Csi Ta-jü

Vélemény és vita

Egy jobb jövő felé

Kína a világ legnépesebb fejlődő országaként hosszú és fáradságos erőfeszítések eredményeként aratott minden téren győzelmet a szegénység elleni harcban

A jelenlegi adatok szerint a mintegy 98,99 milliós vidéki lakosság teljes egészében kiemelkedett a szegénységből. Ettől a bélyegtől 832 szegénynek minősített megye mind sikeresen szabadult meg. Az úgynevezett regionális szegénységet és az abszolút szegénység felszámolásának nehéz feladatát is sikerült megoldani. Ez ismét igazolja a kínai emberközpontú fejlesztési koncepció gyakorlati megvalósításának sikerességét, igazi csoda a szegénység felszámolásának történelmében.

A szegénység elleni teljes győzelem azt jelenti, hogy a Kínát hosszú ideje gúzsba kötő abszolút szegénység történelmi jelentőségű lezárásához érkeztünk. Kínában 2012 óta átlagosan évente több mint tízmillió ember emelkedett ki a szegénységből, ami egy közepes méretű ország népességének felel meg. A nemzeti kisebbségek által koncentráltan lakott területek – Tibet és Hszincsiang – után mind a 28, kisebb lélekszámú nemzeti kisebbség által lakott területet is teljes egészében sikerült kiemelni a szegénységből.

A szegények jövedelme jelentősen nőtt, már nem kell aggódniuk, hogy lesz-e betevő falatjuk, vagy ruhájuk. A kötelező oktatás, az alapvető orvosi ellátás és a lakhatás is teljes mértékben biztosított. A szegénység sújtotta területeken ugrásszerűen fejlődött az infrastruktúra: 1,1 millió kilométernyi új vidéki út megépítésére, és a már meglévő vasútvonalhoz további 35 ezer kilométernyi pályaszakasz hozzáépítésére került sor.

A nagyfeszültségű villamosenergia-hálózatba bekapcsolt szegény falvak aránya százszázalékos, az optikai kábelhez és a 4G-hez csatlakoztatott szegény falvak aránya pedig 98 százalékos. A 7,9 millió család, azaz 25,68 millió szegény ember romos házát felújították, míg több mint 9,6 millióan új otthonokba költözhettek. A jövedelmek növekedtek, a munka- és az életkörülményeik javultak, az emberek egyre jobban élnek.

A nép a nemzet ereje, ezért Kína kormányzása szempontjából mindig is prioritást élvezett a szegénység csökkentése. A szegénység enyhítése során 2013-ban kezdődött a legfontosabb problémák kezelésének legnehezebb szakasza. Az emberekre koncentrálva csaknem százmillió szegénysorsú regisztrációja történt meg. A kormány nyolc év leforgása alatt 160 millió jüant (mintegy 250 milliárd amerikai dollárt) helyezett célzott szegénységenyhítési alapokba, elősegítette az elszegényedett régiókban a tehetségek, a tőke és a technológia beáramlását.

Összesen 255 ezer munkacsoportot és több mint hárommillió tisztségviselőt küldött a falvakba, hogy a több millió helyi tisztségviselővel együtt az élvonalban harcoljon. A falvakba küldött tisztségviselők közül több mint 1800-an szentelték az életüket a szegénység elleni küzdelemnek. Felmásztak a legmagasabb hegyekre, bejárták a legveszélyesebb utakat, és eljutottak a legtávolabbi falvakba is, szívvel-lélekkel sürögtek-forogtak a nép boldogulásáért.

Az út hosszú és tele akadállyal, de a kitartást siker koronázza. Kína saját adottságaiból kiindulva ragadta meg a szegénység csökkentésének törvényszerűségeit, és hozott meg egy sor unortodox szakpolitikai intézkedést, ugyanakkor hathatós szakpolitikai, feladatellátási és intézményi rendszert épített ki. Mindezzel a szegénység felszámolásáért vívott küzdelemben egy kínai sajátosságú útra lépett, és kialakította a szegénység elleni, kínai sajátosságú elméletet. Kína kamatoztatta az összefogás által jelentős ügyek megoldására képessé tevő politikai erejét.

Megerősítette azt a mechanizmust, amelyben a központi kormányzat az átfogó tervezést végzi, míg a tartományi felelősségvállalás mellett a megvalósítás a városi és megyei szinten történik. Olyan nagyszabású szegénységfelszámolási rendszert épített ki, amelyben a kiemelt projektek, ágazati és társadalmi szegénységcsökkentési intézkedések kölcsönösen kiegészítik egymást, ezáltal megvalósul egy transzregionális, ágazatokon és intézményeken átívelő, társadalmi összefogáson alapuló rendszer. Kína kitart a célzott szegénységenyhítési stratégiája mellett, végrehajtja a szegénységcsökkentési program céljának precíz kezelését, a szegénység enyhítésére szolgáló források pontos elosztását, és pontos támogatást valósít meg a szegények számára.

A helyi viszonyoknak megfelelően dönt a szükséges lépésekről, fejlesztéssel küszöböli ki a szegénység kiváltó okait. Úgy is mondhatnánk, hogy olyan csodálatos fordulatot valósít meg, amelyben a „vérátömlesztést felváltja a vérképzés”. Kína nagy jelentőséget tulajdonít a szegénység enyhítésének, és törekszik az elszántság és a tudás összekapcsolására. Nemcsak anyagi, de szellemi támogatást is nyújt, mindenkire kiterjedően mozgósítja a szegények lelkességét, kezdeményezőkészségét és kreativitását, és vezeti őket, hogy szorgos munkájuk és szívós akaratuk segítségével megszabaduljanak a szegénységtől, és jobb életet teremtsenek.

A Hupej tartomány Honghu város Wanquan nagyközség közigazgatási területéhez tartozó Huangsi falu a Hongpai-folyó mellett fekszik. Régen ez egy a szegénységéről elhíresült, nehezen megközelíthető falu volt. A faluba 2015-ben a támogató partnerszervezetek szegénységenyhítési munkacsoportot küldtek, tudományos alapon fejlesztési tervet dolgoztak ki, a támogatásukat szilárd alapra helyezve segítették a falut, hogy az akvakultúra, a halászat és a lótusztermelés ötvözése, a napelemes áramfejlesztés és a falusi turizmus kiépítése által gazdasága megerősödjék, és a lakosság jövedelme növekedjék.

A mai Huangsi falu ökológiailag élhető település, ipara virágzik, mindenkinek őszinte mosolyt látni az arcán. Huangsi csak egy a szegénység béklyóját lerázó 128 ezer falu közül, jó példája a szegénység csökkentését célzó kínai kormányzati munkának.

A szegénység csökkentésében elért kínai eredmények nemcsak Kínának, de a világnak is tulajdoníthatók. A szegénység felszámolása mindig is kihívást jelentett a globális fejlődés és irányítás számára. A reform és nyitás politikájának kezdete óta (a jelenlegi normák szerint) Kína 770 millió vidéki szegényt emelt ki a szegénységből.

A Világbank által meghatározott nemzetközi szegénységi küszöb alapján a szegénység csökkentésében érintett kínai lakosság száma több mint 70 százaléka az ugyanebben az időszakban a világ többi részén a szegénység csökkentésében érintett népességnek. Különösen figyelemre méltó ez a nehezen megszerzett eredmény annak fényében, hogy míg a globális szegénység helyzete még mindig súlyos, Kína az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjének szegénységcsökkentési célját tíz évvel korábban teljesítette.

Az Egyesült Nemzetek főtitkára António Guterres külön levélben gratulált Hszi Csin-ping elnök úrnak a szegénység felszámolásában Kína által elért átfogó győzelemhez, és kijelentette, hogy ez a jelentős eredmény komoly hozzájárulás a fenntartható fejlődés 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend által felvázolt jobb és virágzóbb világ megvalósításához.

Kína soha nem felejti, hogy a szegénység felszámolásának útján milyen erőteljes támogatást nyújtott neki a nemzetközi közösség, amelyet gyakorlati tettekkel igyekszik viszonozni. Így például közzétette Az abszolút szegénység felszámolása – a kínai gyakorlat című jelentését, amelyben teljeskörűen megosztja a szegénység felszámolásával kapcsolatban minden téren szerzett tapasztalatait.

Létrehozta a Kína–ENSZ Béke és Fejlesztési Alapot és a Dél–Dél Együttműködési Támogatási Alapot, továbbá folyamatosan támogatja a Kelet-ázsiai szegénységcsökkentő együttműködési kezdeményezés és a Kína–Afrika szegénységcsökkentő és az emberek javát szolgáló együttműködési terv keretében megvalósuló együttműködési projekteket.

Folyamatosan elmélyíti az Egy övezet – egy út kezdeményezés és az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjének közös építését, és várhatóan 7,6 millió embernek segít világszerte kijutni a mélyszegénységből, 32 milliónak pedig a mérsékelt szegénységből. A Kína által a szegénység elleni küzdelemben kifejlesztett számos hatékony módszer hasznos inspirációt biztosít a világ minden országa számára.

Mint arra Hszi Csin-ping elnök úr is rámutatott, az emberek jobb élete a küzdelmünk célja. Az abszolút szegénység felszámolása ugyanakkor nem a munkánk végét, hanem egy új élet és új küzdelem kiindulópontját jelenti. „Nem a győzelem az igazi kihívás, hanem az eredmények megtartása.”

Kína megszilárdítja a szegénység enyhítése során elért eredményeit, hatékonyan kapcsolódik a vidék revitalizációjához, és a nemzetközi közösséggel együttműködve erőteljesen előmozdítja a szegénység globális csökkentésének ügyét, és végrehajtja a 2030-as menetrendet, a szükséges mértékben hozzájárul a pandémia utáni időszak globális fejlődéséhez, hogy együtt induljunk egy jobb világ felé.

(A szerző Kína magyarországi nagykövete)

Kapcsolódó írásaink

Kelemen András

Kelemen András

Tisztázzuk!

ĀÍgy a tavasz vége felé járván időszerűtlennek tűnik azt mondani, hogy úgy hullanak a közeli és távolabbi országokban bársonyszékeik­ből az egészségügyi miniszterek, mint az őszi falevél