Belföld

„Nem üres a templom, csak láthatatlanul vannak jelen a hívek”

Beran Ferenc atya: Jóval többet beszélgetünk, mint máskor. Így, bár a járvány távol tart minket, lelkileg közelebb kerülünk egymáshoz

Súlyos hibát követ el az, aki a helyzetet kihasználva saját egyéni érdekeit próbálja előtérbe helyezni. A „közjó” felülírja az egyéni érdekeket – mondta lapunknak Beran Ferenc, az újlaki Sarlós Boldogasszony-templom plébánosa, akit a hitélet közelmúltbeli változásai­ról kérdeztünk.

„Nem üres a templom, csak láthatatlanul vannak jelen a hívek”
„A mostanihoz hasonló helyzetek sok mindenre rányitják a szemünket, olyan igazságokra is, amelyek a mindennapi rutin idején bizony gyakran elkerülik a figyelmünket”
Fotó: MH/Bodnár Patrícia

– Mint ismert, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 17-én úgy rendelkezett, hogy a nyilvános liturgia március 22-től a templomokban szünetel. Az azóta eltelt időszak alatt megvoltak az első tapasztalatok. Milyen élmény volt plébánosként „üres” templomban misézni? Hogyan éli meg?

– Nem ez az első alkalom, hogy üres templomban misézem, de a mostani helyzet teljesen más. Most nem érzem üresnek a templomot, akkor sem, ha a padok üresek: az újlaki hívek tudják, hogy szokott időben, minden reggel fél hétkor misézem, és lélekben ők is jelen vannak. Az ő jelenlétüket jelzi a kamera is, amelyre a szentmisét felveszem, és egy óra múlva a templomunk honlapján látható lesz. Körülbelül százan vannak így láthatatlanul is jelen – fényképeket küldenek arról, hogy a szentmise utólagos nézésénél gyertyát gyújtanak és imádkoznak. Ennek ismerete arra indít, hogy még nagyobb odafigyeléssel szóljak hozzájuk. Az áldozás után elmondom a lelki áldozás imáját. Ez még bensőségesebbé teszi az eseményt.

– Hogyan tudja tartani a kapcsolatot a hívekkel, miben változott a plébániai hivatali ügyintézés?

– A plébánia élete nem állt le, Márton káplán atyával állandóan jelen vagyunk, és intézzük közösségünk ügyeit. Több időnk van a közös étkezésre és a beszélgetésre. A hívek gondoskodnak rólunk: nekem, mivel elmúltam hatvanöt éves, megtiltották, hogy elhagyjam az épületet. A Karitász-munkatársak is rendszeresen bejárnak, hogy konzerveket és kenyeret vásároljanak a plébánia ajtaján bekopogó szegények számára. Az utóbbi időben számuk megszaporodott, hiszen az elkerülhetetlenül szükségessé vált védőintézkedések miatt akadnak, akik átmenetileg elveszítették munkahelyüket. Az egyik takarítónő például másfél hónappal ezelőtt büszkén mondta, hogy végre alkalmazzák, a minap pedig mutatta a papírt, hogy átmenetileg felfüggesztik a munkáját. Próbáljuk segíteni őket. A plébánia irodája hetente csak egy napon van nyitva, de dolgozóival szinte naponta tartjuk a telefonkapcsolatot. Ők otthonról végzik a munkájukat. Gyakran hívjuk őket, ilyenkor nem csak hivatali, hanem személyes ügyekről is beszélgetünk. Jóval többet, mint máskor. Így, bár a járvány távol tart minket, lelkileg közelebb kerülünk egymáshoz.

– Mit tapasztal a hívek magatartásán?

– Azt tapasztaljuk, hogy az emberek félnek. Csakhogy e félelem nem bénítja meg őket, hanem inkább megpróbálnak kitörni ebből a helyzetből. Néhány szép példát említenék: a plébánia honlapja gazdagodott, az idősek megsegítésére csoportok alakultak, sok önkéntes jelentkezővel. Nő azoknak a száma is, akik segítséget kérnek. Sokan eddig közülük rejtetten élték meg magányukat, most, a veszélyhelyzetben bátrabbak lettek. Talán arra gondolnak, hogy végre nyíltabban, szabadabban lehet beszélni lelki dolgokról.

Beran Ferenc atya
Beran Ferenc atya
Fotó: MH/Merényi Zita

– Mondhatjuk, hogy ez általános?

– A televízióban is sokkal több a lelki program, mint korábban. A politikai és gazdasági kérdések is háttérbe szorulnak, rájövünk arra, hogy a személyes kapcsolatok, a családi és közösségi élet fontosabb minden másnál. Súlyos hibát követ el az, aki a helyzetet kihasználva a saját egyéni érdekeit próbálja előtérbe helyezni! Az egyház által sokat idézett „közjó” vagy a közösség java, amely magába foglalja a közös anyagi és lelki javakat, felülírja az egyéni érdekeket.

– Hogyan látja, milyen lehetőségeket ad a hitbeli gazdagodásra a mostani helyzet?

– Ahogyan XVI. Benedek pápa a Caritas in veritate kezdetű szociális enciklikájában írta, a válság a megújulás kezdetét is jelentheti. Általában nem szeretünk változtatni addigi életünkön, a válság azonban rákényszerít minket erre. Az egyház ilyen helyzetben a megtérést hirdeti – ami amúgy üzenete, feladata annak a nagyböjti időnek is, amiben éppen vagyunk. A Szentírásban található görög „metanoein” ige a gondolkodásmód megváltoztatását jelenti. Ezt nem lehet leegyszerűsíteni a bűnök elhagyásával és az erények gyakorlásával. Ez csak akkor történhet meg, ha a gondolkodásmódunk változik. Igazi „szívbeli” fordulatra van tehát szükség. Ahogy Jézus tanít­ja: „Közel van Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jóhírében”.

– Ez mit jelent a mostani helyzetben?

– Isten országának közelsége Isten szeretetének a felismerését jelenti. Járványos időkben, sebzettsége megtapasztalása miatt az ember sokkal érzékenyebbé válik erre a szeretetre. A közös Isten felé fordulás emberi kapcsolatainkat is elmélyítheti.

– Került kapcsolatba beteggel – nem feltétlenül koronavírusossal – vagy gyónni akaróval az utóbbi időben?

– Az utóbbi időben ismertetett, a tökéletes bánat felindítása és a lelki áldozásra vonatkozó dokumentumnak nagy a jelentősége. A hívek eddig is tudtak erről, de mivel nem volt vészhelyzet, ritkán éltek ezzel a lehetőséggel. Ezeknek a lehetőségeknek a tudatosítása felhívja a figyelmet Istennek az emberi képzeletet meghaladó végtelen szeretetére és az egyház gazdag kegyelmi kincstárára. Bizonyára sokan lesznek olyanok, akik most élnek a lehetőséggel. Ezek az Istennel való találkozások azt segítik, hogy a vészhelyzet elmúlását követően Istennel és az egyházi közösséggel való kapcsolatuk elmélyüljön. Nemrégiben egy idős, ágyhoz kötött néni hívott, hogy szeretne velem lelki problémáiról beszélni. Azt mondtam neki, hogy kapcsolódjon bele a televízió által közvetített vasárnapi szentmisébe, indítsa fel szívében a tökéletes bánatot, végezzen lelki áldozást, a járvány elmúltával pedig majd meglátogatom őt. Az idős néni megköszönte a beszélgetést, és mondta, hogy a találkozásig még telefonálni fog.

– Tudjuk, hogy az atya plébániájához, az újlaki Sarlós Boldogasszony-plébániához tartozik a Margitsziget. A történelemből ismerjük, hogy a tatárjárás után az országban szintén járvány tombolt, Szent Margit pedig sokat vezekelt azért, hogy az ország sorsa jobbra forduljon. Mit üzen ez számunkra?

– A mostanihoz hasonló helyzetek sok mindenre rányitják a szemünket, olyan igazságokra is, amelyek a mindennapi rutin idején bizony gyakran elkerülik a figyelmünket. Az egyik ilyen lelki érték például az engesztelés, szenvedéseink felajánlása. Árpád-házi Szent Margit ennek a legkiemelkedőbb személye, szentje. Az ő imái ma is „vezekelve szállnak”. Az engesztelés fontosságán gondolkodva eszünkbe juthat Szent II. János Pál pápa „Fides et ratio” kezdetű körlevele, amely szerint a „hit felszabadítja az észt”, és így az ész jobban megismerheti az igazságot. Ehhez az igazsághoz tartozik a szenvedés és szeretet mély összekapcsolódása. Ha valaki felajánlja a szenvedését valakiért, akkor ahhoz közelebb kerülhet, a szeretetkapcsolatuk elmélyülhet. Erre a mai járvány által megsebzett világunkban nagy szükség van.

Erdő Péter: Cselekedjünk szeretettel!

Jézus úgy győzte le a halált, hogy minket is magával akar vinni az örök életre – mondta videoüzenetében Erdő Péter bíboros nagyböjt ötödik vasárnapjának evangéliumát, Lázár föltámasztását magyarázva. Az aggodalommal teli nagyböjtről szólva kiemelte: ha vallatjuk aggódásunkat és hiányainkat, választ kaphatunk az ember igazi földi hivatására is. Az ember közösségi, értelmes lény, használjuk ki értékesen a rendelkezésre álló időt, és cselekedjünk szeretettel, hogy utána bemehessünk abba az életbe, amit Krisztus nyitott meg számunkra – buzdított. (VA)

Kapcsolódó írásaink

Újra rendkívüli jogrend

ĀDeák Dániel: A koronavírus-törvény a járványügyi intézkedések terén gyors döntésekre hatalmazza fel a kabinetet, de a parlamentnek is marad korlátozó szerepe