Ajánló

Állami díjak a rendhagyó ünnepen

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. A díjazottak listája a Magyar Közlöny vasárnapi számában jelent meg, a díjátadót a körülményekre való tekintettel nem tartották meg.

Állami díjak a rendhagyó ünnepen
Példátlan módon üres maradt a Parlament a tegnapi nemzeti ünnepen, de a díjazottak névsorát közölték
Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Kossuth-díjban részesült:

ÁCS MARGIT József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas író, műkritikus, szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a több műfajt átfogó, sokoldalú prózaírói és irodalomkritikusi életműve, a lélektani mélységek ábrázolása mellett a társadalomkritikai igazságkeresésre is nagy hangsúlyt fektető írásai elismeréseként.

BERCZELLY ISTVÁN Liszt Ferenc-díjas operaénekes, kiváló és érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja a magyar operajátszás egyik legnagyobb formátumú, markáns színpadi egyéniségeként főként basszbariton szerepekben nyújtott sikeres alakításaiért.

DÖRNER GYÖRGY színművész, kiváló és érdemes művész, az Újszínház ügyvezető igazgatója kimagasló színvonalú, emlékezetes színpadi, játék- és tévéfilmes, illetve szinkronszínészi alakításai, valamint értékteremtő színházigazgatói munkája elismeréseként.

ERDÉLYI TIBOR Erkel Ferenc-díjas táncművész, koreográfus, fafaragó népi iparművész, érdemes művész, a népművészet mestere, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja a magyar néptáncművészet és népi szobrászat területén egyaránt kiemelkedő, autentikus művészi életművéért.

HALMY MIKLÓS Munkácsy Mihály-díjas festő-, szobrász- és grafikusművész az univerzális képzőművészi formakészletet népművészetünk motívumkincsével és jellegzetes színhasználatával ötvöző, egyedi stílusú alkotásai, a festészet és a szobrászat lehetőségeinek szintézisén alapuló kompozícióiért.

KÁEL CSABA Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a Müpa vezérigazgatója klasszikus és kortárs zeneszerzők operáinak kimagasló színvonalú interpretációit, valamint reklám- és dokumentumfilmeket, illetve színházi darabokat is magába foglaló sikeres rendezései, továbbá sokrétű művészeti szervezőtevékenysége elismeréseként.

KEPENYES PÁL ötvös- és szobrászművész az autentikus és a klasszikus szobrászi hagyományt a szürrealizmus sajátos látásmódjával ötvöző, a tér és az idő szimbólumait életre keltő alkotásokat, valamint egyedi ékszereket is magába foglaló szobrász- és ötvösművészi alkotómunkája elismeréseként.

KODOLÁNYI GYULA József Attila-díjas költő, műfordító, irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a kortárs magyar lírára erőteljes hatást gyakorló költői és műfordítói, esszéírói életműve, valamint a Magyar Szemle című folyóirat újraindítójaként folytatott értékteremtő munkája elismeréseként.

KOLONITS KLÁRA Liszt Ferenc-díjas operaénekes virtuóz énektechnikájával és egyedülálló bel canto repertoárjával nemzetközi színpadokon is sikereket arató, az opera mellett a klasszikus és kortárs oratóriumok megszólaltatása terén is kiemelkedő előadóművészete elismeréseként.

LADÁNYI ANDREA Liszt Ferenc- és Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, érdemes művész, színész, rendező hazánk egyik korszakalkotó balettművészeként itthon és a világ legrangosabb színpadain aratott sikerei, valamint a kortárs magyar táncművészetet egyedülálló módon formáló és gazdagító, nemzetközileg is elismert koreográ­fusi, illetve táncpedagógusi munkája elismeréseként.

LOVAS ILONA Ferenczy Noémi-díjas képző- és textilművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja a szakrális tradíciót kortárs minimalista eszközökkel ötvöző alkotóművészete elismeréseként.

SÁRKÖZI MÁTYÁS József Attila-díjas író, kritikus, műfordító, szerkesztő a hazai kortárs irodalmat gazdagító sokoldalú prózaírói, műfordítói, kritikai és publicisztikai életműve, valamint a 20. század eleji magyar szellemi-kulturális életet érzékletesen ábrázoló családi krónikái elismeréseként.

SKARDELLI GYÖRGY Ybl Miklós-díjas építész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a funkcionalitást, a fenntarthatóságot és az esztétikumot tökéletesen ötvöző, a múltból átemelt és a kortárs építészeti értékeket összhangba hozó, a városkép egységét és sajátos jegyeit mindig szem előtt tartó tervezői-alkotói életműve elismeréseként.

SOLYMOSI ZOLTÁN Harangozó Gyula-díjas táncművész pályafutása során nyújtott, rendkívül karakteres, páratlan művészi érzékkel megformált és világszerte ünnepelt alakításai, valamint példamutató szakmai alázattal végzett táncpedagógiai munkája elismeréseként.

SUNYOVSZKY SYLVIA Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész feledhetetlen színházi, televíziós és filmes alakításai, valamint a magyar irodalom klasszikusait magas színvonalon tolmácsoló kultúraközvetítő tevékenysége elismeréseként.

SZOMBATHY GYULA Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész karakteres megjelenésével, utánozhatatlan iróniájával a közönség szeretetét és a szakma elismerését méltán kiérdemlő, felejthetetlen színházi, filmes, televíziós és rádiós alakításai, valamint jelentős szinkronszínészi munkái elismeréseként.

VÁRJON DÉNES Liszt Ferenc-díjas zongoraművész klasszikus és kortárs zenei remekműveket egyaránt magas szintű szakmai igényességgel, virtuóz módon megszólaltató, gazdag repertoárt magába foglaló zongoraművészi, valamint kimagasló színvonalú művésztanári munkája elismeréseként.

A Kossuth-díjat megosztva kapják a Kaláka együttes tagjai Magyarország számára kivételesen értékes, öt évtizedes művészi pályafutásuk során egyedülálló közösségteremtő képességükkel több generációt megörvendeztető zenéjük, a magyar és világirodalom klasszikus, illetve kortárs szerzői­nek megzenésített versei mellett dalokat és rajzfilmzenéket is magába foglaló sokszínű, műfaj- és stílusteremtő előadó-művészetük elismeréseként:

BECZE GÁBOR Kossuth-díjas előadóművész, GRYLLUS DÁNIEL Kossuth-díjas előadóművész, GRYLLUS VILMOS Kossuth-díjas előadóművész, RADVÁNYI BALÁZS Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző.

Széchenyi-díjban részesült:

BERLÁSZ MELINDA Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének nyugalmazott főmunkatársa a 20. századi magyar zenetörténet területén folytatott hiánypótló kutatásai, az emigrációba kényszerült zeneszerzők, előadóművészek életművének megismertetéséért.

BITTER ISTVÁN Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiáter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa a pszichofarmakológia területén végzett nemzetközi szinten is nagyra becsült klinikai, kutatói és oktatói munkája, és a skizofrénia, a szorongásos betegségek és egyéb pszichiátriai zavarok kezelésében elért jelentős eredményei elismeréseként.

BORHY LÁSZLÓ REZSŐ régész, ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, a Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézete Ókori Régészeti Tanszékének egyetemi tanára az egykori római provinciák régészetével, illetve Pannónia történetével kapcsolatos jelentős kutatásai, oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként.

BUDAY LÁSZLÓ orvos-biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének egyetemi tanára a sejtek közötti jelátviteli folyamatok vizsgálata területén elért kutatási eredményei, valamint a biokémia, illetve molekuláris biológia oktatásában végzett munkája, tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként.

CSIBA LÁSZLÓ MIHÁLY Batthyány-Strattmann László-díjas neurológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Neurológiai Társaság elnöke, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kara Neurológiai Klinikájának egyetemi tanára a szélütés diagnosztikája és gyógyítása területén elért rendkívüli eredményei elismeréseként.

IGLÓI FERENC, a fizikai tudomány doktora, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára értékes tudományos pályája során a soktestrendszerek kollektív viselkedésének statisztikus fizikai vizsgálata terén elért nagy jelentőségű, nemzetközileg is elismert kutatási eredményeiért.

KISS GY. CSABA József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Művelődéstörténeti Tanszékének címzetes egyetemi tanára a közép-európai kultúra kutatójaként elsősorban a magyar, lengyel, szlovák és horvát nép nemzeti szimbólumainak és mítoszainak összehasonlító vizsgálata terén elért tudományos eredményei elismeréseként.

PÁLFY PÉTER PÁL matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora az algebra, ezen belül a csoportelmélet és az univerzális algebra területén elért nagy hatású kutatási eredményei, a magyar tudomány nemzet­közi megbecsültségét erősítő munkája elismeréseként.

SIMONYI SÁNDOR gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari Professzora, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára a hazai gépjárműtechnika területén folytatott öt évtizedes, a gépjárműipar újjáéledéséhez is hozzájáruló, kiemelkedően eredményes kutató-fejlesztő, illetve innovációs tevékenysége elismeréseként.

SZŐNYI TAMÁS matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézete Számítógéptudományi Tanszékének egyetemi tanára a véges geometriák témakö­rében folytatott kutatói, illetve oktatói munkája, szakmai, közéleti szerepvállalása elismeréseként.

Széchenyi-díjat megosztva kapják:

HORVÁTH SÁNDOR építészmérnök és PATAKY RITA építészmérnök a hazai épületszerkezetek színvonalának emeléséhez jelentős mértékben hozzájáruló munkásságuk, számos emblematikus műemléképület rekonstrukcióját is magába foglaló szakmai tevékenységük elismeréseként.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:

KOBAJASI KENICSIRÓ karmester, zeneszerző, a Japán Filharmonikusok vezető karmestere, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar örökös elnök-karnagya, a MÁV Szimfonikus Zenekar tiszteletbeli vendégkarmestere,

SZUZUKI OSZAMU, Magyarország hamamatsui tiszteletbeli főkonzulja, a Suzuki Motor Corporation elnöke.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapta:

BALOG ZOLTÁN református lelkész, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere,

BÍRÓ ZOLTÁN irodalomtörténész, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum egykori főigazgatója, a Hitel című folyóirat alapító főszerkesztője,

REINER ERICH HASELOFF, a németországi Szász-Anhalt tartomány miniszterelnöke.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta:

BÁCS TAMÁS egyiptológus, régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Ókortudományi Intézetének igazgatója, Egyiptológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

FEKETE KÁROLY Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Debreceni Egyetem professor emeritusa,

FRANK SPENGLER, a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi irodájának vezetője,

GÁSPÁR ZSOLT Széchenyi-díjas építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa,

KOLTAY GÁBOR Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes művész,

KUN MIKLÓS Széchenyi-díjas történész, professor emeritus,

SZABÓ GÁBOR fizikus, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi tanára, volt rektora,

TAKARÓ ANDRÁS, a Kiskunlacházi Református Egyházközség lelkipásztora, a Délpesti Református Egyházmegye esperese, a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője, a Szent György Lovagrend nagypriorja,

WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke, Székesfehérvár volt polgármestere,

WOLFGANG BRANDSTETTER, az Osztrák Alkotmánybíróság alkotmánybírája, az Osztrák Köztársaság korábbi alkancellárja, volt szövetségi igazságügyi minisztere, egyetemi professzor.

A magyarhirlap.hu weboldal sütiket (cookie) és különböző kódokat használ a megfelelő működés, elemzések készítése, a felhasználói élmény fokozása valamint az Ön számára releváns, személyre szabott ajánlatok összeállítása érdekében. Ezek használatát az Elfogadom gomb megnyomásával jóváhagyja. Bővebb információt az Adatkezelési Tájékoztatónkban talál.

Elfogadom