Petrin László

Vélemény és vita

Lucifer misszionáriusai

Úgy látszik, bő fél évszázaddal ezelőtt még nem elmeroggyantak ültek az ENSZ-ben

Ha február, akkor házasság hete, ha Niedermüller Péter, akkor a többségi társadalom cinikus arcul köpése, a család és házasság intézményének mint Isten ajándékának besározása. Magyarországi balliberális politikus még nem beszélt ilyen nyíltan és megvető módon gyűlölete első számú tárgyáról, mint Erzsébetváros polgármestere tette ezt a közelmúltban. Azonban ne ringassuk magunkat abba a téves feltevésbe, hogy a balliberális oldalon egyedül állna emberünk a beteges gondolataival.

Niedermüller mellett Ónody-Molnár Dóra, a 168 Óra újságírója, Tordai Bence országgyűlési képviselő és Simon András műsorvezető is ott ült az ATV stúdiójában, de egyikük sem tiltakozott a DK-s politikus gyűlöletkeltő mondatai miatt, sőt kajánul bólogattak, és néhány keresetlen szóval még ki is egészítették őt. Vagyis minden jel szerint mélységesen egyetértettek abnormális véleményével, amely szerint a fehér, keresztény heteroszexuálisok, főleg a férfiak rémisztő képződmények, akik határtalanul unalmasak, hiányzik belőlük a kreativitás, ráadásul nacionalisták, és egy borzalmas családelképzelést képviselnek.

Ez a féktelen és durva ostobaságáradat, amely Niedermüller Péteren keresztül tört a felszínre, sokkolta a jóérzésű embereket. Ennek ellenére az első ránézésre fehérnek is és férfinak is tűnő politikus tévés ámokfutása óta egyetlen balliberális politikus, egyetlen jogorzó NGO és egyetlen balliberális bértollnok sem szólította fel lemondásra a DK-s elmebajnokot. Ennek csupán az az oka, hogy Niedermüller hangosan kimondta azt, amit balliberális „kórtársai” magukban gondolnak, akik vele együtt a hagyományos család gyűlölői, minden deviancia és torzlelkűség imádói, a kereszténység és hagyományok leköpdösői, a nemzeti lét gyilkosai.

Niedermüller jól időzített és eszelős gyűlöletbeszédével balliberális részről időben megadta az alaphangot a házasság hete rendezvénysorozathoz. Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetéhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve ezzel elköteleződését a házasság, a család ügye iránt. Ma már négy kontinens huszonegy országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség aktív részvételével.

A nemzeti–polgári, keresztény oldal is megadta a maga részéről az alaphangot ehhez a rendezvénysorozathoz. Ugyanis a magyar választók túlnyomó többsége, Nieder­müller és bandája legnagyobb bánatára, olyan heteroszexuális fehér ember (biológiai nők és férfiak), aki nagyra értékeli a házasság hetének programjait. Akik büszkén vallják, hogy a házasság és a család Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztal­hatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt társon keresztül. A házasság hete gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Nyíltan beszél a házasság feszültségeiről is, és igyekszik a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.

A balliberálisok nagy arcai között számosan akadnak olyanok, akik az unió parlamentjében egykoron édes semmittevésben éveken keresztül lopták a napot, és unalomból galád hazaárulással csapták agyon az időt meg a még maradék berzenkedni kész erkölcsi érzéküket. Ehhez a megerőltető szellemi munkához bizony tájékozódniuk kellett volna néhány alapvető nemzetközi dokumentumban is. Azonban meg mernék rá esküdni, hogy egyikük sem olvasta, vagy ha igen, akkor a hosszú távú megtartó emlékezet hiá­nyában hamarosan el is felejtette, hogy vajon mit is ír az 1966-ban elfogadott ENSZ dokumentumnak, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 23. cikkelye? Mert jelenleg még ott az olvasható, hogy a család a társadalom természetes és alapvető egysége, és joga van a társadalom és az állam védelmére. Aztán a félreértések elkerülése érdekében, a Niedermüller-félék kedvéért azt is kimondja, hogy a házasságkötésre alkalmas korban levő férfiak és nők házasságkötési és családalapítási jogát el kell ismerni. Niedermüllernek és barátainak el kellene olvasni ezt a 23. cikkelyt, ugyanis férfiakról és nőkről beszél biológiai nemi alapon. Társadalmi nemről szóló balliberális badarságnak nyoma sincs benne.

Sőt, mi több, a dokumentum a társadalom alapvető és természetes egységeként tekint a családra, védelemre méltó értékként kezeli. Nahát, megnyugodtam, mert Magyarország Alaptörvénye egyértelműen ugyanezt rögzíti: a házasság az egy férfi és egy nő kapcsolata.

Úgy látszik, bő fél évszázaddal ezelőtt még nem elmeroggyantak ültek az ENSZ-ben. Ugyanis akkor még a hétköznapi emberek is birtokában voltak annak a tudásnak, hogy a biológiai nemet az ivari kromoszómák határozzák meg. Normális esetben az ivari kromoszóma – X és Y – véletlenszerű találkozása szabja meg: ha fogamzáskor két X-kromoszóma kerül össze a petesejtben, akkor nő, ha X- és Y-kromoszóma találkozik, akkor férfi lesz a születendő gyermek neme. Ezzel együtt jár a későbbi természetes nemi identitás, tehát nem a gyermek „dönti el”, hogy mi lesz.

Persze Niedermüller és barátai csak azért is dönthetnek másként is, de akkor kéretik ezt nekem is előre megüzenni, mert ha netán találkoznánk, akkor illendő módon „kezét csókolom”-mal szeretnék köszönni nekik. A fentiekből következik, hogy az ember nemisége az első pillanatban, a megtermékenyítéskor eldől. Ha problémák adódnak később, az már nem természetes, hanem abnormális jelenség, sok esetben betegség, sok esetben viselkedési zavar. A WHO betegségek nemzetközi osztályozásának (ICD) listája is ezt támasztja alá.

Akik a hagyományos házasság- és család­modell ellenségei, azok akár tudatában vannak, akár nem: Lucifer misszionáriusai. Ők a New Age mozgalom eszmerendszere által megfertőzött elméjű emberek. A New Age mozgalom egy teozófiai társaság eszmeiségére vezethető vissza, amelynek alapítója Helena Petrovna Blavatsky volt 1875-ben. Blavatsky Lucifert a mindent tudás és titkos ismeretek forrásának tekintette: „Teljesen természetes Sátánt, a Teremtés Könyvének Kígyóját úgy tekinteni, hogy ő a valódi teremtő, a jótevő, a szellemi emberiség Atyja.” (H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy, Vol. II - Anthropogenesis, Theosophical University Press, 1970, 243. o.)

Blavatsky szellemi utódja Alice Bailey, aki már tudatosan használta a New Age elnevezést. Férjével 1922-ben létrehozta a Lucifer Publishing Company-t, amely 1925-től Lucis Trust néven működik tovább. A Lucis Trust honlapja ma is elismeri, hogy a kiadót Lucifer tiszteletére nevezték el. A New Age követői dobták be a társadalmi köztudatba az új fogalmat, amely a „gender mainstreaming”. Ez egyfajta, biológiai jelentésétől megfosztott, társadalmi nemet jelöl. A New Age követőinek ugyanis teljesen mindegy, hogy nőnek vagy férfinek születik-e valaki, a nemi irányultságukat majd felnőtt korban eldöntik maguk a gyermekek.

A háttérhatalmi elit és a balliberálisok tökéletesen megegyeznek a New Age mozgalom célkitűzéseivel. Ez pedig a nemzetállamok felszámolása és egy globális világállam megvalósítása. Ehhez pedig egy új embert kell teremteni. Ostobaság volna nem tudomásul venni, a háttérhatalmi elit és a balliberálisok valójában azon mesterkednek világszerte, hogy új embert kreáljanak. Kiválóan megtanulták hogyan kell a tudományt az emberek manipulálására fölhasználni. A társadalmi nemek programja valójában a férfi és a női nemi identitás megszüntetésének politikai programja. A család és a házasság tönkretételének a programja. A kereszténység tönkretételének programja.

Ezért aztán emberiség elleni bűn lenne téveszméiket ráerőltetni a társadalomra. A kormány egyedülálló családtámogatási rendszere, a házasságkötések folyamatosan növekvő száma, valamint a mostani házasság hetének gazdag programsorozata csattanós válasz Lucifer misszionáriusainak az egészséges lelkületű többségi társadalom akaratáról.

Kapcsolódó írásaink

Kacsoh Dániel

Kacsoh Dániel

A végén úgyis Gyurcsány

ĀNapok óta emésztgetjük Gyurcsány Ferenc újabb agymenését, amelyet évértékelő címén adott elő vasárnap