Határon túl

Megkérdejelőződött a jogállamiság Romániában

Tőkés László szerint egységre van szükség az erdélyi politikában

Egységre szólította az erdélyi politikai szervezetek képviselőit Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. „Negyedszázad után ugyanaz a feladat. Nem volt elég legyőzni a kommunizmust, a posztkommunizmussal is fel kell venni a harcot” - fogalmazott az európai parlamenti képviselő. Eközben a Nemzetpolitikai Kutatóintézet friss elemzésében megállapította, hogy a Székely Mikó-kollégium ügye alapján megkérdőjeleződik a romániai jogállamiság és a demokrácia alapvető értékeinek érvényesülése.

Tőkés László 576
A kollégium – mint felidézték – az erdélyi református egyház oktatási intézményrendszerének része, 1859-es alapítása óta az egyház szerves részeként működött, és 1948-ban államosították. Az 1990-es években elindultak a földvisszaadások és 2000 után megszülettek az általános visszaszolgáltatási és kárpótlási törvények is, ezek egyikének mellékletében szerepelt a Székely Mikó Kollégium visszaadása is. Háromtagú bizottság jött létre, amelynek feladata volt az egyes ingatlanok jogi helyzetének megvizsgálása és a visszaadásról szóló jegyzőkönyv kiállítása. Mindkét lépés megtörtént, a visszaadást azonban magánszemélyek megtámadták, és mivel a polgári peres eljárásban veszítettek, 2007-ben büntetőpert kezdeményeztek a bizottság tagjai ellen. Ebben 2014. november 26-án jogerősen három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a bizottság tagjait és visszaállamosították a kollégium épületét. A Mikó-ügy vádlottjai az elemzés szerint azt kérték az alapfokon eljáró buzau-i bíróságtól mindjárt a per elején, hogy mindennemű büntetőjogi felelősség vizsgálata előtt állapítsa meg, hogy az ingatlan a református egyház tulajdona. Ennek a bíróság helyt adott, és kimondta, hogy a református egyház az ingatlan tulajdonosa. Hangsúlyozták, semmilyen kétség nem fér ahhoz, hogy a bizottságnak volt hatásköre a Mikó Kollégium visszaszolgáltatására és ezt a Brassói Ítélőtábla is kimondta. Megállapítható, hogy a bizottság tagjai sem az eljárásukban, sem pedig a kollégium tulajdonjogának kérdésében nem tévedtek, ezért sem polgári jogi, sem büntetőjogi felelősségük nem állapítható meg.