30 éve szabadon

Rendületlenül

Harminc éve szabadon 22. Sok mindent elmulasztottunk, elprédáltunk, elhibáztunk akaratlanul is, és emiatt sok mindent kellett kétezer-tíztől a kétharmados Orbán-kormánynak helyrehozni – hangsúlyozta lapunknak Lezsák Sándor

Az MDF-et alapító múltunkból minket nem lehet kizárni, az MDF eredeti szellemisége, kultúrája, erkölcse folyamatosan bennünk él – mondta a lapunknak adott interjúban Lezsák Sándor. A rendszerváltozás egyik legemblematikusabb politikusa, az Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke az elmúlt harminc év értékelése mellett beszélt arról is, hogy miképpen tartja a kapcsolatot választóival a kijárási korlátozás közepette.

Rendületlenül
Az Orbán Viktor vezette kormány politikájának kialakításában jelentős szerepe volt az MDF által vállalt eszméknek és magatartásformáknak is
Fotó: MH

– Nagy terheket ró az országra a koronavírus-járvány. Rendkívüli jogrend van érvényben, veszélyhelyzetet hirdettek ki. A Nemzeti Fórum deklarált célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. Hogy szolgálnak most, mit tesznek ebben a rendkívüli helyzetben?

– A maga helyén mindenki teszi a dolgát. Nincs ebben semmi különös. Parlamenti képviselőink a Fidesz–KDNP-frakcióban, polgármes-tereink, önkormányzati képviselőink az adott településen bizonyítják, hogy a rendkívüli válsághelyzetben rendkívüli személyes és közösségi képességek is a felszínre törnek. Ennek minőségi és maradandó hozadéka a válság után az új magyar önépítést, az erkölcsi rendszerváltást is szolgálni fogja.

– Még a vírusos világjárvány idejét éljük, hazánkban most van kiteljesedőben. Az életeket mentő Maradj otthon! korparancs idején hogyan tart kapcsolatot a választókkal?

– Képviselői fogadóórát, találkozókat most nem tarthatok, ezért a választókerületemben élő több mint negyvenezer családnak ajánlottam föl a POTINFÓ-t.

– Elnézést, jól értettem: POTINFÓ? Mit jelent ez?

– Betűszó: PO – posta, T – telefon, IN – Internet, FÓ – fogadó óra. A megadott elérhetőségeken, postán feladott levélben, telefonon vagy interneten a választók meg tudnak találni kéréseikkel, problémáikkal, javaslataikkal. Munkatársainkkal próbálunk segíteni, és van, amit a kormányzat részére továbbítok.

– Mi a véleménye az ellenzéki passzátszélről, hogy még ebben az időszakban is csak és kizárólag a politikai haszonszerzést tartják szem előtt?

– Szánalmas. Többen megfogalmazták: most járvány van, nem pedig kampány.

– Sem idén, sem jövőre nem lesznek választások Magyarországon, így kampány sem. Milyen tartalommal tölti ki ezt az időszakot a Nemzeti Fórum? Mire fókuszálnak?

– Pártokon belül és kívül az iszonyúan veszedelmes járvány leküzdése lehet most mindenkinek a legfőbb feladata. Ha túl leszünk ezen a vészterhes időszakon, akkor az Orbán Viktorral kötött szövetségünk erősítésére és a választásokra való felkészülésre, képviseletünk hatékonyságának növelésére kell összpontosítanunk. Programunk alapja: a kilenc éve kétharmados többséggel elfogadott, nemzetünk jelenét és lehetőségeit tartalmazó Alaptörvényünk, alkotmányunk.

– Tagságuk az MDF-ből kizárt és a kizárások miatt kivált, több-ségében ezerkilencszáznyolcvanhét és -kilencven közötti szervezők, a lakiteleki alapítók közössége. Jönnek a fiatalok is?

– Igen, jönnek. A Nemzeti Fórum ifjúsági tagozata, az IKON (Ifjú Konzervatívok a Nemzetért – a szerk.) a vírusos veszedelemben sem tétlenkedik. Önkéntes munkát vállalnak, egészséget védelmező csomagokat készítenek elő és adományoznak szervezeteknek, önkormányzatoknak. Az internetes világ minden lehetőségével segítik a kormányzati intézkedéseket, és a jelentősen növekedő kapcsolati hálózatukkal erősítik az otthon maradás értelmét.

– Nyolcpontos klímavédelmi akciótervet hirdetett meg februári évértékelőjében Orbán Viktor kormányfő. Hogyan veszi ki a részét ebből a Nemzeti Fórum?

– Huszonhat éve vagyok parlamenti képviselő. Első sikerélményem azóta folyamatos kudarcom is, ugyanis kilencvenöt őszén ellenzéki képviselőként sikerült elfogadtatni a Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlásáról szóló országgyűlési határozatot. Végrehajtása elmaradt. Több egyéni, közösségi, kormányzati próbálkozás ellenére érdemi dolog alig történt. Ez év elején megyei képviselőtársaimmal konzultációt kezdeményeztem a szaktárcával, aminek eredménye lehet végre egy megvalósítható kormányzati program, ami a Duna–Tisza köze nagy része vízhiányos ökológiai állapotának javítását eredményezheti.

– Az utóbbi tíz év volt a legsikeresebb tíz az elmúlt száz év magyar történelmében – hangzott el a miniszterelnöki évértékelőben. Mivel járult hozzá ehhez a kormánypártok szövetségeseként a Nemzeti Fórum?

– Példákat sorolok: V. Németh Zsolt és Bartos Mónika miniszteri biztosok minőségi munkájától kezdve közgyűlési elnökeink és polgármestereink, önkormányzati képviselőink építő tevékenységén át a kilencven százalék fölötti választási eredményt elért kiskunfélegyházi városvezetésig, valamint a Népfőiskola által indított Értékfeltáró Kollégiumok munkájával bezárólag. A Nemzeti Fórum több területen kezdeményező volt a tanyafejlesztéstől a hungarikum mozgalmon át a Lovas Polgárőrségig, a Kincsem Nemzeti Lovasprogramig. Egészségpolitikai, oktatási vagy a külügyi munkacsoportunk szakmai javaslatokkal, konzultációkkal erősíti a kormányzati munkát. Médiafelületünk van a Keresztény Életben, élénk érdeklődést váltott ki a több mint hatvan Kölcsey-körös rendezvényünk a Polgárok Házában vagy éppen Kecskeméten. Dolgozunk a Bethlen Gábor Alapítványban, működtetjük a Mindszenty Társaságot is. Több kitűnő szakértőnk – többek között Lóránt Károly, Nagy Dóra, Kelemen András, Kasznár Attila – a Magyar Hírlap hasábjain is megjelenik gondolataival, írásaival. Több honlapunk is bizonyítja, hogy Egyesületünk szellemi holdudvara behálózza a Kárpát-medencét. A Fidesszel, a KDNP-vel szövetségben számtalan lehetőségünk van az önálló munkára.

– A második vagy inkább az igazi rendszerváltoztatásként is emlegetik a polgári erők tíz évvel ezelőtti kétharmados hatalomra kerülését, a második Orbán-kormány megalakulását és az azóta eltelt időszakot, a további két kétharmados győzelemmel. Egyetért ezzel a megállapítással?

– Ez a kétharmados győzelem valóban fordulatot jelentett a magyar kormányzati politikában. Orbán Viktor vezetésével ez a kormány tudta ötvözni végre a nemzeti elkötelezettséget és a jövőt is szolgáló józan bel- és külpolitikát, a merész gondolatokat, a cselekvő bátorságot a megfontoltsággal. Talán nem túlzás, ha azt mondom, immár több mint három évtizedes tapasztalatommal, hogy ezen kormányzati politika kialakításában jelentős szerepe volt az egykori MDF által vállalt eszméknek és magatartásformáknak is. Röviden: a népben, nemzetben gondolkodó és cselekvőképes lakiteleki politikai hagyományok vállalásának.

– Közeledik két, harminc évvel ezelőtti fontos dátum: a rendszerváltoztatás utáni első szabad választások mindent eldöntő második fordulója, április nyolcadika és aztán május másodika, az új Országgyűlés alakuló ülése. Hogyan jellemezné ezt a harminc évet tanáremberként, József Attila-díjas költőként, íróként?

– Ellentétes érzelmekkel, mert sok mindent elmulasztottunk, elprédáltunk, elhibáztunk akaratlanul is, és emiatt sok mindent kellett kétezer-tíztől a kétharmados Orbán-kormánynak helyrehoznia, kiigazítania ahhoz, hogy valóban képes legyen megújítani a magyar politikát. Ehhez az elmúlt tíz évben ki kellett bírni az ellenzék alattomos és közéleti botrányokat gerjesztő támadásait, együtt az Európai Unió folytonos fenyegetőzéseivel. Persze mindenki, itthon és külföldről, a demokráciát félti rettenetesen tőlünk, különösen olyankor, ha országot, népet, nemzetet védő intézkedéseket hozunk, mint napjainkban is, a migrációs nyomás és a járvány idején.

– És mit mond a politikus, a rend-szerváltoztatás egyik emblematikus személyisége, a lakiteleki háza kertjében ezerkilencszáznyolcvanhét őszén megalakult és aztán a választásokat megnyerő Magyar Demokrata Fórum egyik létrehozója?

– Először is, másodszor is, de harmadszor is köszönet mindazoknak, tíz- és százezreknek, akik bátor szervezőmunkájukkal, töretlen bizalmukkal immár több mint három évtizede adnak hitet és nem lankadó erőt a politikai küzdelmünkhöz.

– Mint fentebb is említette, huszonhat éve parlamenti képviselő, először listáról, majd zsinórban hatszor egyéni mandátumot nyerve jutott be a Házba. Mi sikerült és mi nem?

– Korábban nem sikerült egy új MDF-frakció segítségével megmenteni és újraszervezni magát a lakiteleki gyökerekből táplálkozó MDF-et. Ezzel szemben sikerült olyan kormányt létrehozni tíz évvel ezelőtt, amely végre áll a talpán, és képes megvívni a harcot a magyarság érdekei jegyében és valóban a nemzetek Európájáért itthon és az unió fórumain.

– Behegedtek már az MDF-sebek? Gondol-e még a kétezer-négyes esztendő tavaszára, a frakcióból történt törvénytelen kizárásra, majd a pártból való kiválásra?

– Behegedtek, de begyógyulni soha nem fognak. Az MDF-et alapító múltunkból minket nem lehet kizárni, az MDF eredeti szellemisége, kultúrája, erkölcse folyamatosan bennünk él. Nem hordozok véres sebeket, de még néha kénytelen vagyok gondolni azokra az időkre, hiszen ha nem úgy alakul akkor, léphettünk volna korábban a megfelelő útra, kisebb anyagi és erkölcsi veszteséggel, az ország javára. Tény azonban, hogy nem így történt, és most már hiába rágódnánk ezen, csak a figyelmünket és az erőnket gyengítenénk ahelyett, hogy a jelen és belátható jövendő feladataira összpontosítanánk minden figyelmet és időt.

– Aztán az esztendő őszén, kizárt társaival egyetemben tizennégyen életre hívták a Nemzeti Fórum Egyesületet. Jelenleg kilenc parlamenti és ötvenhárom önkormányzati képviselőjük van, jelen vannak négy megyei közgyűlésben, adnak két megyei közgyűlési elnököt és tizennégy polgármestert. Egy éve parlamenti csoportot alakítottak. Elégedett?

– Jó érzéssel tölt el, hogy mindez sikerült. Elégedettségről azonban nincs szó. Jobb is így, mert az elégedettség a politikában túlságosan közel áll az önelégültséghez. Ez pedig az egyik legnagyobb veszély, ami a politikusra leselkedik. Ezért jó, ha az ember megpróbálja reálisan értelmezni a saját munkáját, és akkor könnyebben megtalálja a maga útját is a politikai harcok útveszőiben.

– A következő, huszonkettes országgyűlési választásokon ötszázezer első szavazó is urnához járulhat. Miképpen kívánja megszólítani a fiatalokat a Nemzeti Fórum?

– A Nemzeti Fórum ifjúsági tagozata, az IKON kétezer-tizennégy óta vonzó programokkal, honismereti kerékpártúráktól kezdve a különböző szakmai konferenciák megszervezésén át a Fiatal Tehetségek Programjaival bezárólag olyan hálózatot hoz létre, ahonnan a politikai közéletbe is járható utak vezetnek.

– Egy hajlíthatatlan, rendíthetetlen nemzeti erővel köt a Fidesz megállapodást, egy olyan erővel, amelyre biztosan igaz a Szózatnak az a szava, hogy „rendületlenül” – mondta Orbán Viktor kétezer-ötben, amikor szövetséget kötöttek. Szokott még erre gondolni?

– Megtisztelő, ahogyan miniszterelnök úr jellemezte a Nemzeti Fórumot. Előtte is, azóta is ebben a szellemben élünk, dolgozunk.

Kapcsolódó írásaink

A nemzet bizalmából

ĀHarminc éve szabadon 21. Az első szabad választás második fordulójában a Magyar Demokrata Fórum nagy győzelmet aratott, de nem szerzett abszolút többséget

Az első szabad választás

ĀHarminc éve szabadon 20. Március 25-e a demokrácia ünnepnapja volt 1990-ben, még március 15-e fényét is elhomályosította