Kultúra

Hatodik kötetéhez ért a nyelvi nagyszótár

Bemutatta az MTA az évek óta folyó tudományos munka legújabb eredményét

Bemutatták A magyar nyelv nagy­szótára hatodik kötetét, valamint online változatát tegnap. Az eseményen Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke úgy fogalmazott: a magyar nyelvtudomány nagy adósságát törleszti a húszkötetesre tervezett sorozat. Péterfy Gergely író elmondta, hogy szerinte a szótár kivételesen sokoldalú és korszerű szemléletű. Ittzés Nóra főszerkesztő pedig arról szólt, hogy a szócikkek nyelvtani információkat, alakváltozatokat is bemutatnak.

MTA
Húszkötetes lesz. Egynyelvű, általános értelmező szótárak (Fotó: Nagy Balázs)

Más, illékonynak bizonyuló tudományos eredményekkel szemben A magyar nyelv nagyszótára az örökkévalóságnak készül – mondta a kiadvány hatodik kötetének szerdai bemutatóján a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke. Lovász László a testület nyelvtudományi intézetének dísztermében tartott eseményen a távirati iroda tudósítása szerint úgy fogalmazott: a magyar nyelvtudomány nagy adósságot törleszt a húsz kötetesre tervezett sorozattal. A nyelv megértése, használata és művelése a szótárral kezdődik, ezért hatalmas a munka, amelyet a szótár készítőinek el kell végezniük – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy törekedniük kell a teljességre, a tudományos szemlélet érvényesítésére, az értékmentésre és arra, hogy hiteles pillanatfelvétel készüljön a folyton változó nyelv állapotáról, bár az élő nyelv teljességét nem lehet megragadni.

Kenesei István, a sorozatot gondozó MTA Nyelvtudományi Intézet vezetője hangsúlyozta: a hatodik kötettel a sorozat oldalszáma hétezerre, az összes szócikk száma több mint tizenötezerre nőtt, utóbbiak csaknem ötvenezer jelentésegységet tartalmaznak, százhetvenezer példamondattal illusztrálva. A szótári címszavakat több mint hatvan lektor ellenőrzi a tudomány legkülönfélébb területeiről. A legutóbbi, ötödik kötet 2014-ben jelent meg.

Péterfy Gergely író arról beszélt: a nagyszótár az alapossággal, a tudomány humanizmusával és bölcsességével nyer az online keresőkkel szemben. Véleménye szerint a nagyszótár szócikke maga is irodalom, az idézetek a puszta összességüknél lényegesen tágabb jelentést nyernek: egymásra mutatnak, ironikusan, játékosan felülírják egymást, állást foglalnak esztétikai, világnézeti kérdésekről. Az író méltatta a szótár kivételesen sokoldalú és korszerű szemléletét is.

Ittzés Nóra, a sorozat főszerkesztője rámutatott: a nagyszótárak olyan egynyelvű, általános értelmező szótárak, amelyek történelmi távlattal rendelkeznek, mindig korpusz alapján dolgoznak, azaz konkrét szövegeket gyűjtenek össze alapanyagként, és ezek adatainak elemzésével készítenek szócikkeket. Ezen kívül számos rétegnyelvből válogatnak a szépirodalomtól a köznyelven keresztül a szlengig. Tájékoztatása szerint a szótár cikkei egyebek mellett nyelvtani információkat, lexikai minősítést, gyakorisági mutatót, valamint az adott címszó hangalaki és grammatikai alakváltozatait is tartalmazzák. A kötet foglalkozik a frazémákkal, vagyis állandósult szókapcsolatokkal, valamint új grammatikai elemzéseket is kínál, a korábbi kötetekhez képest pedig új szócikk típusként megjelent benne a bokrosítás.

Az eseményen bemutatták a szótár online változatát is. Merényi Csaba informatikus elmondta, a Nagyszotar.nytud.hu címen elérhető adatbázis mind a hat eddigi nyomtatott kötet teljes anyagát tartalmazza, egységesen kereshető formátumban. Az online szótár használatát dinamikus súgó segíti, és a szócikkeken keresztül közvetlenül hozzá lehet férni a szótár alapjául szolgáló nyelvi adatbázisokhoz is.