Kultúra

Katonafestő pótolta az ellopott Szent Márton oltárképet

Egyre sikeresebb az európai Szent Márton útvonal, amely átfogja a római katonából szentté vált szombathelyi (Savaria) születésű Márton püspök zarándok menetét. Az egyik legkisebb somogyi faluban a Somogyacsához tartózó Gerézdpusztán most egy valóságos jótéteményről többen is azt gondolják: ez másként nem történhetett volna meg, mint Szent Márton gondviseléséből.   

A mindössze 180 lelkes Somogyacsa szombathelyieknek máig ikonikus, nagyszerű városvezetőt, jeles embert adott. Itt született Újváry Ede 1876. március 10-én egy tizenhárom gyermekes kántortanító család fiaként. Újváry az egykori Savaria városának egyik legtekintélyesebb polgármestere lett a harmincas években, mélyen hívő katolikus létére a fasizálódó Magyarországon többször is felszólalt a szegények és a más vallásúak érdekében. 1941-ben lelkiismereti okokból nyugdíjazását kérte, 1950-ben halt meg, szűk családi körben temették el Szombathely kiváló egykori polgármesterét.

Vallását, s az abból fakadó jócselekedet küldetését mindig hangsúlyozta. Így a neves városatya a Szent Márton-templomban szolgáló domonkosok által létrehozott Credo férfiegyesület egyik meghatározó vezetője volt, s ő szorgalmazta többek közt Szombathelyen az első Szent Márton szobor felállítását. Jellemzően, amikor polgármesterré választották a megyeszékhelyen, minden korábbi tisztségéről azonnal lemondott, egyet kivéve - a Credo Egyesületben betöltött tisztét végig megtartotta. Sosem szakadt el a somogyi gyökereitől, a legnagyobb barátsággal beszélt gyermekkorának meghatározó élményeiről.  

Harkány Sándortól Somogyacsa polgármesterétől lapunk megtudta: a közigazgatásilag hozzájuk tartozó negyvenöt lakosú Gerézdpusztán még 1892-ben építettek a Szent Márton-kápolnát. Barbár tolvajok a szent helyet feltörve ellopták az értékes oltárképet éppen egy évtizeddel ezelőtt, a kép értéke állítólag milliókra volt tehető. A községben összefogással nemrég festették meg a kálváriához tartozó stációképeket (Darkó-Apor József szép munkája), amelyeket éppen az esetből okulva a templomban helyeztek el. Erre az oltárkép pótlásra már nem futotta volna – összegzett az acsai polgármester. Aztán az események menete innen számít - Szent Márton gondviselésének.

Tavaly egyszer csak a szombathelyiek hívták a zsákfalu első emberét (Fülöp András a szombathelyi Szent Márton Cserkészcsapat vezetője és Orbán Róbert a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsának elnöke, aki a Via Sancti Martini útvonal kiépítése során ismerte meg a gerézdpusztai történetet) és értesítették, hogy Szilárd Anikó Nagytevelben élő katona-festőművész a koldussal a köpenyét megosztó Szent Mártont ábrázoló oltárképet megfesti a számukra. A szombathelyi küldöttség most nemcsak a képet pótolta a kápolna falán – de a somogyacsaiakkal együtt virágot helyezett el a temetőben, ahol Újváry Ede szülei és több testvére is alussza örök álmát.