Belföld

Hálaadás a Magvető Házáért

A csömöri új református templom különleges festett kazettás mennyezete jelképezi az államhatárokon átívelő nemzeti és református összetartozást

A reformáció emléknapján, holnap szentelik fel Csömörön az új református templomot. A hálaadó istentiszteleten – amelyet a Duna Televízió szombaton 13 órától közvetít – ünnepi köszöntőt mond Orbán Viktor miniszterelnök, igét hirdet Balog Zoltán református lelkész.

Hálaadás a Magvető Házáért
Az Úr meghallgatta a kérésünket – vallja a templomépítő lelkipásztor
Fotó: MH/Purger Tamás

Ezen a hétvégén kettős ünnepre készül Csömör református közössége, hiszen október 31-én hagyományosan a reformáció fél évezreddel ezelőtti kezdetére emlékeznek, és ezen a napon szentelik fel az új református templomot és gyülekezeti otthont. A Pest melletti nagyközségben még soha nem állt református templom. A többségében a török hódoltságot követően ide telepített tótok, azaz szlovákok és svábok lakta településen az 1773-ban, majd 1873-ban épült római katolikus és evangélikus templom után, ez év tavaszán készült el a református templom, a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt azonban akkor nem tudták birtokba venni.

„Pünkösdkor tartottuk itt az első istentiszteletet, a megfelelő óvintézkedések megtartásával – mondja Esztergály Előd Gábor lelkipásztor. – Nagy öröm, hogy a Szentlélek ünnepén történt a birtokba vétel, egyúttal konfirmációi fogadalomtétel is volt a templomban, tíz fiatal tett bizonyságot a hitéről. Azóta minden vasárnap van hagyományos istentisztelet személyes találkozással, bár korlátozott létszámban, a védőtávolság betartásával, maszkhasználattal. Emellett párhuzamosan folytatjuk a tavasszal kialakított, jól bevált online közvetítést, hiszen így sokkal több embert meg tudunk szólítani.”

Hosszú út előzte meg a holnapi templomszentelést, hiszen már az ezredforduló táján megfogalmazódott az igény önálló gyülekezetre és saját templomra az itt élő, nagyrészt az utóbbi évtizedekben a határon inneni és túli vidékekről ide települő református családok körében. Azelőtt az evangélikus templomban tartották a református istentiszteleteket. Amikor Esztergály Előd Gábort az éppen tíz éve önállóvá vált csömöri missziói egyházközség élére kinevezték, nagy lendületet kapott a gyülekezetépítés. Mint a 43 éves lelkész meséli, az akkor már minden vasárnap tartott istentiszteleteken átlagosan húsz-harmincan vettek részt, ma pedig a rendszeresen templomba járók száma száz fölött van, a választói névjegyzék pedig a tíz évvel ezelőtt százhatról 253 főre bővült. Egy kis szórványgyülekezetből középerős gyülekezetté formálódtak, és már készülnek az anyagyülekezetté válásra.

Az eredetileg közgazdász végzettségű, könyvkiadó családi vállalkozásban dolgozó fiatalembert 27 éves korában elementáris erővel szólította meg és hívta el az Úristen. Egy lelkész ismerősénél a reformátusok falinaptára volt a falon, és rátévedt a tekintete arra az igére, amelyben Jézus azt mondja tanítványainak: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!” (Márk 8,34) Haladéktalanul jelentkezett a budapesti teológiára, ahol munka mellett tanult – mert el kellett tartania a családját –, közben megalapította és évekig szerkesztette a Protestáns Téka című egyetemi diákújságot.

Lelkészi kinevezését követően a presbitériummal közösen kialakították a pénzgyűjtési stratégiát a templomépítéshez, jótékonysági koncerteket szerveztek, adománygyűjtéseket indítottak. „Csodákat éltünk meg: ötmillió forinttal indultunk, és öt év alatt megnégyszereztük ezt a vagyont.” Amikor az egyházmegyétől 25 millió forint építési támogatást kaptak, 2016-ban elkezdték a konkrét tervezést. A Magvető Háza nevű református templom és gyülekezeti otthon első üteme – a lelkészi lakás, hivatal és imaterem – 2017 végére készült el. Ezt követően tudott Csömörre költözni az addig családjával Gödöllőn lakó és folyamatosan ingázó lelkipásztor. Közben folyamatosan írták a támogatási kérvényeket egyházi és állami vezetőknek, és 2017 elején jött a hír, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület közvetítésével összesen 290 millió forintot kapnak a kormányzattól: 95 milliót az első ütemre, 195 milliót pedig a templomra. „Az Úr meghallgatta a kérésünket, de ma sem tudjuk, hogy személy szerint kinek köszönhetjük ezt az adományt. Egyedül Istenről tudjuk biztosan, hogy közreműködött. Egyedül Istené a dicsőség!” – hangsúlyozza a lelkész.

Az ezt az összeget kiegészítő 190 millió forint egyházi támogatás és az önerő birtokában 2018 őszén végre belevághattak az áhított templomépítésbe.

A csömöri Magvető Háza modern formájú és berendezésű, egyben klasszikus jegyeket magában foglaló református templom. A templomtér különlegessége, hogy a mennyezetét festett kazetták díszítik. Összesen kilenc Kárpát-medencei református templom kilenc-kilenc festett kazettájának digitálisan másolt példányai kerültek a mennyezetre. „Ezzel a különleges kazettás mennyezettel kifejezzük az államhatárokon átívelő nemzeti és református összetartozásunkat, egyúttal szeretnénk ráirányítani a figyelmet azokra a nagyrészt kiöregedő, anyagi gondokkal küzdő gyülekezetekre, amelyek évszázadok óta őrzik református szakralitásunk páratlan alkotásait” – magyarázza Esztergály Előd Gábor.

Hozzáteszi, fontos üzenetnek tartja, hogy éppen a reformáció ünnepén, az ötszáz éves hagyományok felelevenítése napján, egy jövőbe mutató új templomért adhatnak hálát az Úristennek. S külön ajándék és öröm, hogy a Duna Televízió holnap 13 órakor közvetíteni fogja a hálaadó istentiszteletet, amelyen a járvány miatt csak korlátozott számban vehetnek részt a gyülekezet tagjai, és nem tudnak eljönni a határon túli testvérgyülekezetek küldöttségei, így azonban ők is és minden érdeklődő részese lehet az ünnepi alkalomnak.

Kapcsolódó írásaink

Megkeresni az elveszett bárányokat

ĀA missziót és a közösségek megerősítését tartja a református egyház fő feladatának Balog Zoltán református lelkész, püspökjelölt