Dippold Pál

Vélemény és vita

Soros-bukta

Soros Györgynek nem tetszik az Európai Tanács pénzpolitikája. Maga az EU sem tetszik neki

álláspont

A 2020 és 2027 közötti időszak költségvetését és a koronavírus-járvány okozta bajból kilábalást segítő pénzügyi szerkezetet az uniót alkotó szuverén nemzetek  állam és kormányfőiből álló tanács egyhangúlag elfogadta. A döntést komoly elővédharcok előzték meg. Az egyre tajtékosabb tárgyalások aztán az utolsó pillanatban, a lengyel–német–magyar megállapodással lehetővé tették a tagországok további, nem mellesleg normális együttműködését.

Sokféle érdek ütközik egy ekkora szerkezetben. Leegyszerűsítve két nagy irányzat harca folyik. A globális erőket kiszolgáló nemzetközi, birodalmi törekvésekkel átitatott balliberális eszmerendszer áll szemben a hagyományos európai értékek, a kereszténység, az eltérő kulturális hagyományokat megőrző közösségek védőiével.

Különös, hogy a nemzeti szuverenitásuk mellett következetesen kiállók jószerével kizárólag Európa keleti részéről jöttek, az egykori szovjet birodalom fennhatósága alól. Vezetőik tudják, mi az a szabadság, hiszen vagy szüleik vagy maguk is tevőlegesen megharcoltak érte. A keletnémetek 1953-ban a berlini felkelésben, a magyarok az 1956-os forradalomban, a csehek és szlovákok 1968-cal, és a lengyelek az 1980-as évek elején a szovjet birodalmat végül is romba döntő Szolidaritás mozgalmukkal.

Mi történt ezekben az időkben Nyugat-Európában? Amerikai pénzen felhizlalták a szétbombázott országaikat, 1968-ra nagy fene gazdagságukban eljutottak odáig, hogy jó dolgukban fiataljaik azt sem tudták, mit csináljanak. Jött hát a párizsi diáklázadás, a tudálékos értelmiségi ifjoncok fellépése minden ellen, ami addig rendben működtette a szüleik és nagyszüleik munkájára épített rendszert. Előjöttek a szélsőliberális műanyag ikonjaik, a pedofil Daniel Cohn Bendit meg társa, Rudi Dutschke, törtek-zúztak az utcákon, csatarendbe állították hippihadosztályaikat, akik aztán beizzították a szexuális forradalmat. Tombolt az élj a mának zűrzavara, és csak évtizedekkel később derült ki, hogy ez a liberális söpredék pontosan ugyanazt a kegyetlen ideológiát szolgálja, mint Keleten a kommunizmus.

Európában ma ők és utódaik teljhatalomra törnek. Csak az lehet helyes és követendő, beszéljünk gazdaságról, politikáról, kultúráról, amit ők diktálnak. Aki mást gondol és gyakorol a saját országában, az maradi, műveletlen, bunkó. Erőszakosságuk határtalan, és ott áll mögöttük a világ egyik leggazdagabb embere, Soros György, a tőzsdespekuláns. A nyílt társadalom híveivel együtt.

Azzal, hogy az Európai Tanács ezzel az érdekcsoporttal szembefordult, józan döntésével felborzolta a liberális elit idegeit. Orbán Viktor világosan elmondta, mi történt Brüsszelben: megvédtük az európai alkotmányt, elhárítottuk, hogy rákényszerítsenek a magyarokra olyan döntéseket, amiket mi nem akarunk elfogadni, és megvédtük a magyarok pénzét.

A magyar baloldal prominensei pofára estek, sem itthon, sem hazaárulói minőségükben, Brüsszelben nem sikerült keresztülvinniük akaratukat. Gyurcsányné éppen úgy nevetségessé vált, mint Donáth Anna, Szél Bernadett, Ujhelyi István vagy Gyöngyösi Márton. Patrónusuk, Soros György végül is helyettük írta meg bosszankodva, hogy miután a lengyel–német–magyar elképzelések nyertek, és Orbán Viktor győzött Brüsszelben, sem neki, sem pedig klientúrájának nem lesz lehetősége beavatkozni a 2022-es magyar országgyűlési választásokba.

Kiderült tehát ennek a mocskos bandának a valódi célja: akár Magyarország gazdasági romba döntése sem drága nekik a hatalom megszerzéséhez.

(A szerző vezető szerkesztő)

Kapcsolódó írásaink

Vitéz Ferenc

Vitéz Ferenc

Kinek kell szégyelleni magát?

ĀSzobakatedra. A lét magában hordozza a szégyent – állította Heidegger, a filozófus –, ezért a szégyent senki nem kerülheti el, legföljebb szégyene nem derül ki