Belföld

Egyszerűbbé válik a nők liturgikus szolgálata a Katolikus Egyházban

Ezentúl ünnepélyes avatással kapnak lektori és akolitusi küldetést

Nem hoz lényegi változást Ferenc pápa rendelkezése a világiak liturgikus szolgálata terén – áll Erdő Péter bíboros kommentárjában, amelyet a Szentatya motu propriójához fűzött.

Egyszerűbbé válik a nők liturgikus szolgálata a Katolikus Egyházban
Erdő Péter bíboros fűzött kommentárt Ferenc pápa rendelkezéséhez
Fotó: MH/Bodnár Patrícia

Ezentúl a lektori és akolitusi szolgálat nemcsak férfiaknak, hanem nőknek is feladható – áll Ferenc pápának a 2021. január 10-én kiadott, Spiritus Domini (Az Úr Lelke) kezdetű motu propriójában, amelyhez Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek írt kommentárt a közelmúltban. A Magyar Kuríron megjelent szöveg fölidézi a szolgálatok eredetét és történetét, ismerteti, hogy a IV. századra szilárdult meg a tisztségek közötti rangsor, amelyben legmagasabb a püspökség volt, utána következett a presbiteri tisztség, aztán a diakonátus, és utána a többi.

A szolgálatokra vonatkozó szabályokat az Egyházi Törvénykönyv 230. kánonja tartalmazza, egyfajta intézményes utánzás nyomán – írja Erdő Péter. Ez azt is jelenti, bár a szolgálatok nem hagynak eltörölhetetlen jegyet az ember lelkében, mint az egyházi rend szentsége, és elméletileg nemcsak férfiaknak adhatók fel, de az egyház rendelkezése eddig mégis, a szentség mintájára, azt mondta, hogy csak férfiaknak adhatók, és aki egyszer felvette, attól nem vonják vissza, hanem legfeljebb eltiltják ennek gyakorlásától. Az azonban teológiailag nem szükségszerű, hogy ezeket a szolgálatokat valakitől megvonják. Ennek az intézményes hasonulásnak, utánzásnak egy eleme változott meg Ferenc pápa új rendelkezésével, mostantól a lektori és akolitusi szolgálatot nők is felvehetik – világít rá Erdő Péter. A főpásztor ugyanakkor emlékeztet, hogy nők a jelenlegi gyakorlat szerint is végezhetnek több, oltár körüli liturgikus funkciót, amely a lektorok és akolitusok saját küldetéséhez tartozik. A szentmisében az evangéliumot kivéve a szent szakaszokat felolvasni, ministrálni vagy külön megbízás alapján világi áldoztatóként működni – ezeket a feladatokat eddig is megkaphatták már nők is a Katolikus Egyházban, a latin rítusban. A jelenlegi szabályozás annyiban új, hogy egy külön szertartással, ünnepélyes avatással is kapnak erre küldetést, ami ebben a tekintetben megszünteti a különbségtételt férfiak és nők között – magyarázza a kommentár. A világiak liturgikus feladatairól szólva hangsúlyozza, hogy lényegi változást nem jelent a rendelkezés, hiszen teológiailag eddig is volt ezekre lehetőség, a Szentatya dokumentuma pedig világos különbséget tesz a szolgálatok és az egyházi rend szentsége között. Ferenc pápa döntése gyakorlati lelkipásztori feladat, hogy a lehetőségeket beépítsük egyházmegyéink és közösségeink életébe. Adja Isten, hogy ez is növelje plébániai életünk dinamizmusát! – zárta kommentárját Erdő Péter.

Kapcsolódó írásaink