Lezsák Sándor

Vélemény és vita

Halálos terepen: harcolj!

Tisztelt Kongresszus, Miniszterelnök Úr, Barátaim!

Nem cifrázom, sorsdöntő választásra készülünk. A 106 választókerületben és szerte a Kárpát-medencében most is időszerű, hogy visszhangozzon a költő, Reményik Sándor:

„Kicsi, fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi, fehér templom-padokban
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

Igen, igen barátaim, szüleink és nagyszüleink kezdték el 1956. október 23-án a kommunista rendszer lebontását, a rendszerváltoztató folyamatot, amit a szovjet tankok eltiportak. Ott, a lakiteleki sátorban, 1987 szeptemberében 1956-ot a költő, Nagy László szavaival így idéztem meg: „A torkon vágott forradalmak pirosát és gyászát viseljük belül, és az újabb torokra mért ütés végzetes, önmegsemmisítő lehet.”

A költő gondolata bennem így módosult 2006 októberének véres gyalázata után: „A torkon vágott rendszerváltás pirosát és gyászát viseljük belül, s hogy nem lett végzetes az újabb torokra mért ütés, az az elmúlt közel tizenkét esztendő kétharmados összefogásának, nemzetünk teljesítményének köszönhető.”

Ebbe a nemzeti erőtérbe mindenki jött valahonnan. Én Lakitelekről, az MDF-ből jövök. Ez a párt ma már nem létezik. A tagság jelentős része itt, a Fidesz–KDNP-pártszövetségben talált otthonra. Itt érvényesül mindaz, ami az MDF első két évében 1987–1990-ig jellemezte, meghatározta a Magyar Demokrata Fórumot, amíg programjában és erkölcsében meg nem változtatták.

A Nemzeti Fórum Egyesület és az IKON, az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért fiatal közösség azért szövetséges, mert ebben a politikai erőtérben látjuk a jövőt, azoknak az értékeknek a továbbéltetőjét, amelyekért a pártállam idején az MDF Lakitelekről megszerveződött, és 1990-ben megnyerte az első szabad választást.

Barátaim!

Tegnap este választókerületemben, Ágasegyházán jártam, a helyi polgárőr egyesület vendége voltam. Polgárőreink a Magyar Falu Program keretében nyert pályázati összegből új gépkocsit vásároltak.

Az átadó ünnepségen és az azt követő beszélgetésben újra érzékelhettem, hogy polgárőreink – a Duna–Tisza közének valamennyi településén – tisztességgel végzik szolgálatukat, munkájukat, közösségben gondolkodnak, és ha szükséges, akkor segítenek a déli határvédelemben, a migránshadak feltartóztatásában. Arról is beszéltünk, hogy csak együtt leszünk képesek legyűrni a tömeggyilkos járványt.

Háború van, barátaim! Ezt a háborút csak úgy lehet megnyerni, ha a hazai és a nemzetközi ellenerőket megszervezzük. Ha tanulunk a magyar történelemből – tudva és jól értve –, hogy a magyarságnak – miközben Európát védi – elsősorban önmagát kell megvédenie. Ehhez újra a „nyugodt erő” kell, amely véd és támad, de mindig megfontoltan és késedelem nélkül.

Igen, támadnak bennünket belülről, egy balliberális, globalista csoport, amely több sorvadó pártocskából lett összeszőve. Támadnak bennünket a szivárványosok, a genderek, az LMBTQ aktivistái, akik az iskolák és már az óvodák színterén is igyekeznek megjelenni, és a természet alaptörvényeit is tagadva akarják érdekeiket érvényre juttatni. És támadnak bennünket Brüsszelből, támad a nyugati sajtó nagy része, minden téren és minden eszközzel.

Hazánknak, Magyarországnak, a Kárpát-medencei magyaroknak, a térségnek ezek az ellenségei. Mégis, mindezek ellenére, a brüsszeli fenyegetettség ellenében, 2010 óta aranykort érlelő történelmi időt él nemzetünk. Új alkotmányunk, Alaptörvényünk 2011-ben olyan kétharmados nemzeti programot adott, amely a Kárpát-medencei létünk valamennyi területének megújulását alakítja, formálja.

Ezért is sorsdöntő a tavaszi parlamenti választás. Valóban: jövőnk a tét.

Jól tudom, hogy a 106 választókerület nem egyforma politikai terep. Az egyik nehéz, a másik nehezebb, és vannak a már-már reménytelennek tűnő választókerületek.

Szun-Ce író, filozófus, hadvezér 2500 esztendő távolából ezt a tanácsot küldi most nekünk: „Nehéz terepen: ne állj meg, folytasd az utat! Bekerített terepen: dolgozz ki stratégiát! Halálos terepen: harcolj!” Mindehhez a politikai küzdelemhez jó idegrendszert, önfegyelmet, szívbéli jóságot és megértő, támogató családot, társakat kívánok szeretettel!

Elhangzott 2021. november 14-én, vasárnap, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség XXIX. tisztújító kongresszusán

(A szerző író, költő, az Országgyűlés alelnöke)

Kapcsolódó írásaink

Bogár László

Bogár László

Belarusz rulett

ĀBibó István A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című dolgozatában drámai erővel hívja fel a figyelmet arra, hogy a mindenkori nagy nyugati és keleti birodalom közé szorult Köztes Európa népeit mindig szisztematikusan uszította egymás ellen „valaki”

Galsai Dániel

Galsai Dániel

Oldaltalanok

ĀFricska. Szinte már szokásos tippversenyem. Vajon ki írhatta ezt a Face­-bookon? „Orbán Viktor szerint Magyarországnak előre kell mennie és nem hátra. Egyetértünk, Viktor. Ezért is fogtok elbukni jövőre!”