Gazdaság

Megjelent a Pénzügyi elitek és az európai bankrendszer című kötet

A Pénzügyi elitek és az európai bankrendszer című kötet átfogó és hasznos segítséget nyújt a pénzügyi elitek tevékenységének és befolyásoló szerepének megértéséhez. Mindezt anélkül teszi, hogy bármiféle összeesküvés-elmélet csapdájába esne. 
 

Megjelent a Pénzügyi elitek és az európai bankrendszer című kötet
A neves kutatók közreműködésével létrejött kötet célja, hogy megvizsgálja a pénzügyi elitek intézményi változásokhoz való alkalmazkodását, és értékelje hozzájárulásukat a változásokhoz rövidebb és hosszabb távon
Fotó: Pallas Athéné Könyvkiadó

Több magyarországi párhuzam teszi még érdekesebbé ezt a tanulságos banktörténeti munkát, amely számos, eddig nem vizsgált kérdésre is választ ad az érdeklődők számára.

A kötet megírásának alapját a 2008-as gazdasági válságba torkolló visszaesés vizsgálata adta. Akkor erősödött fel ugyanis a pénzügyi szektorral szembeni bizalmatlanság, valamint felvetődött a pénzügyi elit felelősségének kérdése, amelynek kutatása korábban nem kapott kellő hangsúlyt a gazdaságtörténészek körében.

A könyv nemcsak a pénzügyi elit társadalmi és strukturális elemzését végzi el, hanem befolyásának mérésére is kísérletet tesz, továbbá bemutatja működésének állandóságát, változását is.

A kötet a pénzügyi elitek különböző európai társadalmakban és piacokon betöltött szerepének időbeli alakulásával foglalkozik. Továbbá historikus összehasonlításokat és országonkénti, illetve országok közötti elemzéseket is kínál
A kötet a pénzügyi elitek különböző európai társadalmakban és piacokon betöltött szerepének időbeli alakulásával foglalkozik. Továbbá historikus összehasonlításokat és országonkénti, illetve országok közötti elemzéseket is kínál
Fotó: Pallas Athéné Könyvkiadó

A tanulmánykötet végső célja a pénzügyi (elsősorban banki) elit intézményi változásokban betöltött szerepének vizsgálata, azaz hogy mennyiben járultak hozzá a bekövetkezett intézményi változásokhoz rövid, illetve hosszú távon.

A szerzők alapfeltevése szerint nem kizárólag a pénzügyi piacok és szervezetek jogi-szabályozói struktúrája határozza meg a pénzügyi elit cselekvésének irányait, hanem maga a pénzügyi elit is hatással van a jogi-szabályozói struktúra alakulására. 

Olvashatunk arról is, hogy leginkább a pénzügyi innovációk használatosak a meglévő szabályozási keretrendszer megkerülésére, ezért a pénzügyi innovációknak kulcsszerepük van a szabályozás folyamatos megújulásában.

Ami pedig a már említett magyarországi párhuzamokat illeti, szó van például első jegybankelnökünkről, Popovics Sándorról, aki a pénzügyi rendszer és a valuta stabilitásának megőrzése érdekében állást foglalt a jegybankok együttműködése mellett, és javasolta egy intézményesített keretek között megvalósuló szervezet mielőbbi létrehozását is. 

A kötet egyik szerzője a kairói születésű Youssef Cassis, aki a firenzei European University Institute History and Civilisation tanszékének gazdaságtörténész emeritus professzora. Korábban a University of Geneva gazdaság- és társadalomtörténeti professzora volt. Munkássága centrumában az üzleti, bank- és pénztörténet áll, számos könyve jelent meg ebben a témakörben. Cassis társalapítója volt az 1994-ben létrehozott „Financial History Review”-nak.

A másik szerző, Giuseppe Telesca kutatóként dolgozik a European University Institute-ban, ahol Cassis-szal együtt a pénzügyi válságok tanulságaival foglalkoznak. PhD-fokozatát gazdaság- és társadalomtörténetből szerezte a firenzei egyetemen. Számos publikációja jelent meg az olasz bankrendszer kialakulása, az európai pénzügyi elit fejlődése és a nagyobb sportrendezvények fogadó országra gyakorolt gazdasági hatásai kapcsán.

A Pénzügyi elitek és az európai bankrendszer című kötet, valamint a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) korábban megjelent kiadványai megvásárolhatók a PABooks webáruházában

A kiadó kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre is. Facebook-oldalán és podcastcsatornáján (elérhető a Spotify- és az iTunes-platformokon) az érdeklődők további hasznos, érdekes információkat találhatnak a megjelenő könyvekről és a hozzájuk kapcsolódó eseményekről.
 

Kapcsolódó írásaink