Gazdaság

Önellenőrzéssel szűrhetők ki a gyanús vállalkozások

Mivel az értékesítési láncban részt vevő adóalanyok egymástól is függnek, a partner mulasztása miatt a becsületes fél is az adóhatóság célkeresztjébe kerülhet

Bővül az adóhatóság ellenőrzési eszköztára, amely egyik kiemelt területként az áfabevallásokat érinti. Hibázni könnyű, a szakértők megoldásként az adóhatósági ellenőrzés előtt az önellenőrzést javasolják.

Az áfabevallások, a belföldi számlaadatokat tételesen tartalmazó összesítő jelentések, a kétoldalú uniós áru- és szolgáltatásforgalom be- és kimenő nemzetközi adatai kiegészítve az online pénztárgépek, az EKÁER, és a most bevezetésre kerülő online számla adatszolgáltatás adataival erős és egyre pontosabb fegyvert adnak a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) kezébe az áfacsalások és -hibák kiszűrésére – mondta lapunknak Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, az Európai Bizottság mellett működő Áfa Szakértői Csoport tagja.

A tanácsadó aláhúzta, az áfa melegágya a visszaéléseknek, ugyanakkor sajnos az is igaz, hogy sokszor a jóhiszemű adózók ügyleteit is megkérdőjelezi a hatóság. Ráadásul, mivel az értékesítési láncban részt vevő adóalanyok egymástól is függnek, a partner vétlen vagy szándékos mulasztása miatt a becsületes fél is az adóhatóság célkeresztjébe kerülhet, ha jóhiszeműségét nem tudja alátámasztani.

A hibák egy része jellemzően a nemzetközi ügyletek téves áfabesorolásából fakad, vagyis rosszul értékeli a vállalkozás, hogy melyik szereplőnek és hol kell adót fizetnie. Vagy az is elképzelhető, hogy egy jóhiszemű adózó egy áfacsaló láncolat részévé válik tudta nélkül, és pont azért, mert ő valójában nem tud a csalásról, egyedül rajta tudják behajtani az adóhiányt. A hibák és büntetések elkerüléséhez érdemes a kérdéses ügyleteket szakértő segítségével értékelni, a gazdasági partnerek valódiságát, adószámuk érvényességét az üzletkötés előtt megvizsgálni – emelte ki a szakértő.

Az általános forgalmi adó sokszor csupán átfolyó tétel a vállalkozások számára, azonban a vissza nem igényelhető adó, a hibásan megállapított fizetendő áfa és az adminisztrációs hibákból eredő bírságok közvetlenül megterhelik a vállalkozások pénztárcáját.

Az adószakértők általános tapasztalata és az adóhatóság ellenőrzési irányelvei is azt mutatják, hogy az általános forgalmi adó töretlen figyelmet kap a NAV-ellenőrzések során. A gyakorlatilag a teljes hazai gazdaságot lefedő online adatokat a hatóság azonnal, egyre kifinomultabb kockázatelemző szoftverek segítségével ellenőrzi; méghozzá úgy hogy az érintett adóalany nem is tud arról, hogy éppen ellenőrzés alatt áll.

Az ilyen azonnali adóhatósági ellenőrzések alapadatait az áfabevallások és az azokhoz kapcsolódó egyre bővülő online adatszolgáltatások biztosítják.

Az áfabevallásban az adóalanyoknak, vagyis az üzleti vállalkozásoknak számot kell adniuk az áfa hatálya alá tartozó termékértékesítéseikről és beszerzéseikről, valamint a másnak nyújtott és a cég által igénybe vett szolgáltatásokról, melyek lehetnek adóköteles vagy éppen adómentes ügyletek. Figyelembe kell venni az összes magyar áfaszámhoz kapcsolódó be- és kimenő tranzakciót, legyen az magyar belföldi ügylet, unión belüli beszerzés vagy értékesítés, import vagy export. A bevallás tartalmazza az adóalapot és a vonatkozó felszámított általános forgalmi adót, melyet kivethet az értékesítő vagy valamely hatóság, illetve a belföldi vagy épp uniós fordított adózás alá eső ügyekben maga a beszerző számít fel. A fizetendő adó mellett a levonható áfa összegét is bevalljuk, e kettő különbözeteként adódik az adott időszaki fizetendő vagy éppen levonható vagy visszaigényelhető adó.

Az áfabevallást a vonatkozó uniós szabályok szerint legalább évente egyszer be kell nyújtani. Azonban a gyakorlatban idehaza a legtöbben havonta vagy negyedévente adják be, a nagyobb forgalmú vállalkozásoknak jellemzően sűrűbb az áfabevallási gyakoriságuk. Ugyanakkor a határidő mindig a hónap 20. napjára – vagy az azt követő hétköznapra esik. Nálunk az év során benyújtott áfabevallások véglegesek, míg vannak olyan országok, ahol év közben az időszaki adatokat előzetes bevallásban adják meg, majd év végén véglegesítik.

Ha az adózó hibázik, érdemes azonnal – még az adóhatósági ellenőrzést megelőzően – önellenőrzés keretében kijavítani a téves adatokat, mert ekkor csak a jegybanki alapkamattal számított önellenőrzési pótlékot kell megfizetni. Ez kiváltja az adóbírságot, ami a tévesen levont vagy meg nem fizetett adó ötven százaléka, valamint a késedelmi pótlékot, amelyet a jegybanki alapkamat kétszeresével kell kiszámolni.