Belföld

Maruzsa: A cél az életképes tudás megszerzése

A módosított Nemzeti alaptanterv (Nat) vállaltan hazafias, gyerekközpontú és 21. századi - nyilatkozta a köznevelésért felelős államtitkár csütörtökön.

Maruzsa: A cél az életképes tudás megszerzése
Maruzsa Zoltán, a köznevelésért felelős államtitkár
Fotó: MH/Bodnár Patrícia

Maruzsa Zoltán közölte: az a cél, hogy a magyar diákok az iskolában megismerjék a nemzeti kultúrájukat, jobban értsék a történelmi és természettudományi összefüggéseket, eredményesebben tanuljanak nyelveket, az iskolában életképes tudást szerezzenek.

A szeptemberben az 1., 5. és 9. évfolyamon, felmenő rendszerben életbe lépő módosított Nat nem új lesz, hanem átfogóan módosított, amely részben megőrizte a régi bevált elemeit, részben pedig megújult - tudatta.

A módosított Nat erősíti a nemzeti identitást, bemutatja a nemzeti kultúrát, a keresztény kulturális értékeket, a nemzeti hagyományokat, a magyar művészetet, a magyar nyelvet, segíti a közös magyar alapműveltség kialakítását és növeli az idegennyelv-tanítás hatékonyságát - sorolta. Hangsúlyosabb benne a digitális készségek, a pénzügyi tudatosság, a teremtett környezet, a természet és az egészség védelme. Újdonságként pedig megjelenik a természettudomány tantárgy bevezetésének lehetősége, amely a diákoknak izgalmasabban, összevont formában, „science-típusú” tananyagként kínálja a fizika, a kémia és a biológia tantárgyakat - jelezte.

A felnőtt életre való felkészítés keretében hangsúlyosabbak az állampolgári, a pénzügyi, a társadalmi és a családi ismeretek. A módosított Nat ösztönzi az aktív és tájékozott állampolgári magatartást is. A diákok megtanulják például, hogyan kell használni az ügyfélkaput, miként kell ügyeket intézni. Matematikából a hétköznapi matematikai ismeretek elsajátítását hangsúlyozza. A magyar nyelv és irodalom, a történelem, az ének-zene tárgyak pedig tartalmi megújításon mentek át - ismertette az államtitkár.

Kiemelte, hogy csökken a diákok maximális heti óraszáma. Az alsó tagozat első három évében ez 24 óra lesz, amelyből 22 a kötelező. A maximumban már benne van a heti öt testnevelés óra is. A 11-12. évfolyamon pedig a maximum 34 óra lehet.

Elkészültek az új kerettantervek is, amelyeket az Oktatási Hivatal honlapján tesznek majd közzé. Az átdolgozott tankönyvek is időben rendelkezésre állnak majd. „Teljesen időben vagyunk” - mondta az államtitkár.

Maruzsa Zoltán kijelentette: a balliberális ellenzék és balliberális szervezetek kritikájában nincsen semmi új, „elleneznek mindent, ami a nemzeti identitást erősíti, hiszen ők nem a nemzetek Európáját akarják megőrizni, hanem egy bevándorlókkal teli, identitását vesztett Európát akarnak létrehozni, gyenge nemzetállamokkal, gender-iskolákkal, amelyekben a diákok se nemzeti, se nemi identitást nem kapnak”. Hangsúlyozta: „mi nem ilyet akarunk.” A kifogásolt írókkal kapcsolatban azt mondta: Wass Albert már a 2012-es Nat-ban is szerepelt, tehát nem új az anyagban. Nyirő József - Tamási Áronnal együtt - a székely irodalom klasszikusa - fejtette ki. Kertész Imre és a Sorstalanság szerepelni fog a kerettantervben, ami a Nemzeti alaptanterv részletes szabályozását tartalmazza - tette hozzá.

Hozzátette: a hosszas előkészítés és számos egyeztetés nyomán megújult Nemzeti alaptanterv az új értékelési és támogató rendszereken keresztül csökkentheti a lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskolaelhagyást és erősítheti a méltányosságot.

Kapcsolódó írásaink