Belföld

Már felkészültek az önkormányzatok a téli szezonra

Több vidéki városban is jelentősen fejlesztették a hajléktalanellátó rendszer szolgáltatásait

„A hajléktalanügy télen átpolitizálódik” – fogalmazott két éve Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Talán idén nem így lesz, hiszen a koronavírus-járvány miatt ez az év mindenkinek nehezebb, a fedél nélkülieknek és a hajléktalanellátásban dolgozóknak egyaránt. Körképünkben arra kerestük a választ, hogy a nagyobb városoknak hogyan sikerült felkészülniük a téli időszakra.

Már felkészültek az önkormányzatok a téli szezonra
Veszprémben három intézményben is folyik hajléktalanellátás
Fotó: MH/Papajcsik Péter

Nyíregyházán előremutató szolgáltatással segítik a fedél nélkül maradt embereket. Az önkormányzat a lakhatás biztosításának érdekében úgynevezett Szobabérlők Házát működtet 33 szobával, felnőttek részére. A különböző alapterületű szobákhoz közös használatú vizesblokkok, valamint a főzést és étkezést lehetővé tevő, közös használatú helyiség áll a bérlők rendelkezésére.

A helyhatóság a Területi Operatív Programban (TOP) elnyert forrás felhasználásával korszerűsítette a városban található éjjeli menedékhely energetikai rendszerét is. A beruházás keretében a homlokzati és a lábazati falak hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a tető hőszigetelése, napelemrendszer telepítése, fűtéskorszerűsítés, két gázkazán cseréje, valamint akadálymentes rámpa és mosdó kialakítása valósult meg. Az önkormányzat célul tűzte ki – szintén TOP-os forrás bevonásával – az egészségügyi alapellátás fejlesztését. A korszerűsítés több elemből áll, az egyik az otthontalanok heti 168 órás egészségügyi ellátásának kialakítása, felváltva a jelenleg működő harmincórás ellátást. A kivitelezés befejezésének várható ideje jövő január.

Az egyházzal együtt

A város egyébként a Nyíregyháza területén élő hajléktalan emberek ellátását egyrészt saját maga, másrészt a Magyarországi Evangélikus Egyházzal és a Periféria Egyesülettel kötött ellátási szerződés keretében biztosítja.

Az egyház fenntartásában működő Oltalom Szeretetszolgálat a népkonyhát, a nappali melegedőt, a szenvedélybetegek nappali ellátását biztosítja. Emellett a szakosított ellátások körében átmeneti elhelyezést nyújtó éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállást, valamint ápolást-gondozást nyújtó hajléktalanotthont működtet. A nappali melegedőben 150, az éjjeli menedékhelyen 100, az átmeneti szálláson 40, a hajléktalanok otthonában 50, a szenvedélybetegek nappali ellátásában 50 főt tudnak elhelyezni. A Periféria Egyesület utcai szolgálatai rendszeresen felkeresik a közterületeken élő nagyjából 25-30 főt és meleg ruházattal, gyógyszerekkel, forró teával látják el őket.

„Tavaly júniusban fejeződött be az a beruházás, amelynek keretében 25 millió forintos pályázati forrásból növeltük az éjjeli menedékhely férőhelyeit, ahol immár hetvenegy főt tudnak elhelyezni” – közölte a Magyar Hírlappal Szita Károly (Fidesz–KDNP), Kaposvár polgármestere. A városban a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete fenntartásában működő Hajléktalan Gondozási Központ látja el a fedél nélkül maradt embereket.

A nappali melegedőn száz, az átmeneti szálláson tíz, az éjjeli menedékhelyen 71 férőhellyel várják az otthontalanokat. Az éjjeli menedékhely télen minden hozzájuk fordulót befogad. Az utcán élők igénybe vehetik az INDIT Közalapítvány szenvedélybetegek nappali ellátását is.

A hajléktalanellátó intézmény népkonyhát is működtet, ezen kívül a Katolikus Karitász is foglalkozik népkonyhai ellátással, valamint ruhaadományok közvetítésével. A hajléktalanellátó a saját vöröskeresztes kapcsolatain kívül viszonylag nagy támogatói körrel rendelkezik: folyamatosan kapnak adományokat, közte vitaminkészítményeket és ruhaneműt.

Veszprémben az önkormányzat tulajdonában álló épületben működtetett éjjeli menedékhely, valamint átmeneti szállás felújítása jelenleg is folyamatban van egy uniós pályázatnak köszönhetően – tájékoztatta lapunkat Szaller Péter, Magyar Máltai Szeretetszolgálat veszprémi szakmai koordinátora. A beruházások költségvetése meghaladja a 230 millió forintot, amelyhez jelentős önrészt vállal a szeretetszolgálat, mivel a beruházás költségei emelkedtek a pályázat tervezése óta.

A munkálatok során a két ellátási egység teljes felújításon esik át. Az alapterületük bővül, és az emeleti szint lifttel is megközelíthetővé válik. A projekt zárását követően elmondható lesz, hogy Veszprémben az elmúlt tíz évben az összes hajléktalanellátó egységet felújították, bővítették, fejlesztették.

Veszprémben három telephelyen, tíz ellátási egység keretében működő hajléktalanellátó intézmény segíti a rászorulókat. Az intézményben utcai szociális szolgálatok, nappali melegedő, népkonyha, éjjeli menedékhely, éjjeli menedékhely alacsonyküszöbű férőhelyekkel, átmeneti szállás és rehabilitációs célú átmeneti szállás, hajléktalanok otthona, valamint 24 órás egészségügyi centrum működik. Éjszakai szállást nyújtó férőhelyeik száma 191. A hajléktalanok otthona, valamint az átmeneti szállások huszonnégy órában nyitva tartanak. A vírushelyzet miatt jelenleg éjjeli menedékhelyükön is huszonnégy órában bent tartózkodhatnak a rászorulók.

Átmeneti intézményeikben és az éjjeli menedékhelyen élők részére uniós pályázati forrásból készételt biztosítanak. Utcai szolgálatuk hetente teajáratot működtet, előzetes menetrend szerint hétfőn, szerdán és pénteken meleg teát és élelmet visznek az utcán élők részére. Hajléktalanokért Közalapítvány által támogatott pályázat keretében rendszeresen tudnak vitaminkészítményeket osztani.

Gyulán az elmúlt öt évben az éjjeli menedékhelyet teljes körűen felújították a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) által biztosított forrásból, adományokból és pályázati pénzből – közölte lapunkkal az önkormányzat. Emellett idén az átmeneti szállás teljes felújítása is megtörtént.

Utcai teajáratok

A városban a MÖSZ tart fenn hajléktalanok nappali melegedőjét, éjjeli menedékhelyet, átmeneti szállást, népkonyhát és utcai szociális szolgálatot. Az éjjeli menedékhelyen 34, az átmeneti szálláson 16, a nappali melegedőben 90 főt tudnak elhelyezni. Az otthontalanok a krízisidőszakban az idősek részére nyitva álló nappali klubok szolgáltatásait, vörös kód esetén pedig elhelyezésükre az idősotthonokat is igénybe vehetik az aktuális járványügyi előírások betartása mellett.

Az utcai szolgálat teajáratot működtet, ahol a forró ital mellett élelmiszert, gyógy- és kötszert, alapvető tisztálkodási szereket is biztosítanak az utcai szociális munkások. Szükség esetén meleg ruhát, takarót, hálózsákot adnak a rászorulóknak.

Debrecenben az önkormányzat a hajléktalanok ellátására vonatkozó kötelező szociá­lis feladatait a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött szerződés útján biztosítja. A nonprofit cég intézményének udvarán idén májusban egy, az önkormányzat által ingyen biztosított, négyférőhelyes, felújított lakókonténert állítottak fel. A konténerszálláson a többi meglévő egységhez hasonlóan azokat helyezik el, akiket közvetlenül a közterületről visznek be az utcai szociális munkások. A konténer egyben izolációs célt is szolgál.

A városban ötszáz regisztrált hajléktalan él, akiknek nyolcvan százaléka veszi igénybe a hajléktalanellátás bizonyos formáit, így a nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szállás, illetve népkonyhák valamelyikét. Emellett egészségügyi ellátást biztosítanak számukra.

A ReFoMixen kívül hajléktalanokat segítő szolgáltatásokat biztosít az Ökumenikus Segélyszervezet szociális központja, a Szent Anna Főplébánia Caritas Szervezete, valamint a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség is. A hajléktalanellátásra az idei költségvetésben 7,5 millió forintot különített el a helyhatóság.

A ReFoMix hét, éjszakai szállást nyújtó intézményében jelenleg 288, két nappali intézményében pedig 66 férőhely áll rendelkezésre. Tavaly 15-tel nőtt a Dobozi utcai éjjeli menedékhelyen a férőhelyek száma. A cég minden intézményében munkanapokon egyszeri meleg ételt biztosít. A nappali melegedőkben forró tea is rendelkezésre áll.

Azokat, akik semmilyen intézményi ellátást nem vesznek igénybe, szükség szerint az utcai szociális munkások a helyszínen látják el. C-vitamint osztanak a rászorulóknak, és minden ellátottat legalább háromhavonta megvizsgál a hajléktalanok háziorvosa.

Zalaegerszegen az önkormányzattal megkötött szerződés alapján a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete működteti
a hajléktalanellátó rendszert, felelte érdeklődésünkre a városháza. A megyeszékhelyen működik nappali melegedő (húsz férőhellyel), ami lehetőséget biztosít tisztálkodásra, főzésre, ételmelegítésre, pihenésre, szociális ügyek intézésére, mosásra, egészségügyi tanácsadásra és esetenként vizsgálatokra is.

Nappali és éjjeli menedékhelyek

Az éjjeli menedékhelyen a téli időszakban ötven férfi és húsz nő egyidejű elhelyezésére nyílik lehetőség. A városban működő átmeneti szállás negyven férőhelyes. Különleges helyzetben megoldható további 20-30 fő rövid ideig tartó elhelyezése. A népkonyha térítésmentesen napi egyszeri meleg ételt biztosít ebédidőben 120 fő számára. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében kilencven adag előre csomagolt készételt is tudnak hétköznapokon biztosítani a rászorulóknak. Két utcai szociális szolgálat 8 és 22 óra között támogatja a közterületen, nem lakáscélú ingatlanban vagy lakhatásra nem alkalmas ingatlanban élőket. Az utcai szolgálatok forró italt, illetve közvetlen fogyasztásra alkalmas élelmiszereket visznek a hajléktalanok tartózkodási helyére. Ez jellemzően a város öt-hat pontját érinti.

Kecskemét területén 350-370 főre teszik a hajléktalan emberek számát – válaszolta megkeresésünkre az önkormányzat. A helyhatóság a hírös városban is a Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződést a feladat végrehajtására. A civil szervezet komplex ellátórendszert működtet, amely magában foglalja az utcai szociális munkát, a népkonyhai ellátást, a nappali melegedőt, az átmeneti szállót és az éjjeli menedékhelyet, a rehabilitációs otthont és a hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát is. A két szervezetnél a bentlakásos és a nappali ellátást együttesen körülbelül 270-320 fő, míg az utcai szociális szolgálat szolgáltatásait körülbelül 80-95 fő veszi igénybe. A városban a Silencio Szociális Ellátó Központ is működtet nappali melegedőt, átmeneti szállót, éjjeli menedékhelyet és népkonyhát. A máltaiak Gondviselés Házában novembertől áprilisig húsz krízishellyel várják a rászorulókat, ami bővíthető, míg a Silenciónál tíz ilyen hely áll rendelkezésre. Utóbbi szervezet egyébként az éjjeli férőhelyeinek számát idén 36-ról 50 főre bővítette.

Kapcsolódó írásaink