Külföld

Szubszidiaritás és arányosság

Minden tagállam számára tanulságos Cameronék 2014-es kutatása

Az Európai Unió és a tagállamok kapcsolatának meghatározó elemei, a szubszidiaritás és az arányosság elégtelen érvényesülésével kapcsolatos aggodalmak a Brexit legfontosabb mozgatórugói – derül ki nemrég megjelent Az EU brit szemmel című kötetből.

Kiss Gábor Ferenc szerkesztésével a Századvég Kiadó abból a brit tanulmánysorozatból készített összegzést, amelyet 2014 decemberében tett közzé az akkori, David Cameron vezette brit konzervatív kormány. A valaha volt legnagyobb brit kormányzati háttérmunka a szakpolitikai hatáskörök megosztásának helyzetével, a brit érdekekkel, valamint a jövőbeni kihívásokkal foglalkozott. A most megjelent magyar tanulmány a Brexit folyamatának felidézése mellett ismerteti mind a harminckét ágazati jelentést.

A Cameron-kormány vállalkozása azért is volt jelentős, mert egyetlen uniós tagállamban sem készült még hasonlóan széleskörű tanulmány a hatáskörök megosztásáról. Ahogyan a kötet felidézi, bár William Hague akkori külügyminiszter közismerten euroszkeptikus volt, a tanulmány alapvetően nem a kilépés mellett érvelt, hanem szakpolitikai javaslatokat tett az EU–brit viszony megreformálására.

Kiss Gábor Ferenc szerint egyébként a szubszidiaritás elvének érvényesülése azért fontos, mert az hivatott biztosítani a nem kizárólagos hatásörök optimális alkalmazásának lehetőségét, valamint a jogalkotási és döntéshozatali folyamatok átláthatóságát és nemzeti érdekekhez való illeszkedését. Az arányosság elve pedig képes biztosítani, hogy az uniós intézmények a hatáskörök gyakorlása során csak a szerződésekben foglalt célkitűzések teljesítéséhez szükséges mértékig járjanak el, nem sértve a tagállamok szuverenitását. A századvéges kötet felidézte azt is, hogy sajnálatos módon a kutatás eredménye nem vált széles körben ismertté az Egyesült Királyságban.

Kapcsolódó írásaink