Petrin László

Vélemény és vita

Hitvány indulatok

Ma hazánkban a Népszava reprezentálja a torz gondolkodású balliberálisok eszmevilágát

A közelmúltban Jézus kereszthalálát a koronavírus-járványban elhunytakkal kapcsolatba hozó vallásgyalázó és kegyeletsértő karikatúrájával a jóérzésű emberek töme­geit sokkolta.

A politikai napilapnak csúfolt tákolmány ominózus számában a kereszten lévő Jézus mellett Müller Cecília országos tiszti főorvos látható, akivel a fércmű ezt a gúnyoló és érzéketlen szöveget mondatja Jézusról: „alapbetegsége függőséget okozott”. A napilap tulajdonképpen elmebeteg módon Jézus kereszthalálát a koronavírus-járvány áldozatai­nak halálához hasonlította. A járványból kilábaló országnak a többséget és a normalitást képviselő része döbbenten és értetlenül állt a rajz és a hozzá fűzött szöveg előtt.

Hogyan lehetséges a súlyosan megfertőződött emberek szenvedéséből és halálából, valamint Jézus kínszenvedéséből viccet csinálni, gúnyt űzni?

A közösségimédia-felhasználók tömegei is visszataszítónak találták a karikatúrát. A keresztény vallási közösség méltóságát sértő karikatúra több millió magyar ember vallásszabadsághoz fűződő személyiségi jogát lábbal tiporta.

Ezek után a legtermészetesebb, hogy a KDNP személyiségi jogi pert indít az Alaptörvény és a polgári törvénykönyv alapján a Népszava Jézust gúnyoló karikatúrája és annak szövege miatt. Vérmes reményeim a per kimenetelét illetően persze nincsenek.

Már látom is lelki szemeim előtt, hogy az átpolitizált és kellően érzékenyített bírák (tisztelet a szűk kivételnek) kínjukban hogyan próbálják meg legalizálni a vallásgyalázást. A bíróság úgy érvel majd, hogy a sértő rajz és kifejezés nem sugárzik át a keresztény közösségre, nem az egész közösség ellen irányul, „csupán” a publicisztika eszközeivel támasztják alá a mondanivalót. Hogy a mocskolódáson kívül a bíróság milyen publicisztikai mondanivalót vél majd felfedezni a borzalmas fércműben, kíváncsian várom.

Bárkivel is beszéltem e témáról, mindenki minimum undorítónak minősítette a rajzot a szöveggel együtt. Kétségbeejtő, hogy ez a lap képes volt tudatosan botrányt kelteni karikatúrájával csak azért, hogy ily módon magára irányítsa a figyelmet. Tekintettel a közfelháborodásra a lap szerkesztőségének bocsánatkérő nyilatkozatot kellett volna kiadnia. Hiszem, ha közvélemény-kutatást végeztek volna az esettel kapcsolatban, a megkérdezettek túlnyomó többsége azt hangsúlyozta volna, hogy a rajz és a kapcsolódó szöveg nem azonos azzal, amit az állampolgárok éreznek Jézus iránt, Müller Cecília és a járványban elhunytak iránt.

A Népszava szerkesztőségének azonban esze ágában sem volt bocsánatot kérni. Annak ellenére, hogy az embertelen és gyalázkodó rajz miatt a lapot sokan támadták, a balliberális papagájkommandó védelmébe vette a magyar Charlie Hebdót, azt harsogva, hogy ez csak politikai karikatúra, és az újság csupán a kormány problémamegoldó képességét kritizálta. Azonban sem ebben, sem az alábbiakban bemutatásra kerülő vallásgyalázó képben sem tudtam a legjobb igyekezetem ellenére sem legalább egy szemernyi politikai kritikát felfedezni.

A lap karikatúrája után nem kellett sokat várni az újabb torz gondolkodású balliberális vallásgyalázó megnyilvánulásra. Ezúttal a változatosság kedvéért a kriptoszökevény Kuncze Gábor volt országgyűlési képviselő, egykori belügyminiszter, az SZDSZ exelnöke osztott meg egy olyan képet, amely Müller Cecília tiszti főorvost Jézus Krisztusként ábrázolja. A gúnykép nemcsak kifigurázza a tiszti főorvost és szavait, hanem úgy idéz tőle, mintha az a Bibliából származna. Az aztán pedig egészen elképesztő, hogy Jézus szíve helyére egy macskának a fejét applikálták. Végtelenül elszomorító, hogy olyanok is akadnak e szép hazában, akik kommentelőként a döbbenetesen ízléstelen képen még szórakozni is tudtak. Bár az antikrisztiánus SZDSZ már formálisan kimúlt, de kriptoállapotából időnként kitörve tovább folytatja a kereszténység gyalázását.

Hányingert keltő, hogy Kuncze Gábor, az egykori piarista diák ilyesmire is kapható. Kuncze már észre sem veszi, hogy a vállán évtizedek óta ott kuncog az ördög. Nem tudom, hogy hátralévő életében mivel kíván foglalkozni, de ha csak ennyi telik tőle, akkor mindenkinek jobb lesz, ha elfelejti a nagy nyilvánosságot. Ugyanis az ilyen fokú szellemi leépülés látványa szánalmat vált ki a jobb érzésű emberekből, ámbár Kuncze úr élete virágában sem volt többre képes. A Népszava szerkesztőségének, Kuncze Gábornak pedig még inkább illik tudnia, hogy sem a sajtó-, sem a véleménynyilvánítás szabadsága nem ad jogi felhatalmazást az embertelen, ízléstelen, visszataszító, undorító, vallásgyalázó, kegyeletsértő, brutális és érzéketlen tartalmú karikatúrák megjelentetésére.

Az unió rendelkezéseinek mások általi betartására oly kényes balliberálisok számára is etalon az unió alapjogi chartája, amely egyértelműen és félreérthetetlenül kimondja az emberi méltóság sérthetetlenségét és annak védelmét. Az alapjogi charta hangsúlyozza azt is, hogy az egyes rendelkezéseiben szabályozott jogok csak meghatározott feltételek és korlátozások mellett, mások jogainak védelmére tekintettel gyakorolhatók. Például a véleménynyilvánítás szabadsága – amelyre a Szél Bernadett-félék is előszeretettel hivatkoznak – mint alapjog gyakorlása, nem sértheti mások emberi méltóságát vagy vallásos meggyőződését mint úgyszintén alapvető jogot. A véleménynyilvánítás szabadsága csak második a sorban az emberi méltósághoz való jog, illetve a vallásos meggyőződéshez való jog mögött. A véleménynyilvánítás semmilyen körülmények között nem lehet nyilvánva­lóan sértő, túlzó, az érintett személyt vagy közösséget, akár vallási közösséget is méltóságában megalázó.

Meggyőződésem, hogy ha kormányközeli médiában jelenne meg ilyen tartalmú sajtótermék, akkor az unió parlamentjének balliberális frakciói soron kívüli ülésen követelnék hazánk példás megbüntetését, és a hazai balliberális, lelki nyomorék uniós parlamenti képviselők vörösre dagadt szemekkel éjszakáznának, tollba mondva vidám vádlóinknak a kormány ócsárlását.

Sajnálatos módon rohamosan terjed a hazai balliberális sajtóban és közösségi médiában a Charlie Hebdo-féle torz gondolkodás, amelynek emblematikus közvetítői maguk a balliberális politikusok. Elsődleges céljuk, hogy kizárólagos értelmező hatalommá váljanak. Minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a polgárok csakis az ő szemüvegükön keresztül lássák a világot, ők akarják megmondani, miről, mit és hogyan kell gondolnunk.

Alantas indulataik kifejezésére olyan széles körű és változatos módszereket fejlesztettek ki, amelyekre korábban nem volt példa. Alapvető módszerük az, hogy a hitelesség látszatát keltve szinte észrevétlenül olyan tartalmakat közvetítenek, amelyekkel arra törekszenek, szokjon hozzá a szemünk a szeméthez, értelmünk béküljön meg torz gondolkodásmódjukkal, deviáns magatartásukkal, miközben a trendinek maszkírozott liberálbűnözésre is megpróbálják rávenni a gyanútlan állampolgárokat.

Most éppen a Momentum igyekszik rafinált módszerekkel befolyásolni az embereket, hogy vegyenek részt olyan akciókban, amelyek jogsértőek. Veszett módon a kormányzati intézkedéseket bemutató plakátok átragasztására buzdít, elmeroggyant módon plakátjavításnak titulálva az akciót.

A balliberális politikusok elfelejtik azt az alapigazságot, hogy a politikai ellenfelet a választási urnánál kell legyőzni és nem az utcán, kampányplakátok átragasztásával vagy agresszív és alpári kommunikációval, esetenként vallásgyalázással. Talán saját sikertelen politikájukat kellene felülvizsgálniuk, és szakítaniuk kellene azzal a beteges gondolkodással, amely hosszú időre szalonképtelenné tette őket a választópolgárok milliói előtt.

(A szerző jogász)


 

Kapcsolódó írásaink

Dippold Pál

Dippold Pál

Bércsúszómászók

ĀIszonyú indulataik lehetnek a hazai és a Brüsszelbe importált balliberális politikusoknak

Boros Imre

Boros Imre

Épül a jövő pénzbirodalma?

ĀGeorge Sorosnak sorozatos megváltó ötletei vannak Európa számára, ám azok nem mástól, mint megszokott létmódjától fosztanák meg a kontinenst