Gazdaság

Szemléletformáló munkában az energiakövetek

Rendhagyó, gyakorlatközpontú tanórák segítségével bővítik a diákok látókörét és tudását, valamint az energiatudatos gondolkodás mihamarabbi elsajátítását

A fiatal korosztályt szólítja meg és látja el hasznos gyakorlati tanácsokkal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) energiatudatos gondolkodást segítő programja. Az egyetemista energiakövetek országszerte több általános és középiskolában tartottak már rendhagyó tanórát, mert bár az energiahatékonyság egyre fontosabb szerepet játszik a fiatalok életében, a gyakorlati ismeretek elsajátítására kevés lehetőségük adódik.

energiakövetek 20180131
Környezettudatos és pazarló felhasználás szemléltetése az elektromos áram példáján: a fényforrások esetében az alacsony fogyasztás kiemelt jelentőségű (Forrás: MEKH)

A tapasztalatok szerint leginkább az általános és a középiskolás korosztály fogékony a szemléletformálásra. A gyakorlatközpontú tudás átadásához viszont fontos az ismeretek élvezetes, élményszerű közvetítése – mondta lapunknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal sajtófőnöke.

Ahogyan korábban írtuk, a hivatal 2017-ben, energiakövetek címmel hirdetett pályázatot a felsőoktatási intézményekben természettudományos tárgyakat hallgató diákok számára. A felnövekvő generációt motiváló, személyes lépésekre ösztönző program célja a gyakorlatra fókuszáló, energiatudatos szemlélet átadása, rendhagyó tanórák keretében.

Innovatív, gyakorlatias

Olyan lelkes hallgatókat kerestünk, akik képesek újszerűen és élvezetesen mesélni az energiagazdálkodás, az energiahatékonyság fontosságáról, emellett a tanórákhoz és az elsajátítandó ismeretek átadásához saját ötleteik is vannak – magyarázta Scherer Zsolt. A pályázat nagy sikerrel, közel negyven óravázlat beérkezésével zárult.

A pályázati anyagokkal szemben az volt a legfőbb elvárás, hogy újszerűen és élvezetesen szóljanak a fia­talokhoz az energiáról és az energiatudatosságról. Az óravázlatok értékelésénél fontos szempont volt, hogy a pályázók minél kreatívabban tervezzék meg tematikus tanóráikat, minél több szemléltető eszközt, demonstrációs modellt használjanak, illetve törekedjenek a diákok bevonására.

Scherer Zsolttól megtudtuk azt is, hogy a zsűri értékelése szerint valamennyi anyag hitelesen képviselte az energiatudatos szemléletmódot. A döntés azért is volt nehéz, mert a beérkezett pályamunkák legtöbbjében az ismeretek élvezetes, élményszerű közvetítéséhez elengedhetetlen, a gyakorlati ismeretekre fókuszáló oktatási segédanyagot láttak.

Három helyett négy

A pályamunkákból a tervezett három helyett végül négy energiakövetet választott ki a zsűri. A cím nyertesei különbözőképpen, de mindannyian hitelesen képviselik a szemléletformáló törekvéseket, és országszerte tartanak rendhagyó tanórákat.

Csontos Csaba Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának geográfus szak, környezet- és tájkutató szakirányú hallgatója, nem mindennapi óráinak szándéka mindenekelőtt az egyéni felelősségérzet kialakítása.

– Az óravázlat anyagát középiskolás korú diákok természettudományos ismereteire és kompetenciáira alapoztam. Célom, hogy a diákokat komplex látásmódra, az összefüggések felismerésére ösztönözzem a különböző tantárgyakból – földrajz, fizika, kémia, biológia –, eddigi tanulmányaik alatt szerzett ismere­teiket szintetizálva – foglalta össze hivatása alapelveit.

Gyulánszki Zsuzsanna, a Szegedi Tudományegyetem fizika–matematika szakának hallgatója azt szeretné elérni, hogy a környezettudatos szemléletmód a diákok mindennapjainak részévé váljon.

– Mindig is vonzónak találtam a tanári pályában azt, hogy a tárgyi ismeretek átadásán túl pedagógusként lehetőség nyílik a diákok szemléletét, személyiségét is formálni, akik a változások elősegítésében felismerik saját szerepük fontosságát is.

Molnár Janka Sára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakos hallgatója középiskolás kora óta kutat, kísérletezik, tervez és népszerűsíti a tudományt minden fórumon.

– Lehetőséget kaptam értéket teremteni diákok számára, bátoríthatom, lelkesíthetem őket, felhívhatom a figyelmüket a környezetvédelem fontosságára, és elmesélhetem nekik, hogy látszólag kis emberként is mennyi mindent tudunk tenni környezetünkért – foglalta össze mottóját a leendő oktató.

Nagy Bence, az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia–földrajztanár szakos hallgatója a gyerekek energiatudatos szemléletének formálását tűzte ki célul.

– Úgy gondolom, akkor lehet gyökeres változást elérni, ha a fiataloknak olyan szemléletet adunk át, amely által értékként tekinthetnek Földünkre, energiaforrásainkra, és ezáltal tisztában lesznek ezek végességével – fogalmazott Bence.

A kiválasztott energiaköveteket szakmai és kommunikációs tréningen készítette fel a MEKH, amely keretében tovább tökéletesítették, finomították a nyertes pályamunkákat. Ezután kezdődhetett az országjárás, ami a visszajelzések alapján kedvező fogadtatásra talált.

Iskolán innen és túl

Csontos Csaba Péter „Légy része TE is az energiaforradalomnak!” című óratervével látogatott el egykori iskolája, az Óbudai Gimnázium 9. osztályos tanulóihoz. Csaba elsőként alapvető logikai láncokat vázolt fel a diákoknak, azt elemezve, miért és mennyire fontos az ener­giával foglalkozni, illetve milyen globális környezeti problémákat okoz az „energiaéhség”. Ezt követően az energiaforradalom termelési és fogyasztási oldalát járta körül, végül egy asszociációs játék segítségével mozgatta meg a diákok fantáziáját az órán elhangzott információk és képek segítségével. A napenergia felhasználásának legmodernebb megoldásai közül is bemutatott párat: például a napelemes telefontöltőt és a napelemes hátizsákot.

Molnár Janka Sára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakos, és Nagy Bence ugyancsak az ELTE biológia–földrajz tanár szakos hallgatója szülővárosuk, Székesfehérvár egy-egy iskoláját keresték fel. Janka a Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola 8. osztályosainak mutatta meg érdekes példákon keresztül többek közt a hazai energiafelhasználás mikéntjét, az óra végén pedig a diákok elkészítették saját plakátjukat, amellyel az egyén felelősségteljes hozzáállására és aktív szerepvállalására hívhatják fel a figyelmet. Nagy Bence pedig a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak nem csupán általános áttekintést nyújtott a jelenlegi energetikai és globális állapotokról, de gyakorlati példákon keresztül be is mutatta a környezettudatos és pazarló energiafogyasztás közti különbséget, három alapvető szegmenst kiemelve: elektromos áram, ivóvíz-szennyvíz, fűtés-főzés. Izgalmas kísérleteket elemezve a diákokkal közösen olyan megoldásokat keresett a problémákra, amelyeket a mindennapok során használhatnak.

Gyulánszki Zsuzsanna, a Szegedi Tudományegyetemen fizika–matematikatanár szakos hallgatója a szegedi Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak tartott órája során a diákok ugyancsak több érdekes és izgalmas kísérlettel mérhették fel hétköznapi energiafelhasználási szokásaik következményeit és e gyakorlatias formában kerülhettek közelebb ahhoz, hogy tetteiknek, döntéseiknek milyen hatása van, mennyire fontos az egyén felelősségteljes hozzáállása, aktív szerepvállalása az energiatakarékosságban.

A program fontos tudáselmélyítő eleme az is, hogy rendhagyó tanórákon részt vevő diákok minden helyszínen energiakövetek logóval ellátott ajándékokat kapnak, illetve egy kis kiadványt, amely energiahatékonyságra ösztönző tippeket és érdekességeket tartalmaz, valamint olyan matricákat, amelyeket otthonukban jó helyre ragasztva egész biztosan a diákok eszébe juttatják, mire kell figyelniük napi tevékenységeik során.

A fiatalokat a MEKH Energiahatékonyság Facebook-oldalán is próbáljuk elérni, ahol az érdeklődők folyamatosan nyomon követhetik az energiakövetek tevékenységét is. Mivel a fiatalok számára a közösségi tér egyfajta tájékozódási forrás, az oldal eredeti tematikáját figyelembe véve, energiatakarékossági tippeket is megosztunk az olvasóinkkal, persze, mindezt fiatalos hangvételben – mondta Scherer Zsolt.

Az offline anyagok tervezésénél elsősorban azt vettük figyelembe, kiket, vagyis milyen célcsoportot célzunk meg, hogyan érhet el az üzenetünk a leghatásosabban hozzájuk, hiszen másra figyelnek fel a fiatalok, mint a középkorúak, de ugyanúgy meghatározó az érdeklődési kör is. Hangvételben a fiatalos, lendületes, könnyed stílust választottuk ezen felületeken is – tette hozzá Scherer Zsolt.

A program, amelynek leírása a http://energiakovetek.hu oldalon is elérhető, az idén is folytatódik, szeptembertől újabb energiakövetek tartanak rendhagyó órákat országszerte. Ezen felül a hivatal a weblapján a fogyasztókat is megszólítja, a (nem csak) felnőtteknek szóló gyakorlati, mindennapi tanácsok mellett az energetikával kapcsolatos híreket, olvasnivalót is kínálnak. Emellett a közintézmények, vállalatok energiahatékonysági törekvé­seit is segíti ingyenesen letölthető információs plakátokkal: http://enhat.mekh.hu/index.php/plakatok/.


Összeállításunk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal támogatásával készült