Csizmadia László

Vélemény és vita

Az igaz demokrácia a közjót szolgálja

A Gyurcsány Ferencéktől származó maszlag nem ehető, viszont mindenkire ártalmas, mérgező

Az egypártrendszer szerint összesűrített ellenzék kifogásolja, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít a Covid–19-járvánnyal kapcsolatos életben lévő rendelkezések feloldásának véleményezésére. A polgárok hangjának figyelembevétele a demokrácia lényege, szemben olyan véleményekkel, amelyek ezt némaságra ítélnék.

A magyar polgárok közösségének határait a klasszikus nemzetfogalom határozza meg. Nemzetünk tágabb, mint államunk területe.

E felfogás jogos alapját a trianoni békeszerződés adja, amikor is a magyarságot brutális módon szétszaggatták az aljas gyarmatosító erők.

A magyar kormány határokon is átívelő gondoskodása összetartozásunk kifejező ereje. Sokan pártpolitikai szempontok alapján megkérdőjelezik polgárságunk többségének ezt az érzületét. Attól, hogy az igazságot bárki kétségbe vonhatja, az objektív tényeket nem lehet egyoldalúan figyelmen kívül hagyni. Így jár el a nemzeti konzultáció, amelynek végeredménye fontos tényeket állapít meg.

Az emberek megkérdezése sorskérdéseikről, annak figyelembevétele, a közjó szolgálata a demokrácia megkerülhetetlen szabálya. Nem lehet azok szavára hallgatni, akik megkerülik a népfelség elvét.

Az Európai Unió a nemzetek közössége, ebből következik, hogy a szubszidiaritás aranyszabálya az EU részéről sem kerülhető meg. Ezt tudomásul véve, nem tagadható meg a szavazatra jogosult huszonhét tagállam polgárainak közvetlen megkérdezése kiemelt sorskérdéseiben, majd parlamentjük döntése. Úgy tűnik azonban, az európai demokráciát cunamiszerűen elsöpri az ultraliberális ideológia kiszolgálója, a globalizáció, amely mostanság már fasiszta módszerekkel operál.

A birodalmi elképzelések megvalósításában a gyarmatosítás hívei a világtőke uraival szövetkeztek. Így aztán együtt van a pénz, paripa, fegyver, és odaözönlenek a nemzetek árulói is. Ezek a kontraszelektált pártérdekeket szolgáló képződmények nemzetük halála árán ily módon kívánják kielégíteni hataloméhségüket. A parazita bandázók nap mint nap hazudják a vöröset rózsaszínűnek.

Hasonló felfogásban működik a magyarországi ellenzék. Mit sem törődnek azokkal, akik ideológiai és gazdasági elképzeléseik szerint adtak nekik bizalmat. Ezek az emberek a csalás és átverés áldozatai lettek. A történelem kerekét azonban nem lehet visszaforgatni. Hiába gondolja Gyurcsány Ferenc Lenin nyomán, hogy szelleme élt, él és élni fog. A magyaroknak nincs szükségük kísértetjárásra.

A nemzeti konzultáció polgáraink jövőjének alakításához ad támpontokat. Most nem kevesebbről kell döntenünk, mint hogy életeket mentünk, vagy esetleg honfitársainkat ítéljük halálra. Bölcs döntéshez minél több gondolkodó polgár állásfoglalására van szükség. Több szem többet lát.

A konzultáció eredménye választást jelent, többségi állásfoglalást, a demokrácia üzenetét csakúgy, mint majd a 2022-ben kiírt országgyűlési választások eredménye. A nemzeti konzultáció által megismerhetjük embertársaink véleményét, ezzel lehetőséget adunk magunknak, de leginkább a felelős kormánynak a helyzethez igazodó felelős intézkedések meghozatalára, amelyeket a közerkölcs hangját követve, magunkra nézve is kötelezőnek tarthatunk.

Az ellenzék naponta újabb és újabb ötletekkel áll elő. Ígérnek fűt-fát, kormányzati felelősség nélkül. A Gyurcsány Ferencéktől származó maszlag nem ehető, viszont mindenkire ártalmas, mérgező.

A koronavírus miatt meghozott tiltó intézkedések feloldása a gazdaság villámstartjának elősegítése. A nemzeti konzultáción így mindannyiunknak felelősségteljesen kell véleményt nyilvánítanunk, hiszen nem mindegy, hogy milyen áron nyerjük vissza szabadságunkat. Kormányunk pedig tegye a dolgát körültekintéssel, és mindenkor legyen füle a nép hangjának elfogadására.

(A szerző a CÖKA kuratóriumának elnöke)

Kapcsolódó írásaink

Kondor Katalin

Kondor Katalin

Egyszer talán…

ĀHa nem találták volna ki az internetet, talán sosem jut el hozzám – s még, gondolom, sokakhoz – az a megdöbbentő felvétel, amelyen egy olasz amatőr színtársulat tagjai üzennek nekünk, magyaroknak

Deme Dániel

Deme Dániel

Népességcsere, a tiltott fogalom

ĀA bevándorlók egyre gyorsuló beáramlásából az európai kontinens társadalmaiba önmagában nem vonhatjuk le egy népességcsere tényét