Belföld

Négy nemzetiségi önkormányzat a korábbinál szabályszerűbben működik

Ezt állapította meg az Állami Számvevőszék az intézmények utóellenőrzésénél

Javult négy nemzetiségi önkormányzat működésének szabályozottsága és szabályszerűsége az intézkedési terv végrehajtásának köszönhetően, de továbbra is sem átlátható gazdálkodásuk a közpénzekkel  - állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az intézmények utóellenőrzésénél.

Az ÁSZ az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, a Bolgár Országos Önkormányzat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, a Szerb Országos Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2010. január 1. és a 2014. június 30. közötti gazdálkodását, belső kontrollrendszerének kialakítását és működését, az államháztartásból nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását 2015-ben ellenőrizték.

Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra a Bolgár Országos Önkormányzat 13 feladatot határozott meg intézkedési tervében, ebből tízet határidőben, kettőt részben, egyet pedig nem hajtott végre - közölte a szervezet.

Megállapították, a végrehajtott feladatok következtében javult az intézmény belső kontrollrendszerének és pénzügyi gazdálkodási tevékenységének szabályszerűsége.

A jogszabályi előírások ellenére azonban a 2014. évi éves beszámoló mérlegét nem támasztották alá leltárral, nem készítették el az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, továbbá nem vezettek nyilvántartást az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról, ezért vagyongazdálkodásának szabályszerűsége nem javult - tették hozzá.

A közlemény szerint a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata harminc feladatot határozott meg, amelyből tizenhatot határidőben, kettőt határidőn túl, hetet részben, ötöt pedig nem végeztek el.

Kiegészítették a hivatal szervezeti és működési szabályzatát, elkészítették a számviteli szabályzatokat, az éves konszolidált beszámolót és a hiányzó belső eljárásrendeket, valamint elvégezték a költségvetési határozattervezet egyeztetését is - írta az ÁSZ.

Nem hajtotta végre viszont a gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlásának érvényesítését, a szakszerű és hatékony működés ellenőrzését, továbbá a zárszámadás, a költségvetési jelentéskészítés és a vagyongazdálkodás szabályszerűségéhez kötődő, valamint a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéhez kapcsolódó feladatokat - derült ki az utóellenőrzésből.

Közölték, a Szerb Országos Önkormányzat a húsz meghatározott feladatból hatot határidőben, nyolcat részben, hatot pedig nem hajtott végre.

Az intézkedési tervnek megfelelően a költségvetési határozattervezeteket a költségvetési szervek vezetőivel egyeztették, annak eredményét jegyzőkönyvbe rögzítették. Többi között gondoskodtak a vagyonhasznosítás versenyeztetés útján történő értékhatárának meghatározásáról és szabályozásáról is.

Nem hajtották azonban végre a gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlásának érvényesítését, nem határozták meg a dokumentumokhoz és információkhoz hozzáféréshez kapcsolódó felelősséget. Továbbá nem alakították ki és nem működtették a hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert - olvasható a közleményben.

A szervezet tudatta, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a tizenhárom meghatározott feladatból kilencet határidőben, egyet részben, hármat pedig nem hajtott végre. 

A végrehajtott feladatok miatt javult a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének szabályszerűsége, de az önkormányzat nem biztosította a teljes átláthatóságot a vagyonhasznosításra kötött szerződéseiben - állapította meg az ÁSZ.

Az Állami Számvevőszék levélben fordult a Bolgár Országos Önkormányzat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Szerb Országos Önkormányzat hivatalának vezetőjéhez, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökéhez és a hivatal vezetőjéhez a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetéséért.