Történelem

Beszélgetés a Monarchia haderejéről és külpolitikájáról

Április 6-án, kedden este hattól rendezi hatvanegyedik vitáját a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár.

A VERITAS-estek sorozat következő alkalmára „Közös ügyek – közös felelősség? A Monarchia hadereje, külpolitikája és Magyarország” címmel kerül sor, a témát Hermann Róbert kutatócsoport-vezető moderálása mellett Pollmann Ferenc hadtörténész, az MTA doktora, valamint Schwarczwölder Ádám (VERITAS) tárgyalja meg.

A beszélgetés többek között azt is körüljárja majd, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia közös kül- és katonapolitikája mennyire tekinthető magyarnak, milyen lehetőségei, fórumai voltak a dualizmus kori magyar kormányoknak arra, hogy Magyarország érdekeit érvényesítsék a közös ügyekben, és sikerrel tudták-e ezt elérni. 

A járványhelyzetre való tekintettel a beszélgetést ezúttal is online lehet követni, a videó elérhető az Intézet honlapjáról: 

https://veritasintezet.hu/hu/esemenytar/3421-kozos-ugyek-kozos-felelosseg-a-monarchia-hadereje-kulpolitikaja-es-magyarorszag

Kapcsolódó írásaink

Húsvéti krízis 1921-ben

ĀA kormányzó felhívta az uralkodó figyelmét, hogy visszatérése az ország csehszlovák–román–délszláv megszállásához, mi több, a Magyar Királyság végéhez fog vezetni