Határon túl

Végre loboghat a Partium zászlaja

A címer és a zászló is "Magyarország Erdélyhez incorporáltatott részét"tartalmazza

A Partiumi Autonómia Tanács (PAT) szombati küldöttgyűlésén elfogadta a régió címerét és zászlaját - közölte vasárnapi közleményében a tanács.

partium zászló címer
A 2013-ban alakult Partiumi Autonómia Tanács egy olyan terület autonómiájáért kíván fellépni, mely Bihar és Szatmár megyét, valamint Arad, Szilágy és Máramaros megye bizonyos részeit foglalja magába. A területen mintegy 400 ezer magyar él, akik a lakosság 30 százalékát teszik ki.

A zárónyilatkozatban a PAT kinyilvánította: "Partium, illetve Erdély egyetlen történelmi régiója sem lehet tovább a velejéig korrupt bukaresti központ által megtestesített balkáni közigazgatás gyarmati sorba süllyesztett tartománya. (...) Az itt élő népek egyike sem juthat előbbre a vele együtt élő más népek jogainak és kultúrájának tiszteletben tartása nélkül". 

Az ülésen felszólaló Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke kijelentette, a Kárpát-medencében élő magyarság helyzetének rendezése két fő pilléren nyugszik. Szükségesnek tartotta egyfelől a könnyített honosítási eljárás révén megvalósuló határokon felüli nemzetegyesítést, de elengedhetetlennek tartotta a nemzeti önrendelkezés kivívását is, mely szerinte gátat szabhat az egyre nagyobb mértéket öltő elvándorlásnak és gazdasági fellendülést is biztosíthatna az adott térségek számára. 

A PAT ülését Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is köszöntötte. "A különböző régiók sajátosságaiból kiindulva kell meghatározni az egyes régiók autonómiájának alapelveit. Célunk kell legyen, hogy 21. századi tervezeteket tudjunk felmutatni, és világossá kell tennünk mindenki számára, hogy nem akarunk mást, csak ami az Európai Unión belül követelésként megfogalmazható" - idézte Szili Katalint a PAT közleménye. 
A PAT küldöttgyűlése Szilágyi Ferencet, a tanács eddigi alelnökét választotta elnökévé, Csomortányi István korábbi elnök alelnökként folytatja munkáját. 

 

Végre loboghat a Partium zászlajaA címer és a zászló is "Magyarország Erdélyhez incorporáltatott részét" tartalmazza -...

Posted by Magyar Hírlap on 2015. május 17.