Gazdaság

Elfogadta a T. Ház a postatörvényt, változik az adatok szolgáltatása is

A vállalatok és a civil szervezetek is haladékot kaptak az új Ptk. alkalmazásához – Jöhet az olimpiai adókedvezmény

A parlamentben több, gazdaságot érintő törvénymódosítás született tegnap. Elfogadták egyebek mellett a postatörvényt, valamint a vállalatok és a civil szervezetek is haladékot kaptak az új Ptk. alkalmazásához. Döntés született a társasági és az osztalékadóról is.

Parlament 20160302
Parlamenti voksolás. Sok gazdasági, pénzügyi törvényről döntöttek a képviselők, a legnagyobb vita a jegybanktörvényről és a Magyar Posta működését befolyásoló jogszabályról volt (Fotó: Hegedüs Róbert)

Az Országgyűlés korlátozta a Magyar Posta piaci alapú szolgáltatásaira vonatkozó adatszolgáltatását. A fideszes Németh Szilárd kezdeményezésére 118 fideszes és kereszténydemokrata igen szavazattal, 57 nem ellenében fogadták el a postatörvény módosítását. Mint lapunk is megírta, a Fidesz alelnökének eredeti előterjesztését az ellenzéki pártok és civil szervezetek mellett Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke is alkotmányellenesnek ítélte. A hatóság vezetője szerint bár az állami tulajdonú cégeknél is fennállhat méltányolható érdek az üzleti adatok, információk titokban maradásához, a javaslat aránytalanul korlátozná a posta tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrizhetőségét. A közeljövőben az Igazságügyi Minisztérium és az adatvédelmi hatóság bevonásával egyeztetés indul a témában.

Az indítványhoz ezt követően a fideszes Bánki Erik nyújtott be olyan módosító javaslatot, amely szerinte a közpénzek, állami támogatások esetében nyitva hagyná az adatszolgáltatás lehetőségét, ugyanakkor korlátozná azt a liberalizált piacon nyújtott szolgáltatásoknál.

A vállalatok és a civil szervezetek is haladékot kaptak az új Ptk. alkalmazásához. Eszerint a korlátolt felelősségű társaságok (kft.) és a civil szervezetek is egy év haladékot kaptak az új polgári törvénykönyv (Ptk.) azon rendelkezéseinek átvételére, amelyek határideje eredetileg idén március 15-én járt volna le – számolt be a távirati iroda. A döntés értelmében a kft.-knek legkésőbb 2017 tavaszáig kell hárommillió forintra emelniük törzstőkéjüket. A képviselők a Fidesz kezdeményezésére egyhangúlag, 175 igen szavazattal fogadták el a Ptk. hatálybalépésével összefüggő törvénymódosítást. Az előterjesztők egyike, Gulyás Gergely, a kormánypárt frakcióvezető-helyettese szerint a kft.-knek azért kellett haladékot adni, mert számos jelzést kaptak arról, hogy a társaságok nem tudnak időben eleget tenni a Ptk. előírásainak. Mindezen felül kihirdették még a magyar és az iráni kabinet között a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást.

Az Országgyűlés lehetővé tette, hogy társasági adókedvezményt (tao) kaphassanak azok a cégek, amelyek idén és jövőre összesen legfeljebb 19 milliárd forinttal támogatják a budapesti olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős zártkörűen működő nonprofit részvénytársaságot. A képviselők Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter javaslatára 117 igen szavazattal, 57 nem ellenében fogadták el a társasági és az osztalékadóról, valamint a sportról szóló törvények ezt tartalmazó módosítását.

Az új szabályozás szerint a támogatók a fővárosi önkormányzat és a Magyar Olimpiai Bizottság közös tulajdonában lévő nonprofit zrt. igazolása alapján vehetik igénybe az adókedvezményt, amelynek mértékét és felhasználási módját az előadóművészeti szervezetek, filmalkotások és látvány-csapatsportok támogatásánál már alkalmazott tao-törvény szabályozza. Ez alapján a javaslat rögzíti, hogy a támogatás 25 százaléka elismert költség, és nem növeli az adóalapot. Az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának kezdeményezésére az elfogadott szöveg kimondja, hogy az olimpiai pályázat lebonyolítójának szánt támogatásoknál nem kell alkalmazni a költségvetési támogatásokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket. Kikötötték, a támogatást csak a köztartozással nem rendelkező cégek vehetik igénybe. A lebonyolító társaságnak 2017 végéig egy éven belül be kell fizetnie a költségvetésnek a fel nem használt támogatást.

Egyezség született a magyar és koszovói kormány között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról. Életbe léphet a kabinet és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a szervezet kiváltságait részletező jogállási megállapodás is.


Röviden
Szócsatáktól, személyeskedésektől sem mentes ügyek

- A Fidesz szerint a jegybanki alapítványokra vonatkozóan azt közölték, hogy a közhasznú alapítványokról is lehet adatot kikérni, tehát nincs szó adatelzárásról. A Ptk. felülvizsgálatakor azt is megfontolják, kell-e szigorúan szabályozni a civil szervezetek működését, szervezeti felépítését, ügyrendjét. Továbbá tisztázni kell az illetékfizetésre vonatkozó szabályokat, erről egyeztetnek majd az Igazságügyi Minisztériummal.

- Az MSZP vérlázítónak tartja az elfogadott postatörvényt és a jegybankról szóló jogszabályt, amelyek a párt szerint alkotmányellenesek, és a postáról, illetve a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények módosításával a közérdekű adatok nyilvánossága ügyében folyó pereket akarják ellehetetleníteni. A párt – a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletére is hivatkozva – kitart azon véleménye mellett, hogy a jegybank alapítványai közpénzt kezelnek.

- Párbeszéd Magyarországért szerint a Fidesz tovább folytatja a demokrácia leépítését, a kormánypárt az MNB-törvény módosításával romba akarja dönteni az információszabadságot. A jegybankelnök a pártállam pénztárnokává vált, és a Fidesz sötét gazdasági ügyleteit ő fogja finanszírozni.

- A Liberálisok az államfőhöz fordulnak előzetes normakontrollt kérve, az elfogadott postai szolgáltatásokról szóló törvény módosításával kapcsolatban. Korábban azt közölték, a változtatások olyan kiskapukat tartalmaznak, amelyekre hivatkozva a kormányzat megtagadhatja az adatszolgáltatást. Közölték: ellenzik, hogy az olimpiai pénzeket is bevonják a tao-körbe.