Petrin László

Vélemény és vita

Lucifer misszionáriusai

A baloldali politikusok fölcsaptak Lucifer misszionáriusainak. Mondjuk, ez nem is lehet meglepő a számunkra, hiszen Márki-Zay Péter a kampánya során egyértelművé tette, ő akár az ördöggel is cimborál választási sikere érdekében

Azonban a baloldal már régen elkötelezte magát Lucifer mellett a genderideológia felkarolásával.

Földi-Kovács Andrea a CPAC Hungary konferencián elmondott beszédében többek között arra a veszélyre hívta föl a figyelmet, hogy a genderfától nem látjuk az erdőt. Meglátása szerint az ENSZ és a WHO által útjára indított átfogó „genderesített” szexuális nevelési program nem cél, hanem eszköz a hagyományos emberi, családi kapcsolatok szétrombolásához. Az ENSZ e témában kiadott pusztítóan gyermeklélek-romboló dokumentuma a 2018-ban publikált Nemzetközi Gyakorlati Útmutató a Szexuális Nevelésről című fércmű.

A tudományosság látszatát keltő farizeusi izzadmány az átlagos szülő, pedagógus számára meglehetősen extrémnek és perverznek tűnő javaslatoktól hemzseg. Például a gyerekeket ötéves kortól tanítani kellene arra, hogy mit jelent a gender mint társadalmi konstrukció. A program szerint ebben a korban kell megismertetni a gyermekek számára „az azonos neműek közötti barátság és szerelem” kérdéskörét is.

A tízévesek számára pedig a maszturbációt mint „teljesen természetes dolgot” ajánlott bemutatni. A felső tagozatos tanulókat be kell vezetni a „nem tradicionális családok” rejtelmeibe, különös hangsúlyt fektetve az LMBTQIA+-jogokra. Ennek a torz eszmeiségnek a képviselői a tudományosság látszatának köpönyegét öltik magukra, hogy rejtett hatalmi törekvéseiket álcázzák. Csak azért nem csodálkozunk ezen, mert ismerjük a Bibliából, az ördög a világosság angyalává változtatja magát, hogy ha lehet, elhitesse még a normális emberekkel is eszméit.

Magyarországon már évtizedek óta terjed a nyugati újpogányság kultusza. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy a New Age (Új Korszak)-mozgalom egyik ágának számító gendermozgalom 2017-ben egyetemi katedrát kaphatott hazánkban. A kormány négy évvel ezelőtt úgy döntött, társadalmi nemek márpedig nincsenek. Ezért társadalmi nemek tanulmánya szakon oktatási tevékenységet az állam nem kíván finanszírozni.

A normalitás talaján álló tudósok véleményét képviselve a kormány világossá tette, az emberek férfinak vagy nőnek születnek. Akkoriban az ELTE-n és a CEU-n járhattak „társadalmi nemek tanulmánya” mesterszakra hallgatók. Igaz, szerencsére alig kéttucatnyi fiatalt lehetett megtéveszteni ezzel az áltudománnyal. Azonban még egyért is kár, akinek elméjét ezzel a genderőrülettel fertőzik meg. Most megint jönnek, kopogtatnak. A gyermekvédelmi törvény megkerülése érdekében genderideológiára érzékenyítő képzést tartanak az adófizetők pénzéből fenntartott ELTE-n.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara által Szexuális nevelés születéstől serdülőkorig címmel eddig kétszer elindított online kurzusa a genderideológia alapvetéseire oktatja a gyanútlan pedagógusokat és a naiv, érdeklődő szülőket. Semmi keresnivalója egy állami egyetemen a pedagógusok genderideológiára való kiképzésének. A Védett Társadalom Alapítvány ezért az ELTE vezetőihez fordul a kurzus leállítása és a magyar gyermekek ártatlansága megőrzésének érdekében.

Számos, a New Age-mozgalmat csupán felszínesen ismerő ember gondolja úgy, hogy vannak nagyon pozitív elemei. A felszín azonban megtévesztő, ha bárki mélyebben belelát a mozgalom lényegébe, akkor bizony megdöbbentő dolgokkal találja magát szembe. A New Age-mozgalom egy teozófiai társaság eszmeiségére vezethető vissza, amelynek alapítója Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891). Teljesen új szellemi irányt nyitott azzal, hogy egyesíteni kívánta az emberiség főbb filozófiai és spirituális iskoláinak az ismereteit (a teozófia magyarul istenismeretet jelent).

Legismertebb, mondhatni elhíresült munkája a The Secret Doctrine (Titkos tanok), amely a későbbi okkultisták kézikönyvévé vált. Blavatsky Lucifert a mindent tudás és titkos ismeretek forrásának tekintette: „Teljesen természetes Sátánt, a Teremtés Könyvének Kígyóját úgy tekinteni, hogy ő a valódi teremtő, a jótevő, a szellemi emberiség Atyja. Mert hiszen ő volt a ‚Fény Hírnöke’, a ragyogást kisugárzó Lucifer, aki felnyitotta a Jehova által teremtett automaták szemeit.” Blavatsky szellemi utódja Alice Bailey (1880–1949), aki már tudatosan használta a New Age elnevezést. 1922-ben létrehozta férjével a Lucifer Publishing Companyt, amely 1925-től Lucis Trust néven működik tovább.

A Lucis Trust honlapja ma is elismeri, hogy a kiadót Lucifer tiszteletére nevezték el. Mindent elárul Bailey élet-, ember- és társadalomellenes gondolkodásáról a következő idézet: „Mussolini, népének megújítója; Hitler, aki egy kétségbeesett népet vett a vállaira; Lenin, az idealista; Sztálin és Franco, ezek mindannyian a Shamballa erő kifejtői voltak, más, kevésbé megértett erők mellett. (…) Ezeket az embereket diktátoroknak, demagógoknak nevezzük, holott vezetők voltak, akik a nagy és nélkülözhetetlen változások véghezvitelére voltak felhasználva, és arra, hogy megváltoztassák a civilizáció arcát.

Nagy és kiváló személyiségek, akik különleges módon kezelték az akarat erejét és a változásokat hozó szándékot.” A Lucis Trust ma is a legnagyobb megbecsülésnek örvendő amerikai civil szervezetek közé tartozik. A World Goodwill (Világméretű Jóakarat) elnevezésű alapítványuk régóta szorosan együttműködik az ENSZ-szel.

A New Age-mozgalom célja a társadalmak átalakítása az ismert modell szerint: globális világ, globális kultúra, globális eszmerendszer és világhatalom. A New Age követői dobták be a társadalmi köztudatába az új fogalmat, amely a „gendermainstreaming”. A New Age követőinek teljesen mindegy, hogy nőnek vagy férfinek születik valaki, a nemi irányultságukat majd eldöntik maguk a gyermekek. Gabriele Kuby német szociológusnő A nemek forradalma című leleplező könyvében már 2007-ben figyelmeztetett arra, hogy az unió a gendermozgalom élharcosává vált.

A háttérhatalmi elit és az ENSZ, valamint az unió vezetői tökéletesen megegyeznek a New Age-mozgalom célkitűzéseivel. Ez pedig a nemzetállamok felszámolása és egy globális világállam megvalósítása. Ehhez pedig egy új embert kell teremteni. Ostobaság volna nem tudomásul venni, hogy e világ senki által meg nem választott hatalmi elitje valójában azon mesterkedik, hogy új embert kreáljon. Kiválóan megtanulták, hogyan kell a tudományt az emberek manipulálására fölhasználni.

A társadalmi nemek tanulmánya valójában a férfi és a női nemi identitás megszüntetésének politikai programja. A család tönkretételének programja. A kereszténység tönkretételének programja. A háttérhatalmi elit globális ideológiájának programja. Az új genderember lényegi ismertetőjegye az, hogy nemi identitását és szexuális magatartását minden erkölcsi normától elszakadva, szabadon határozza meg és élje ki, akár már gyermekkorától kezdve. Nem kellett hozzá egyetemi végzettség, hogy felismerjék, az új genderember megteremtéséhez az ifjúságot kell megkaparintaniuk.

Ezért aztán a nemi orientáció megváltoztatását emberiség elleni bűn lenne ráerőltetni a felnövekvő generációra. Aggódva tekintek a jövőbe, mert a stratégia világszerte és nálunk is pont az, hogy a normálisba igyekeznek belecsempészni az abnormálist. Vajon egy egészséges lelkületű társadalomban, ahol a kormány kereszténydemokráciát épít, kaphat-e akár csak egy forint állami támogatást a társadalmi nemek nevű áltudomány? Kétlem! Szerintem a kormány is így gondolja.

(A szerző jogász)

Kapcsolódó írásaink

Kerékgyártó György

Kerékgyártó György

Dialektika

ĀÖtvenöt mérföld (88 km) óránként – ennyire csökkent a sebességhatár az amerikai autóutakon 1974-ben