Kultúra

Élet a múzeumi kulisszák mögött

A muzeológusi munkáról, a raktározásról és a gyűjteményezésről szól a Petőfi Irodalmi Múzeum Ez bejött! című kiállítása

A Petőfi Irodalmi Múzeum Ez bejött! Új szerzemények A-tól Z-ig című kiállítása nemcsak a nemrégiben bekerült anyagokat tárja a látogató elé, hanem a múzeumi munkáról, az intézmény gyűjteményezési stratégiájáról is szól. Nagy mennyiségű ugyan a kiállított anyag, de Kelevéz Ágnes kurátor ezeket úgy rendezte, hogy látványos, mégis informatív tárlatot sikerült létrehoznia.

Petőfi Irodalmi Múzeum 20160115
A kiállításon a Petőfi Irodalmi Múzeum gazdag festmény- és fotógyűjteménye is bemutatkozik a látogatóknak (Fotó: Varga Imre)

Ez bejött! Új szerzemények A-tól Z-ig című kiállításával a gyűjteményének legújabb darabjain keresztül mutatja be Petőfi Irodalmi Múzeum az intézmény gyűjteményezési gyakorlatát, azt az értékőrző munkát, amely a színfalak mögött láthatatlanul zajlik, amiről egy látogató általában nem sokat tud. A kiállítás nem puszta számvetés, nem csak a gyűjtemény sokszínűségét kívánja felmutatni, hiszen szól a muzeológusi munkáról, a szerzeményezés olykor kalandos menetéről, a raktározásról és a restaurálás körülményeiről is.

A kiállítás első termében rendhagyó enteriőr fogadja látogatót, Egy magyar író szobája Ambrustól Zelkig címmel. Az üvegfal mögött dolgozószobát találunk, amelynek különlegessége, hogy minden egyes tárgy más-más szerző tulajdonában állt, így azok nemcsak egy íróhoz kötődve telnek meg jelentéssel, hanem a múzeumi térben egymás kontextusait is aktivizálják. Az installáció melletti monitoron megjelenő információ pedig arról is tájékoztat, hogy a kiállított darabok közül melyik kihez tartozik, és az adott tárgyhoz milyen történet társul. Ezt a nyitóinstallációt a tárlat végén megjelenő kisfilm zárja keretbe, amelyen egy time-lapse, azaz késleltetett fotófelvételt tekinthetünk meg az üvegfal mögötti tér felépítésének menetéről. A reflexivitás egyébként nemcsak a kiállítás nyitó és záró helyein van jelen, hiszen számos ponton találkozunk a gyűjteményre való utalásokkal. Már mindjárt a bejáratnál ott van az a kisfilm, amelyben a múzeum munkatársai beszélnek általánosságban a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményéről, illetve annak nagy egységeiről, a művészeti és relikviatárról, a kézirattárról, a médiatárról, a könyvtárról és az adattáráról. Ugyanakkor a kiállítás több pontján is felbukkannak azok a felvételek, amelyeken az adott téma szakértője oszt meg érdekes gondolatokat egy-egy műtárggyal – pél­dául a Szendrey Júlia által hímzett tárcá­val – kapcsolatban.

Rendkívül érdekesek és informatívak azok a részek is, amelyeknél a múzeumban zajló munkába leshetünk be. Így például kiemelkedő az egyik sarokban az a videó, amely a könyv- és kézirat-restaurálás folyamatába enged betekintést, vagy azok a pontok, amelyeknél a hanganyagok és kéziratok tárolásának módjait ismerjük meg – miközben arra is van lehetőségünk, hogy ezeket a hordozókat, tárgyakat kézbe vegyük, meghallgassuk, átnézzük.

A gyűjtemény anyagait főként szerzők szerinti csoportosításban, üvegvitrinek alatt, enteriőrökbe rendezve láthatjuk. Külön blokkot kaptak Csáth Géza, Móricz Zsigmond, Németh László, Szilágyi Domokos, Lányi Sarolta, Faludy György kéziratai, naplójegyzetei, vázlatfüzetei, családi fotói és személyes tárgyai, de az Újholdhoz és a Magyar Műhelyhez kötődő anyagok is önálló vitrinben szerepelnek.

A falakon is számos műtárgy kapott helyet. Izgalmas például a kiállítás első részében szereplő, Petőfihez kötődő három tárgy (a már említett hímzett tárca, egy Mauprat-kötet Arany dedikációjával, valamint Szendrey Júlia levele) egymás mellé helyezése, hiszen ezekkel a női szerep változásaira mutat rá Kelevéz Ágnes kurátor. Ezek mellett pedig a Berzsenyi Dániel kéziratainak digitális másolatai futnak. A kéziratokon, személyes tárgyakon túl azonban a múzeum festmény- és fotógyűjteménye is mélységében bemutatkozik a tárlaton. Több falat foglalnak el az írókról, költőkről készített festmények, olyan különlegességeket is találunk közöttük, mint Wahorn András Márai-portréja, Tóth Árpád önarcképe, Ezüst György Faludy-portréja, Nádler István Esterházy Péterről készített festménye és Konok Tamás munkája Juhász Ferencről.

A képzőművészeti munkákon túl a kiállításon hangsúlyosan szerepelnek az alkotók családi fotói és az írókról készített portrék is. Csáth Gézának például az egész családját megismerjük a fényképek segítségével, és Kertész Imréről, Déry Tiborról, Kassák Lajosról, Csoóri Sándorról, Petri Györgyről, Erdős Renée-ről, Ady Endréről, Arany Jánosról és Kosztolányiról is láthatunk művészi igényességgel készített fotókat.

A kiállítás komplexitását és sokszínűségét fokozzák a hangtár anyagai, amelyeket – ha elég időnk van – a helyszínen végig is hallgathatunk. Nemes Nagy Ágnes chicagói előadásának felvétele, Tornai József életműinterjúja vagy Kertész Imre felolvasása mellett az Írók otthon című sorozat darabjaiba is belenézhetünk, amelyeken többek között Konrád Györgyöt, Juhász Ferencet, Lator Lászlót láthatjuk és hallhatjuk saját személyes környezetükben. A kiállítás utolsó termében kaptak helyet a dedikációkat tartalmazó könyvek, és egy egész sarkot foglal el a Radnóti-hagyaték, ahol a kéziratok, naplók, noteszek meg elszámolások mellett fotókat és képzőművészeti munkákat is megtekinthetünk.

Összességében igen sokszínű kiállítás az Ez bejött!, és szerencsére nem esik abba a hibába, hogy a befogadóra zúdítsa azt a hatalmas tárgyanyagot, amellyel a Petőfi Irodalmi Mú­zeum rendelkezik. Bár igazán sok a bemutatott munka, de Kelevéz Ágnes kurátor okosan szemezgetett az írásos anyagokból és azokat éppen a kellő helyen törte meg képzőművészeti, fotográfiai művekkel, s egyben látványossá is tette ezt a kiállítást. A tárlat mégis azoktól a részektől működik leginkább, ahol a bemutatott műtárgyakat reflexív gondolatok, a gyűjteményezési munkára visszautaló saját készítésű anyagok egészítik ki.