Gazdaság

Integrálják az agrárképzést

Tíz oktatási centrumot hoznak létre – továbbra is a Földművelésügyi Minisztérium marad a fenntartó

Agrár szakképző centrumok létrehozásával segítené ezt a speciális képzési formát a Földművelésügyi Minisztérium. A tíz központból három, tizenhét tagintézménnyel már működik.

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) tíz agrár szakképző központba szervezi azokat az intézményeket, ahol mezőgazdasági szakoktatás folyik. A tárca közlése szerint a 2015-ös tanévkezdésre a tíz centrumból három központ működött 17 intézménnyel. A centrumok önálló jogállású költségvetési szervként működnek. Egy általános iskolával vagy gimnáziummal szemben ezeknek az intézményeknek a gazdálkodása jóval összetettebb, mivel tangazdaságokat, tanüzemeket működtetnek, gazdálkodnak a képzési tevékenységhez szorosan kapcsolódva.

Az átszervezés legfőbb szempontja a minisztérium közlése szerint a tagintézmények nagyobb fokú szakmai és költségvetési önállósága mellett a speciális intézmények közötti szorosabb együttműködés, valamint a bevétel megtartása, s annak felhasználásáról az intézmények maguk dönthetnek. Azok az elsősorban vidéken található intézmények, amelyek negyven-ötven főt foglalkoztatnak és kétszáz-kétszázötven diákot oktatnak, tagintézményi státust kapnak. Az integráció során a vidékfejlesztési szempontokat is figyelembe veszik, ennek nyomán az intézményrendszer székhelyeit elsősorban a kisebb vagy közepes településeken állítják fel. Az agráriskolák szakmai önállósága továbbra is megmarad, ez az átszervezés egyik legfontosabb szempontja. Az FM indoklása szerint az elmúlt években kialakított profilok, tananyagok beváltak, az új OKJ-s képzések lehetőségeit kihasználva a helyi igényeknek megfelelően pedig tovább bővíthetők a képzési profilok. Az átszervezésnek nem célja a pénzügyi megtakarítás, fenntartóként a minisztérium továbbra is garantálja az iskolák működéséhez szükséges költségvetési forrásokat. Ennek megfelelően a munkahelyek is megmaradnak. Ismert, az agrárszakoktatással foglalkozó intézményeket 2010 után vette át az FM, s az elmúlt években több száz millió forintot fordított az intézmények költségvetési konszolidációjára, amely sikeres volt, mivel az iskolák gazdálkodása megfelelő. A tárca úgy véli, a rendszer is jól működik, ezért nem szükséges, hogy külön intézményfenntartó központot hozzanak létre, mivel a minisztérium el tudja látni a feladatokat a jövőben is.

Cél, hogy bevonják a kis- és közepes vállalkozásokat is az agrároktatásba, ahol jelenleg túlnyomórészt a nagygazdaságok adják a szakmai bázist. Korábban Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke arról beszélt, hogy a kamara támogatja az agrárgazdasági duális képzést, a kis- és közepes vállalkozások által a tanulók után fizetendő felelősségbiztosítási díjat pedig átvállalják. Így az esetleges veszteségtől sem kell tartaniuk az oktatást végző cégeknek.