Belföld

„Húsvét örömében megújul az Istennek való szolgálat”

A magyar egyházak is Nagypénteket ünneplik

Húsvét örömében megújul az egyház népének élete, megelevenedik a gondolkodás és az Istennek való szolgálat - olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közös húsvéti üzenetében.

A dokumentumot aláíró Veres András szombathelyi megyés püspök, a MKPK elnöke, Steinbach József, a MEÖT elnöke, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, valamint az ökumenikus tanács tagegyházainak - református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox - vezetői ezt írták: Jézus feltámadásával győzött a halálon az élet, s eljött az új reménység hajnala.

„Húsvét örömében megelevenedik a gondolkodás. Mederbe kerül az érzelem. Frissé válik a szeretet. Feléled a felelősség az egyházért, a hazáért, a jövőért!” - fogalmaztak.

Kiemelték: húsvét örömében megújul az Istennek való szolgálat, amely elsősorban „az Istennek való feltétlen engedelmességben élő szolgálat”. „Sőt, az egyház friss, mai jelenlétét jelenti lelki-szellemi-etikai építésként, ami feltétlen előremutató a mai istennélküli, de magát humánusnak nevező világunkban, melyből egyre inkább hiányzik a józanság, a megfontoltság, az előremutatás, a felelős gondolkodás, az igazi megbékélésre törekvés és a rend fenntartása, formálása”.

Húsvét örömében derüljön ki egyre nyíltabban, hogy Isten irányítja a keresztény világot - kérték, hozzátéve, hogy ha Jézus nagypéntek után továbbra is a sírban marad, vele együtt már régen elporladt volna mindaz, ami az embervilágot megeleveníthetné.

Az egyházak vezetői így zárták üzenetüket: „húsvét 20l6-ban is az ősi bizonyságtételt hirdeti: Az Úr feltámadt! Mégis ez a hír az egyház népe örömének forrása az idén is. Húsvét örömében szeressük hát még jobban egyházunkat, ragaszkodjunk hazánkhoz és honfitársainkhoz. Húsvét öröme őrizzen meg bennünket józanul, az élet és az élet Ura szeretetében!”