Határon túl

Megmenekülnek a felvidéki magyar kisiskolák

Kedvező döntést hozott a pozsonyi parlament

A pozsonyi parlament szerda este jóváhagyta a közoktatási törvény azon módosítását, amely kiveszi a jogszabály kötelező osztálylétszámokat bevezető szakasza alól a nemzetiségi oktatási nyelvű általános iskolákat, s így a kvótát nem teljesítő intézményeket nem kell majd bezárni. A jogszabály eredeti változata közel száz felvidéki magyar iskola létét veszélyeztette.

Három héttel ezelőtt már elfogadtak egy módosítást az ügyben, de az csupán az alsó tagozattal működő általános iskolákat vonta volna ki az osztálylétszám-kvóta hatálya alól. Ez tehát a tanintézmények szűkebb körének okozott enyhítést. A parlamenti vita során véglegesített változat, melyet Vörös Péter, a Most-híd képviselője nyújtott be, úgy egészült ki, hogy a kivételt kiterjesztette a teljes szervezettségű – vagyis alsó és felső tagozatot egyaránt működtető – nemzetiségi oktatási nyelvű általános iskolákra is.

A módosítás ugyan sok magyar oktatási nyelvű általános iskolának a megmenekülést jelenti, mégsem minősíthető teljes megoldásnak, mivel nem terjed ki a középiskolákra, amelyeket a törvény rendelkezései ugyancsak veszélyeztetnek.

A 150 fős pozsonyi parlamentben 108 vokssal jóváhagyott jogszabály-módosítás elfogadását a Most-Híd szlovák-magyar párt közleményében egy hároméves bizonytalanság végeként jellemezte. A parlamenten kívüli Magyar Közösség Pártja (MKP) a módosítást örvendetesnek minősítette, ugyanakkor rámutatott: a kivétel megadásával nem rendszerszintű és főként nem teljes körű megoldás született, mivel nem tér ki a középiskolákra, amelyeknél a 17 fős minimális osztálylétszám - néhány nagy, központi magyar iskolát kivéve - már szinte sehol sem reális.