Határon túl

Részmegoldás született a felvidéki kisiskolák ügyében

A magyar pedagógusok tovább küzdenek az iskolákért

Nem oldotta meg a bezárással fenyegetett kis létszámú iskolák helyzetét a szlovák kormány által elfogadott módosító javaslat. A jogszabályváltozás nem törölte el teljesen a kötelező minimális osztálylétszámot, így továbbra is legalább hatvan magyar kisiskolát kell bezárni szeptembertől.

A javaslat a közoktatási törvény még 2013 decemberében megváltoztatott, de csak idén szeptemberben hatályba lépő részét érinti, mely egyebek mellett bevezeti az oktatási intézmények osztályalapú finanszírozását, s ezzel összefüggésben minimális osztálylétszámokat állapít meg. A rendelkezések közel hatszáz alacsony létszámú általános iskolát, köztük csaknem száz magyar oktatási intézményt sodornak veszélybe, amelyekben a gyereklétszám várhatóan nem éri el a törvényben megszabott minimumot.

A jogszabály megváltoztatásáért már évek óta küzdenek különböző felvidéki magyar szakmai, politikai és civil szervezetek, eddig érdemi eredmény nélkül. Ebben a törvényben eszközölne részleges változtatásokat az oktatásügyi tárca által beterjesztett módosítás, amelyet szerdán hagyott jóvá a kormány.

A módosítás lényege, hogy az intézkedés hatálya – konkrétan a kötelező osztálylétszámokat bevezető rész – alól kivonja a csupán alsó tagozattal működő általános iskolákat. A kivétel országos szinten mintegy 60 általános iskolát, köztük 29 magyar oktatási nyelvű intézményt érint.

Mindenhol el kell törölni a minimális osztálylétszámot

A módosítást sem a felvidéki magyar pedagógus szakma, sem a helyi magyarság politikai érdekképviselete nem tartja elégségesnek, már csak ezért sem, mert csupán a bezárással fenyegetett iskolák szűk csoportja számára jelent könnyítést.

„Nem elégséges, még részmegoldásnak is alig nevezhető” – fogalmazott Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke. Rámutatott: a szaktárcával folytatott egyeztetés során egyértelművé tették, hogy elfogadható megoldásnak azt tartanák, ha a szeptembertől hatályba lépő jogszabályból teljesen – azaz az alsó és felső tagozatot is működtető és a csak alsó tagozattal működő általános iskolák esetében egyaránt - kikerülnének a minimális osztálylétszámokra vonatkozó korlátozások.

Jókai elmondta: bár kérésüket a kormány figyelmen kívül hagyta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jogszabályt még a parlamentben sikerüljön megváltoztatni. Ez ügyben már a jövő héten ismételten találkoznak a szaktárca államtitkárával.