Belföld

Két napig tart az általános iskolai beiratkozás

Ennek elmulasztása pénzbírsággal jár

Április 14-én és 15-én zajlik az általános iskolai beiratkozás. A 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között született, iskolaérett gyermekek válnak tankötelessé.

 Az erre vonatkozó törvény értelmében a szülő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye tartozik vagy a választott intézménybe. Ennek elmulasztása akár 150 ezer forintos pénzbírsággal is járhat.

 A beiratkozás időpontjában arról is nyilatkozni kell, hogy hittan vagy erkölcstan oktatást választanak a gyermeküknek. Az iskola köteles minden, a felvételi körzetében életvitelszerűen lakó tanulót felvenni - hívták fel a figyelmet.

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is elkérheti. Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító, illetve a betegségekről szóló dokumentumokat is bemutatni. A felvételről az iskolák május 4-ig döntenek. Az óvodákban április végén lesz a beiratkozás.

Mi  van akkor ha nem sikerül a megjelölt helyekre a felvétel?

Ha az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor a jogszabályban rögzített sorrendnek megfelelően sorsolást tart, amelyre minden érintettet meghív.  A szülőknek szabad választásuk van abban, hogy melyik iskolába íratják be a gyermeküket - jelezték.

A szülők a felvételről szóló tájékoztatást vagy az elutasításra vonatkozó határozatot április 29-ig megkapják írásban. Amennyiben a gondviselő nem ért egyet az iskola döntésével, kérelmet nyújthat be az igazgatónak, aki azt továbbítja a tankerület felé.

A fellebbezést a tankerületi igazgató 21 napon belül elbírálja, és ennek eredményéről értesíti a szülőt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy minden szülőnek kötelessége a tanköteles korú gyermekének beiskolázása. Amennyiben további segítségre van szükség, minden szülő bizalommal fordulhat intézményekhez és a tankerületekhez - olvasható a Klik közleményében.

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség

  • gyermek nevére kiállított személyazonosító,
  • lakcímkártya
  • születési anyakönyvi kivonat
  • óvodából kapott szakvélemény a gyerek iskolaérettségéről 
  • az iskola oldaláról letölthető nyilatkozat a lakcímről és az erkölcstan / hittan oktatásról.