Nagy Ervin

Vélemény és vita

Gyermekvédelem és önrendelkezés

Ne a holland miniszterelnök mondja meg, hogy egy magyar házaspár milyen értékek mentén nevelje fel gyermekét! Ne szóljon bele a belga államfő a magyar családok mindennapjaiba!

Semmiképpen se München polgármestere határozza meg azt, hogy a magyar kiskorúak milyen szexuális „felvilágosító” órákon vegyenek részt! A Soros által támogatott NGO-k pedig ne másszanak bele a magánszféránkba, pláne ne érzékenyítsék úgy a magyar gyermekeket az iskolákban, hovatovább az óvodákban, ahogy azt ők jónak látják.

Ne szóljanak bele a szuverén közösségek „belügyeibe”, ahogy ne szóljanak bele senki mások magánéletébe – függetlenül attól, hogy valaki hetero- vagy homoszexuális. Kettő hagyományos közösség védelme bontakozik ki a pedofilellenes törvényben: a család és a nemzet szuverenitása. Ennek pedig semmi köze sincs ahhoz, hogy egy felnőtt miként és kit szeret.

„Nem akadályozhatnak meg minket abban, hogy egyértelmű jelzést küldjünk Magyarországnak” – idézte a The New York Times Dieter Reiter, München polgármesterének szavait, aki a múlt héten megfogadta, hogy a Németország–Magyarország labdarúgó-mérkőzés alatt a stadiont a szivárvány színeivel világítják meg. Minket, magyarokat pedig senki nem akadályozhat meg abban, hogy a saját jövőnkről mi magunk döntsünk.

Frank Füredi Célkeresztben a határok című, nemrég megjelent könyvében írja: „A nyugati kultúrában a nyitottság eleve minden feltétel nélküli erénynek számít. Kulturális tekintély dolgában még az intim szféra sérthetetlenségét is felülmúlja.” Ez pedig nem helyes, ahogy az sem, ha egy felnőtt ember magánügyébe – hogy kit és milyen módon szeret – beleszólunk. Az intimszféráról politikai vitát nem lehet folytatni, a gyermekek jogairól és a nemzeti önrendelkezésről azonban igen.

Ezért született a magyarországi gyermekvédelmi törvény. Egyrészről védi a kiskorúakat a pedofil erőszakkal kapcsolatos bűncselekményektől, másrészről pedig őrzi a magyar családok magánszféráját. A felnőtt férfiakra és nőkre, a heteroszexuálisokra és a homoszexuálisokra (és minden más, elfogadott mesterséges nemiségre) ugyanolyan jogok és kötelességek vonatkoznak, így meg kell engedni nekik, hogy a saját életüket a törvényes kereteken belül úgy éljék, ahogy szeretnék. Ezt a pedofilellenes törvény nem érinti, erre nem is szabad, hogy vonatkozzon egyetlen paragrafus sem.

A több oldalról is félremagyarázott magyar törvény sajnos egyre inkább kicsúszik a jogalkotók kezéből. A progresszív politika rávetette magát és ismét kizárólagos igazságot hirdetett, miközben olyat is belelátott a törvénybe, ami nincs benne. Ezzel párhuzamosan vagy erre reagálva megjelentek azok a szintén sajnálatos homofób hangok, amelyek szintén nincsenek és nem is lehetnek benne a törvényben.

Egyik sem helyes, egyiknek sincs legitim alapja. A lényeg – itt is, ahogy sok más politikai vitában – az önrendelkezés. A család joga a gyermeknevelésben és a nemzet joga a vita lefolytatásában, illetve a törvénykezésben. Mindezt úgy, hogy közben a felnőttek magánéletük alakításához való joga is sértetlen maradjon.

A genderideológia ma már oly módon tünteti fel szándékát, mintha az LMBTQI-jogok deklarálása a normális emberi létezés velejárója lenne. Pedig nem az! Az LMBTQI-jogokról ugyanolyan vitát lehet és kell is folytatni, mint bármilyen más politikai kérdésről. Van ilyen és van amolyan vélemény, sőt: talán nem is eldöntendő kérdésről van szó. A lényeg a téma újrakeretezése.

Egy olyan politikai vita középpontjába kell állítani a kérdést, amiben a bűncselekményeket megengedő vélemények kivételével minden álláspontnak van legitimitása, úgy, hogy közben nem szól bele senki magánügyébe. Ezt kívánja a demokrácia, ezt követelik meg az európai értékek.

A gyermekvédelmi törvény nem változtat azon, hogy a „szerelem az szerelem maradjon”, bárhogy is élje meg egy magyar ember. A nemzet és a családok önrendelkezéséről van szó, és ebben a keretben kell a vitát lefolytatni. Ettől eltérni – bármelyik szélsőséges vélemény irányába – súlyos politikai bűn. Ugyanolyan erőszakos és elitélendő cselekmény beleszólni egy felnőtt ember ma-gánéletébe, szexuális irányultságába, mint a magyar családok életébe és a nemzet önrendelkezésbe. Ebben a keretben kell a vitát lefolytatni.

(A szerző a XXI. Század Intézet kutatója)

Kapcsolódó írásaink

László Tamás

László Tamás

Kicsiség, nagyság

ĀMélyen az átkosban, a 60-as évek vége felé a Budapesti Piarista Gimnáziumban földrajztanárunk azt a feladatot adta nekünk, hogy gyűjtsük ki az atlaszból a Magyarországgal közel azonos területű, népességű és a nálunk kisebb európai országokat

G. Fehér Péter

G. Fehér Péter

Gyűlölet

ĀAz Arnold Vaatzcal készült interjú kapcsán a kelet-európai rendszerváltozás idején egy nem mindennapi találkozó emlékei derengtek fel bennem