Történelem

Atlantisz: a legenda mögötti történet

Egyes történészek azt feltételezik, hogy Akrotiri elpusztítása ihlette Platón Atlantisz-történetét

Platón először a Tímeában mutatta be Atlantiszt, Locri Timéosz monológjában, aki filozófusként és gazdag arisztokrataként jelenik meg Lokroi Epizephyrio görög kolóniájából. A párbeszéd főszereplői: Szókratész (athéni görög filozófus), Hermokratész (ókori szirakuzai hadvezér), Kritiasz (Szókratész tanítványa és egy athéni szerző) és Timéusz. A párbeszéd a világegyetem és az ősi civilizációk létrejöttének ismertetésével kezdődik, ahol Szókratész a Platón Köztársaságában leírt ideális állapotáról elmélkedik – írja cikkében a Heritage Daily.

Atlantisz: a legenda mögötti történet
Fotó: NorthFoto

A tökéletes példa kedvéért Kritiasz (pap) elmeséli Szolón egyiptomi utazásának történetét valamikor a Kr. e. 7. században (300 évvel a párbeszéd előtt).

A pap idővonala alapján Atlantiszt az időszámításunk előtti 10. évezredbe helyezik, a paleolitikumból a neolitikumba az átmeneti mezolitikumon keresztül történő átmenet kezdetére. A történelem előtti emberek elkezdték fejleszteni a mezőgazdaságot és összetett közösségeket, amelyek olyan emlékműveket építettek, mint a Göbekli Tepe és a Hallan Çemi Tepesi, mindkettő Délkelet-Anatóliában, valamint a Star Carr helyszín Észak-Yorkshire-ben, Angliában.

Platón ezt követően kibővíti a történetet: „Mert feljegyzéseinkben az áll, hogy egykor az Ön állama egy hatalmas sereg pályáján állt, amely az Atlanti-óceán egy távoli pontjáról indulva gátlástalanul előrenyomult, hogy megtámadja az egész országot. 

Az óceán számára abban az időben hajózható volt; mert a száj előtt, amelyet ti, görögök, »Héraklész oszlopainak« neveznek (ezt a kifejezést az ókorban a Gibraltári-szoros bejáratát szegélyező hegyfokra alkalmazták) egy nagyobb sziget feküdt. mint Líbia és Ázsia együtt; és az akkori utazók átkelhettek onnan a többi szigetre, és a szigetekről a velük szemben lévő egész kontinensre, amely magában foglalja azt a valódi óceánt.

Mert mindaz, ami itt van, aminek szájában hever, amiről beszélünk, nyilvánvalóan egy menedék, amelynek szűk bejárata van; de az ott egy igazi óceán, és az őt körülvevő földet a legteljesebb és legigazabb értelemben kontinensnek nevezhetjük.

Atlantisznak ezen a szigetén létezett a királyok nagy és csodálatos hatalmú szövetsége, amely az egész szigetet és sok más szigetet és a kontinens egyes részeit uralta; és ráadásul a szoroson belüli területek közül Líbiát egészen Egyiptomig uralták.”

A Kritiasz, Platón másik dialógusa (gyakran a Timéusszal kombinálva) ismét Timéuszt, Kritiaszt, Szókratészt és Hermokratészt beszélteti, és részletesen ismerteti az ókori várost, a tájat, az állat- és növényvilágot, a társadalom szerkezetét és a kormányzás eszközeit.

Kritiasz egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantisz Poszeidón birodalmában helyezkedett el, ahol Poszeidon beleszeretett egy Kleito nevű halandó lányba, aki sok gyermeket szült neki, közülük az elsőt Atlasznak, az egész szigetkirályság és az óceán királyának nevezték el.

Az atlantisziak egy nagy metropoliszt építettek, amelyet koncentrikus körökben áthidalt vizek vettek körül, amelyeket egy nagy csatorna köt össze a tengerrel. Középen egy kis hegyen álló palota volt, amelyben Kleitónak és Poszeidónnak szentelt szent templom volt, valamint a tíz király összes leszármazottjának és feleségeiknek aranyszobrai.

A párbeszédben Kritiasz rámutat Atlantisz erényére: „Sok nemzedéken át, amíg az isteni természet megmaradt bennük, engedelmeskedtek a törvényeknek, és nagyon ragaszkodtak az istenhez, akinek magva voltak, mert igazi és minden tekintetben nagy szellemekkel rendelkeztek, amelyek a szelídséget a bölcsességgel egyesítették az élet különféle lehetőségeiben és az egymással való érintkezésben.

Mindent megvetettek, csak az erényt, keveset törődtek jelenlegi életállapotukkal, s könnyelműen gondoltak az arany és egyéb vagyon birtoklására, ami csak tehernek tűnt számukra, sem a luxustól nem mámorosodtak meg, a gazdagság sem fosztotta meg őket önuralmuktól.”

Idővel az atlantisziak istensége átadta helyét az emberi természet romlottságának, amiért Zeusz meg akart büntetni: „Zeusz, az istenek istene, aki a törvények szerint uralkodik, és képes belelátni az ilyen dolgokba, mert észreveszi, hogy A tiszteletreméltó faj nyomorúságos helyzetben volt, és büntetést akart sújtani rájuk, hogy megfenyítsék és megjavuljanak, minden istent összegyűjtött legszentebb lakhelyükre, amely a világ közepén lévén, minden teremtett dolgot meglát. ”

Innentől kezdve a párbeszéd további része nem teljes, de a Kritiasz által korábban leírt események azt állítják, hogy a kontinens nagy földrengések sorozatát szenvedte el, és a tenger alá süllyedt.

A párbeszédet követő években sok ókori író, például Xenokratész történelmi ténynek tekintette Atlantisz történetét, de néhányan Platón műveit kitalált vagy metaforikus mítosznak tekintették.

Annak ellenére, hogy Platón tágabb műveiben csekély jelentősége van, az Atlantisz-történet jelentős hatással volt az irodalomra. Atlantisz allegorikus aspektusát több reneszánsz író utópisztikus művei is felvették, mint például Francis Bacon Új Atlantisz 1626-ban és Thomas More Utópiája 1516-ban.

A modern kori kísérletek Atlantisz és régészeti lelőhelyek összekapcsolására elsősorban a Földközi-tengerbe vagy annak közelébe helyezik a civilizációt, és a javasolt helyszínek közé tartozik Szardínia, Kréta, Szicília, Ciprus, Spanyolország, Málta, Törökország, Izrael, Afrika északnyugati része, Kréta és Santorini.

Szantorini a legérdekesebb párhuzam, ahol a kükladikus bronzkori város, Akrotiri a Kr. e. 3. évezredben kereskedelmi központként jelent meg. A város gazdagon díszített, többszintes épületei voltak, amelyek fejlett csatornarendszert használtak, sok korabeli civilizációt megelőzve egészen a rómaiakig.

Akrotiri a thérai kitörésben elpusztult valamikor a Kr. e. 17. vagy 16. században, földrengésekkel és szökőárokkal pusztítva a várost és a közeli szigetek közösségeit. A kitörés horzsakő- és hamurétegeket rakott le, akár hétméteres anyaggal betemette az Akrotirit, amit piroklasztikus hullámok, lávafolyások, lahar áradások és társignimbrit hamuhullás követett.

Egyes történészek azt feltételezik, hogy Akrotiri elpusztítása ihlette Platón Atlantisz-történetét, amelyet az évszázadok során átörökített szóbeli történetekből és legendákból kölcsönzött.

Az utóbbi években Atlantisz sok áltudományos spekulációkra adott okot, gyakran minden, az idők évkönyveibe veszett állítólagos fejlett őskori civilizációra utaló jelszavat.

Kapcsolódó írásaink