Belföld

A jelszó: több érdekesség, jóval kevesebb képlet

Megkedveltetnék a természettudományokat

Az új tankönyvek közül ezúttal a biológia, kémia és fizika tárgyakhoz készültekkel foglalkozunk. Előtérbe kerül a tanulói aktivitás, a problémamegoldás, a megfigyelések, kísérletek. Több érdekesség, kevesebb képlet.

A jelszó: több érdekesség, jóval kevesebb képlet
Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Mivel a módosított Nemzeti alaptantervet felmenő rendszerben vezetik be, így idén az 1., 5. és 9. évfolyamos diákok tankönyveit kellett átdolgozni. Az új kiadványok elérhetők a Tankonyvkatalogus.hu oldalon, az Oktatási Hivatal honlapján pedig nemcsak a köteteket bemutató videókat nézhetik meg az érdeklődő pedagógusok és szülők, hanem tantárgyak szerinti bontásban részletes válaszok is olvashatók az eddig felvetett kérdésekre, bírálatokra.

Az új biológia tankönyvekről szóló fejezetben kiemelik: az egyik kötet alapkoncepciója követi az élővilág szerveződési szintjeit, a molekuláris szintről a sejteken át jut el az életközösségekig, a másik kötet pedig a magasabb szerveződési szintekről indulva jut el a kémiai ismereteket is igénylő témakörökig. A pedagógusok szabadon dönthetnek, melyik irányba haladnak a tananyaggal. Új témakörök és újabb elméletek is helyet kaptak a kiadványokban, ilyen például az élet kémiai alapjainak és a keletkezésével kapcsolatos elképzelések bemutatása vagy a változékonyság biológiai alapjainak és technológiai vonatkozásainak mélyebb elemzése. Kitérnek emellett a járványtan és egyéb orvosi területek vagy a mezőgazdasági technológiák kérdéseire is.

Fontos célkitűzés, hogy a gyerekek ne csak értsék, hanem meg is szeressék a természettudományos tárgyakat - hangsúlyozzák -, ezért több olyan téma is bekerült a tananyagba, amely közel áll a kamaszok érdeklődéséhez. Így például az emberi bőr témájánál a tetoválások is szóba kerülnek az órán. Sok idő jut a fenntarthatóságra, illetve a Föld és a Kárpát-medence értékeinek megismerésére is. Az ismeret átadása helyett a megismerés és a problémamegoldás kerül előtérbe, a biológiaórákat ezért számos természettudományos vizsgálat színesíti.

Kémiából a tantervi változásokhoz alkalmazkodva a tankönyvfejlesztők két kilencedikes tankönyvet és egy munkafüzetet dolgoztak át, valamint az egyik, jelenleg forgalomban lévő hetedikes tankönyvhöz készült kiegészítés, amelyet a hatosztályos gimnazisták használhatnak. A vezérelv minden kötet esetében az ismeretanyag csökkentése volt, hogy több idő legyen a tudnivalók alaposabb gyakorlására. A 7–8. évfolyamon a leckék több mint harmada kikerült a tananyagból, a 9–10. évfolyamon pedig mintegy negyedével csökkentek a tudnivalók. A megújult kiadványokban frissült a képanyag, az illusztráció is.

A kilencedikeseknek szóló új fizikatankönyről is hangsúlyozzák, hogy előtérbe helyezi a tanulói aktivitást, a megfigyeléseket, az anyaggyűjtést és a kísérletezést. Lehetőség szerint olyan gyakorlati példák kerültek a tanítás középpontjába, amelyekkel a diákok találkoznak a hétköznapjaikban, a környezetükben, a filmekben vagy a hírekben. Az új fizika tankönyv kevésbé elvont, mint a korábbiak: több benne a magyarázat, a kiegészítő szöveg, és kevesebb a képlet.

A számolási eljárások helyett több a megértést és lényeglátást fogalmi szinten segítő gondolatmenet. A tankönyv szövege ezért jóval bőségesebb, mint az elsajátítandó minimum, ám nem kell a hagyományos értelemben mindent megtanulni, a sok összefüggő szöveg inkább a megértést szolgálja, az olvasmányos kiegészítő anyagok pedig lehetőséget adnak az egyéni képességek figyelembevételére. A fizikaórákon is megjelennek témaként az emberiség előtt álló legnagyobb kihívások: az éghajlatváltozás, az energiatermelés és a környezetszennyezés kapcsolata vagy az egészséges táplálkozás.

Kapcsolódó írásaink