Határon túl

„Az Isten azt akarja, hogy kiválasztottak legyünk”

A Partiumban élő magyarok is a perifériára szorulva érezhetik magukat

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szerint az Isten azt akarja, hogy a magyarok kiválasztottak legyenek és benne legyenek az élet közepében.

Balog Zoltán Bere templom
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere igét hirdet az erdélyi Bere felújított református templomának megáldási ünnepségén. A templomot a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében újították fel mintegy 100 ezer euróból.

A romániai Bere felújított református templomában a politikus- református lelkész igehirdetésében szorongató érzésnek nevezte, hogy a magyar nemzet az idők folyamán az élet közepéről a történelem szélére került, ezzel pedig a Partiumban élő magyarok is a periférián, Magyarország és Románia közé szorulva érezhetik magukat.

„A Partium neve az önismeretre és az alázatra vall, de azt üzeni számára az ige, hogy ez a vidék akkor is középen van, ha csak egy résznek is érzi magát” - fogalmazott Balog Zoltán.

A miniszter szavai szerint "ha követjük az Isten igéjét, akkor rájöhetünk, hogy a magyarok sorsát, sodortatását nem a történelem alakítja", nem Washingtonban, Moszkvában, Bukarestben vagy Budapesten intézik, hanem ott, ahová a templomnak a tornya mutat. „Azért mutat felfelé, hogy tudd, hogy a te sorsodat ott intézik Jézus Krisztus által” - mondta a miniszter, hozzátéve, „a te sorsod a megtartatás, a te sorsod az élet, a te sorsod a megmaradás”.

Balog Zoltán szavai szerint az egyháznak az a küldetése, hogy egyfajta felemelt mutatóujjként, figyelmeztető jelként ott legyen a világban, a tágabb és szűkebb közösségekben és rámutasson arra az igazságra és teljes üdvösségre, ami nélkül az élet nagyon keveset érne. „Az egyház szolgálata mellett Istennek és a Bibliának a szava is egy mutatóujj, egy igazodási pont, amely egyedül az üdvösség szerzőjére, a szabadítóra, Jézus Krisztusra mutat. Ez a rámutatás azonban nemcsak például a papok, hanem mindenki dolga. „Ezért figyelni kell az Isten által elmondottakra, mert ha nem így teszünk, akkor elsodródunk a célunktól” - figyelmeztetett Balog Zoltán.

Az összefogás fontosságára utalva Balog Zoltán jelezte, "ha együtt vagyunk és együtt maradunk, akkor nagy baj már nem történhet."

A magyar-román határ mellett, Nagykároly közelében fekvő Bere református műemlék templomát a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, mintegy 100 ezer euró költséggel újították fel. A munkálatok során a templom falain páratlan, Zsigmond-korabeli freskókra bukkantak. A megáldási ünnepségen Balog Zoltán mellett részt vett és beszédet mondott Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, illetve több világi és egyházi méltóság is.