Belföld

Három népszavazási kérdés hitelesítését tagadta meg az NVB

A határozatok nem jogerősek

Megtagadta három népszavazási kérdés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését csütörtöki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), a kérdések közül kettő az európai ügyészségről szóló együttműködéshez csatlakozásról szólt.

Az első kérdést Soproni-Szabó Benedek Zsolt nyújtotta be, a kérdés úgy szólt: "Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészségről (EPPO) szóló Európai Uniós együttműködéshez?"  Az NVB 9:2 arányban e kérdés hitelesítését arra hivatkozva tagadta meg, hogy népszavazást csak az Országgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben lehet tartani, a kérdés azonban valójában a kormány hatáskörébe tartozó kérdést kíván népszavazás tárgyává tenni. 

A bizottság arra is hivatkozott, hogy az eredményes népszavazás érintené az ügyészség alaptörvényben rögzített függetlenségét és közvádlói monopóliumát, erről azonban nem lehet népszavazást tartani. Mindezeken túl a csatlakozás érintené az ügyészek jogállását is, hiszen a csatlakozás után az európai ügyészségnél dolgozó ügyészeket nem a legfőbb ügyész nevezné ki.

Az NVB szerint a kérdés megtévesztő is, mivel azt a látszatot kelti, hogy a csatlakozás egyoldalú nyilatkozattal megvalósítható, miközben ahhoz a jelentkezésen túl bizonyos feltételek teljesítése szükséges. 

Patyi András, a bizottság elnöke felhívta a figyelmet arra, az NVB nem arról döntött, egy indítvány helyes-e, hanem, hogy van-e jogi akadálya a kérdés hitelesítésének. 

Témájában hasonló volt Kónya Péter független országgyűlési képviselő magánszemélyként benyújtott kérdése: "Akarja-e, hogy hazánk csatlakozzon az Európai Ügyészséggel (EPPO) való, úgynevezett megerősített együttműködéshez?" Az NVB 9:2 arányban ennek hitelesítését is megtagadta az előző kérésnél már felhozott indokokkal, kiegészítve azzal, hogy a kérdés azt sugallja, létezik egy ügyészi szervezet, amihez Magyarország csatlakozhat, miközben más tagállamok megerősített együttműködéséről van szó. 

A harmadik kérdést Szécsi István magánszemély nyújtotta be, ez úgy szólt: "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa és kiegészítse a 2011. évi CLXII. törvényt (továbbiakban Bjt.) akként, hogy a Bjt. 106-109. §-ában foglalt bírák elleni fegyelmi eljárás megindításának szabályait az 1871. évi VIII. törvénycikk 1-2; és 37-43. §-ának megfelelően szabályozza, illetve, hogy a Bjt.-nek a bírók kártérítési felelősségét szabályozó IX. fejezetét az 1871. évi VIII. törvénycikk 65-67. §-ában foglalt rendelkezésekkel egészítse ki?"

Az NVB egyhangú döntéssel tagadta meg a hitelesítést, részben arra hivatkozva, hogy a kérdés nem egyértelmű, részben pedig arra, hogy egy eredményes népszavazás esetén a hatályos alaptörvénnyel ellentétes szabályokat kellene bevezetni, a népszavazás azonban nem eredményezhet alaptörvény-módosítást. 
Az NVB határozatai nem jogerősek, azok ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához.