Belföld

Nem tartható népszavazás a polgármesterek hozzátartozóinak cégeiről

Megkezdődhet az aláírásgyűjtés a kampányfinanszírozás átalakítására vonatkozó népszavazási kérdésében

A Kúria szerint nem tartható népszavazás a polgármesterek hozzátartozóinak tulajdonában álló szervezetek közbeszerzési eljárásban való részvétele korlátozásáról. A Kúria egy másik döntése értelmében megkezdődhet az aláírásgyűjtés a kampányfinanszírozás átalakításáról szóló népszavazási kezdeményezéshez, miután a Kúria szerdán jogerősen helybenhagyta a kérdés hitelesítéséről hozott választási bizottsági határozatot.

Kész Zoltán független országgyűlési képviselő múlt év december 21-én kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól (NVB) aláírásgyűjtő ívének hitelesítését, amelyen az a kérdés szerepelt: "Egyetért-e Ön azzal, hogy összeférhetetlenség miatt ne vehessen részt bruttó 100 millió forint feletti értékű közbeszerzési eljáráson hivatalban lévő polgármester Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint hozzátartozója tulajdonában álló szervezet?".
Az NVB január 18-i ülésén megtagadta az aláírásgyűjtő ív hitelesítését. Az NVB hivatkozott arra, hogy a javasolt kérdés nem csak több mint 3170 település polgármesterének hozzátartozója vonatkozásában jelentene korlátozást, illetve teljes körű kizárást a közbeszerzési eljárásokból, hanem mindazon gazdasági társaságok esetében is, amelyben az adott személy valamilyen mértékű részesedéssel rendelkezik és minimális, az érdemi döntéshozatalt nem befolyásoló részesedés is kizárná az adott társaságot a közbeszerzési eljárásokból, akár egy darab részvénnyel rendelkező részvényes okán is.
Ebből következően a korlátozás nemcsak a hozzátartozóra, hanem mindazon személyekre is kiterjed, akik olyan gazdasági társaság tagjai, amelyben a hozzátartozó is tag, így a kérdés szerinti generális korlátozás a polgármester hozzátartozója és a hozzátartozóval közös gazdasági társaságban tagsággal bíró személyek esetében sértené a vállalkozás jogát, mint alkotmányos jogot. A kérdés alapján lefolytatott népszavazás eredményeképpen az  Alaptörvényben megfogalmazott vállalkozáshoz való alapjog lényeges tartalmát sértő vagy korlátozó jogalkotási kötelezettség keletkezne - írta a bizottság.
Az NVB arra is hivatkozott: a kérdés nem határozza meg, hogy az abban szereplő alanyi kört a közbeszerzési eljárásból mint ajánlatkérőt, vagy mint ajánlattevőt kívánja kizárni, valójában egy eredményes népszavazás alapján a kérdés olyan jogalkotási kötelezettséget is keletkeztethet, amely alapján ezek a szervezetek nem minősülnének ajánlatkérőnek, így egyúttal nem lennének kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására sem.
Az NVB jelezte azt is, a bruttó érték a közbeszerzési eljárások tekintetében nem értelmezhető fogalom, így a jogalkotó számára nem egyértelmű, hogy egy eredményes országos népszavazás esetén milyen tartalmú jogszabály megalkotására lenne köteles. Mindezek alapján az NVB nem hitelesítette a kérdést, mivel az nem felelt meg az egyértelműség követelményének.
Az NVB határozata ellen Kész Zoltán bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.
A Kúria szerdán, internetes oldalán nyilvánosságra hozott végzésében a felülvizsgálati kérelmet elutasította. A bíróság egyetértett az NVB-vel abban, hogy a kérdés megfogalmazása nem egyértelmű, ezért az ív nem hitelesíthető, és szükségtelenség miatt mellőzte a vállalkozás szabadságának alkotmányos érintettségével összefüggő egyéb indokok érdemi vizsgálatát.
A Kúria határozata jogerős, az ellen nem lehet további jogorvoslattal élni.

A szervezőknek százhúsz napjuk van összegyűjteni az aláírást

Kész Zoltán független országgyűlési képviselőnek a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) hitelesítésre benyújtott kérdése úgy szólt: „Egyetért Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők választásán minden pártlistát állító párt köteles legyen a Magyar Államkincstárnak visszafizetni a számára közpénzből juttatott kampánytámogatást, ha a pártlista nem szerezte meg az országos listákra leadott érvényes szavazatok legalább 2%-át?”.

Az NVB január 18-ai ülésén egyhangú döntéssel hitelesítette a népszavazási kérdés aláírásgyűjtő ívét. A vitában Patyi András, a testület elnöke megjegyezte: a kérdés olyan kötelezettséget kíván bevezetni, amely az egyéni jelöltekre már fennáll. A hitelesítő határozatot azonban a Kúrián megtámadta a Magyar Munkáspárt, arra hivatkozva, hogy a hitelesített kérdésre adható olyan válasz is, amely alapján kötelezhető lesz a közpénzből juttatott kampánytámogatás visszafizetésére az a párt, amely nem szerzi meg az országos listára leadott szavazatok két százalékát, ez pedig nem felel meg az esélyegyenlőség alaptörvényi követelményének.

A Kúria szerdán, internetes oldalán közzétett végzésében elutasította a felülvizsgálati kérelmet és helybenhagyta az NVB hitelesítő határozatát, tekintettel arra, hogy a bíróság úgy ítélte meg, az Alaptörvényben foglalt esélyegyenlőség elvét nem sérti a kampánytámogatás választási eredmények alapján történő utólagos rendezése.

A Kúria megjegyezte azt is, hogy a választási eredmények alapján a közpénzből juttatott kampánytámogatások utólagos rendezése alkalmazott megoldás a különböző pártfinanszírozási rendszerekben.

A Kúria döntésével jogerőre emelkedett az NVB hitelesítő határozata. A Kúria döntését meg kell jelentetni a Magyar Közlönyben, majd a megjelenéstől számított öt napon belül a Nemzeti Választási Iroda elnöke átadja a szervezőknek a hitelesítő záradékkal ellátott aláírásgyűjtőív-mintapéldányt. A népszavazási kezdeményezést csak erről az ívről készített másolaton lehet támogatni.

A szervezőknek százhúsz napjuk van összegyűjteni a népszavazás kiírásához szükséges kétszázezer aláírást.