Kultúra

Közösség és egyesület alakul a szenvedélyes báróné kultusza köré

Lévai Anikó: Jöjjenek, akik hisznek az erős és bátor nőkben! – Felújították Bánffy Miklós egykori múzsája, Szilvássy Carola sírját

A múltból gyakorta előbukkan egy-egy olyan személyiség, aki magával ragad bennünket. Szilvássy Carola ilyen, s rendkívüli női egyéniségekből pedig sohasem lehet elég – fogalmazott lapunknak a kormányfő felesége, Lévai Anikó, akit gróf Bánffy Miklós egykori múzsája, Szilvássy Carola házsongárdi temetőben található sírjának felújítása kapcsán kérdeztünk.

Szilvássy Carola 20150902
Kolozsvár kulturális életének meghatározó egyénisége volt Szilvássy Carola (Fotó: MH)

A méltatlanul mellőzött asszony Kolozsvár kulturális életének meghatározó egyénisége volt, s noha a Bánffy-emlékév helyezte most reflektorfénybe Carola alakját, elérkezett az idő, hogy a polihisztor nagyúrtól függetlenül is megismerjük őt.

A Bánffy Miklós-emlékév kapcsán vetült figyelem báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola, az írópolihisztor múzsája, az Erdélyi Trilógia főhősnője, Milóth Adrienne ihletadója iránt. Azóta Erdély egykori nagyasszonya felé határon innen és túl feléledt a kíváncsiság, mi több, egyesület és közösség szerveződik kultusza köré.

A múlt évben Kolozsváron rendezett, a személyét felidéző – Szebeni Zsuzsa művészettörténész, Bánffy-kutató által rendezett – tárlat után hirtelen özönleni kezdtek a látogatók Carola elhagyatott sírjához, amely akkor szerényen csak Bornemissza Elemérné néven őrizte emlékét a kolozsvári házsongárdi temetőben, a Bánffy-kripta mellett, alig látha­tóan, a földbe süllyedve. Ekkoriban kelt a gondolat, hogy fel kellene újítani a nyughelyet.

A Carolát tisztelő, munkásságát jól ismerő Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége is tagja annak a kezdeményezésnek, amely egyesület formájában kívánja ápolni Carola emlékét, s mind többekkel megismertetni alakját.

Lapunk megkeresésére Lévai Anikó hangsúlyozta, hogy sohasem lehet elég erős, példamutató asszonyokból, rendkívüli női egyéniségekből. „Mindannyiunknak szükségünk van példaképekre. Kortársaink között is vannak kiemelkedő alakok, akik megihletnek minket. De a múltból is előbukkanhat olyan személyiség, aki magával ragad bennünket. Szilvássy Carola alakja ilyen. Ez a nagyszerű asszony, annyi kiváló, ismert férfi – művész, politikus, földbirtokos – múzsája, támasza, patrónája megérdemli, hogy megtaláljuk sírhelyét a házsongárdi temetőben, most már felújítva. Azt kívánom, váljon egyfajta zarándokhellyé Carola sírja. Jöjjenek a temetőhöz tiszteletüket tenni mindazok, akik hisznek a háttérben munkálkodó, de energikus, okos, bátor, erős asszonyokban, akik mellett könnyű okos, bátor és erős férfinak lenni” – magyarázta Lévai Anikó.

Bánffy Miklós tizenhét éves kora óta ismerte és élete végéig tisztelte Szilvássy Carolát, de édesapja tiltakozása miatt nem vehette feleségül. Carola Bornemissza Elemér házastársa lett, ám kapcsolatuk nem volt szerencsés, egyetlen gyermekük született, akit kiskorában elveszítettek.

Férjétől külön költözött, majd Kolozsvár emblematikus alakjává vált: alig volt olyan kulturális vagy társadalmi kezdeményezés, amelyben Carola ne vállalt volna szerepet. Olyan nő volt, akit nem lehetett figyelmen kívül hagyni, végletes személyiség, szenvedélyesen gyűlölt és szeretett, vagány, különc asszony, vállalkozó szellemű, kora társadalmi normáival szembeszegülő. Egyebek mellett a Kolozsvári Nőszövetség elnöke, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság tagja, az Erdélyi Színpártoló Társaság alelnöke, az Erdélyi Helikon védnöke, az Óvári Szalon mozgatórugója, az Erzsébet-rend kitüntetettje, a dia­konissza mozgalom első számú támogatója is volt, az első világháború sebészeti különítményében ápolónőként szolgált.

Haladó gondolkodása, kreativitása főzési szokásaiból is tetten érhető: összegyűjtötte az erdélyi arisztokrata családok menüit, étkezési szokásait, majd lejegyezte őket.

Molnár-Bánffy Kata lapunknak azt mondta: a családban sokat hallott Caroláról, már egészen fiatalon megragadta a képzeletét az a sok értékes dolog, amelyben részt vett. „A nagymamám testvérétől, Zichy Jozefától ajándékba kaptam Carola saját receptes füzeteiből kettőt, és még inkább vonzani kezdett ennek a varázslatos nőnek a személyisége” – magyarázta a Bánffy család leszármazottja. Hangsúlyozta, ezek a feljegyzések végül részei­- vé váltak Carola nemrégiben kiadott új receptkönyvének, amelyből többek között kiderül, hogyan kell erdélyi módra Richelieu-pulykát készíteni.

„Igazi cselekvő asszony volt ő, hihetetlen, mennyi területen remekelt. Talán ezzel is kompenzálta családi életének tragédiáját. Kereste a kihívásokat, bármibe is fogott bele, sikerre vitte” – mutatott rá.

Azt is kiemelte, hogy bár Carolát a Bánffy-kultusz tette ismertté, mégis itt az ideje, hogy önmagában meghatározó női egyéniségként emlegessük.

Az egyelőre bejegyzés alatt álló Carola Egyesület ápolni szeretne mindent, ami előbukkan Szilvássy Carola munkásságából, emellett gondozni kívánja Bánffy Miklós emlékét is, valamint rejtőzködő, gazdátlan, erdélyi, kulturális jelentőséggel rendelkező, de pénzbeli értékkel nem bíró hagyatékoknak otthont adni, azokat ápolni szándékozik.

 

Közösség és egyesület alakul a szenvedélyes báróné kultusza köréLévai Anikó: Jöjjenek, akik hisznek az erős és bátor n...

Posted by Magyar Hírlap on 2015. szeptember 1.