettem meg az ő alakját. Sorsában sok olyan ismerős motívumra leltem, ami nem a korához vagy a méltóságához kötődött, hanem általános emberi helyzetekhez. Csak néhány példa erre: nehéz családi környezet, életének indulása, a középiskolás évek kihívásai, élethivatásának a megtalálása, saját emberi hiányosságainak a meghaladása, erős igazságérzetének és csillapíthatatlan tettvágyának a normál mederbe terelése, hitének elmélyítése, Istenbe vetett bizalmának és emberszeretetének a megőrzése a legnehezebb élethelyzetekben is, felelősségvállalása magáért és másokért, papi és férfiúi identitásának a kialakítása, és lehetne még sorolni. Az üzenete pedig nagyon egyszerűen megfogalmazható: bátorítást adhat ennek a korosztálynak abban is, hogy meg lehet találni a választott élethivatásunkat, és ki lehet tartani benne, hogy a hűség és az önazonosság jelenti a hitelességet. Ezek nem idejétmúlt eszmék és fogalmak, hanem elérhető és az életet értelmessé tevő valóság.

– Beszéljünk egy kicsit a kiállításról, amely a könyv formájától és a hozzá tartozó virtuális tartalmaktól ellépve, három dimenzióban is megeleveníti a koncepciót. Hogyan kapcsolódik a könyvhöz a kiállítás és a kvíz?

– Nagyon izgalmas feladat volt olyan kiállítást tervezni, amely a saját műfajában ugyanazt az élményt kínálja a fiatal és bármely korosztály látogatóinak: az egyéni, a személyes felfedezés kötetlenségét. A kiállítás tartalmában a könyv esszenciája, de látványvilágában egyszerre a kitágítása is.

– Ez mit jelent?

– Kevesebb benne a szöveges és az online információ, de a téma lényegi elemeit egy művészi installáció segítségével szimbolikusabbá tettük, és ezáltal még általánosabb emberi mondanivalókat kapott Mindszenty bíboros fordulatokban gazdag életútja. Ezek az installációk a bíboros meghatározó helyzetei, lehetőségei, döntései és választásai: különböző életútszakaszokat jelző életkapuk. Erre utal a kiállítás alcíme is.

– Szándékos, hogy a kiállításnak nincs haladási iránya, útvonala?

– Igen. Bejárható az életkapuk mentén, hagyományos módon a vitrineket és kiállított alkotásokat követve vagy a kapcsolódó tablókiállítás játékos vetélkedőjét választva. Ez az, ami online is elérhető az alapítvány honlapján, és azok, akik a legtöbb helyes választ adják, megnyerhetik a #Mindszenty könyvet is. A kvíz persze akkor jó, ha a rossz válaszokból is sokat lehet tanulni. Ez nem egy kihelyezett történelemóra, hanem egy érdekes ember életútját bemutató fiatalos kiállítás.

– Nem jelent gondot, hogy a plusz­tartalmak QR-kódokon keresztül érhetők el, és ehhez a látogatónak okoseszközre van szüksége?

– Ezt azzal könnyítettük meg, hogy a tablókon kiírva is szerepel a vetélkedő online elérhetősége, de az olvasóknak is szívesen eláruljuk, hogy ameddig nem lehet személyesen belépni a Párbeszéd Háza dísztermébe a Mindszentyalapitvany.hu oldalon elérhető a kiállítás és onnan a vetélkedő oldala is.

– Világos, hogy Mindszenty bíboros alakjának van érvényes üzenete a fiatalok számára, de ah­hoz azért, hogy megértsék a főpásztor döntéseit, ismerniük kell a 20. századi történelmet is. Van alsó korhatár?

– A legfontosabb célközönség a már történelmet tanuló, tehát némi háttérismerettel rendelkező fiatalok közössége, de nem kizárólag. Hiszen tudjuk, hogy legalább annyira nevelik a gyermekek a jó szülőket, mint fordítva. Én nem szeretem azt a hozzáállást, amely szerint az új generáció – csak azért, mert tévesen úgy tűnik, hogy semmiben nem követi a régit –, nem alkalmas a valódi értékek befogadására. Tapasztalatom szerint pont fordítva van, az ő sokkal szabadabb látásmódjuk megtermékenyítheti a mi gondolkodásunkat, és sokkal árnyaltabb válaszokhoz, új megoldásokhoz, valódi felfedezésekhez segíthet minket, akik már előrébb járunk életkorban és tapasztalatokban. A személyes továbbgondolás és a felfedezés élménye tehát minden korosztály számára adott ebben a kiállításban.

– A kvíz mennyire népszerű?

– Rövid idő alatt tíz könyvet postázhattunk a nyerteseknek. Ezekben a napokban egy „ÉletKAPU-ÉletAJTÓ” című felhívással is készülünk, ebben újabb játékra hívjuk a vállalkozó kedvűeket. Minthogy a kiállításban négy életkapu jeleníti meg a bíboros életútjának sorsfordító állomásait – az ő esetében az Otthon, a Templom, az igazságtalan Börtön és a Mennyország kapuja –, így ehhez kapcsolódva hívjuk a virtuális látogatókat együtt gondolkodásra. Vajon a mi életutunk milyen kapukon át vezetett idáig, és milyen feltáruló kapuk előtt áll? Vagy egyszerűen mi jut bármelyikünk eszébe az izgalmas kapu szóról? Megosztásokat várunk majd: egy személyes képet, rajzot, verset, tárgyat, idézetet, történetet vagy bármit a múltból és jelenből, amelyben valamiképpen megjelenik a látogatók saját, személyes élete. A legjobb, legizgalmasabb alkotásokat értékes jutalmakban részesítjük, és ezeket később valamiképpen a #Mindszenty-kiállítás részévé is tesszük.

– Hogyan lehet megnézni a kiállítást most, hogy járvány van?

– A Párbeszéd Házával közösen éppen néhány napja, január 20-án tettük közzé egy rövid online vezetés videóját, amely ízelítőt ad a kiállításból, és egyúttal felkínálja az élő online vezetések lehetőségét egyéneknek és közösségeknek. Persze bővül a tartalom is, tévéközvetítések, videók, cikkek és recenziók várják digitálisan a virtuális látogatókat, és nagyon reméljük, hogy a járványhelyzet javulásával kinyithatjuk a kiállítás bejárati kapuját is.

– Sok ezer magyar nagy reménysége volt, hogy a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson sor kerülhet Mindszenty József boldoggá avatására. A NEK-et elhalasztották, így az ügy is nyert egy kis időt. Hol tart most a folyamat? Van esély arra, hogy 2021-ben beteljesülhet ez a remény?

– Mindszenty bíboros életszentségét épp a napokban lesz két éve, hogy elismerte Ferenc pápa, és ezzel végleg lezárult a boldoggá- és szenttéavatási eljárás alapvető vizsgálati része. Ez óriási előrelépés volt, huszonöt év munka és nagyon sok imádság eredménye. A szentszéki határozat szövegét fakszimile latin és magyar, angol, olasz nyelven meg is jelentettük Venerabilis, azaz Tiszteletreméltó címmel, hiszen azóta így hívhatjuk Mindszenty bíborost. Egy boldoggá avatás többféleképpen megvalósulhat, az eljárás következő rendes és szokásos lépése egy csodás imameghallgatás elismerése.

– Tavaly már voltak hírek, hogy van egy csodás gyógyulás.

– Az első eset, amelyet felterjesztettünk, nem kapott többséget a vatikáni orvosszakértői bizottságban, mert a magyar egészségügyben az eset lezajlása idején még nem voltak olyan diagnosztikai módszerek, amelyekkel minden kétséget kizáróan bizonyítani lehetett volna mind a betegség gyógyíthatatlanságát, mind pedig a teljes gyógyulás megvalósulását. Azóta sajnos a páciens meg is halt. Ezért új esetet kerestünk, tavaly az imameghallgatások közül kettőt előzetesen meg is vizsgáltunk, de ezek nincsenek felterjeszthető stádiumban. Minden imameghallgatási közlést tehát örömmel fogad és vár az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Mindszenty Alapítvány, mert ezek segíthetik legjobban és legbiztosabban a boldoggá avatás mielőbbi megvalósulását.

Kapcsolódó írásaink

A betiltott körmenet

Ā„Tudjuk, voltak korábban is magyarok és keresztények a Kárpát-medencében, de ő az, aki kér és kap koronát Szilveszter pápától, s lesz államalapító és egyházszervező”